חיפוש

מצוינות-רג"ב - ראש גדול בהוראה

מידע על התוכנית

סטודנט/ית יקר/ה,

אנו שמחים להציג בפניך מידע על התוכנית "מצוינים להוראה" במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה. להלן תלמד/י לדעת על מטרות התוכנית, מבנה התוכנית וכן את החובות והזכויות שלך במהלך השתתפותך בתוכנית.

לידיעתך, תכנית המצוינים להכשרת מורים במכללות האקדמיות לחינוך החלה לפעול בשנת תשנ"ט (1999) כפרויקט ניסויי, ובשנת תשס"ג (2002) הוכרה כתכנית של קבע.

ראש התוכנית במכללה: דר' שרה חבשוש
אנו בתוכנית אילה, מאמינים שיש בך את הכישורים והיכולת להיות דמות מובילה ומשפיעה בתחום החינוך.
אנו רואים בך מנהיג/ה חינוכי/ת לדור הבא!
לשם כך פותחה במיוחד עבורך תוכנית המותאמת ליכולותיך הגבוהות,
שתעניק לך כלים להיות מורה מוביל/ה במערכת החינוך.
מבחינה מקצועית - התוכנית תקנה לך ידע עשיר, אקדמי ומעשי בתחומי ההוראה והחינוך.
מבחינה ערכית וחינוכית - התוכנית תסייע לך לפתח תפיסה חינוכית רחבה וחזון חינוכי-ערכי-חברתי.


אם את/ה שואף/ת לטוב ביותר - מקומך איתנו בתוכנית אילה
תכנית מאתגרת, מקצועית ויצירתית, שתתן לך כנפיים, ועם כל כישוריך - להמריא אל על.....

מעבר ממכללה למכללה: סטודנטים הלומדים בתוכנית המצוינות יוכלו לעבור לתכנית מצוינות של מכללה אחרת לאחר הגשת בקשה מנומקת ואישור של ועדה מיוחדת. לא ניתן לעבור לקראת שנה ג'.

הפסקת לימודים: ניתן להפסיק את הלימודים לשנה אחת ועדיין להישאר בתכנית בתנאי שהעניין אושר ע"י המכללה. במקרה שאין אישור או במקרה של הפסקת לימודים ליותר משנה אחת, לא תתאפשר חזרה לתוכנית. ראי - חוזר מנכ"ל משרד החינוך

תנאי קבלה

1. שנה א'
 1. סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650,
  ריאיון קבלה עם רכזת התכנית לבדיקת התאמתם לתכנית והגשת מכתב בקשת הצטרפות לתכנית.
 2. סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 630 ומעלה, המוכיחים הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, ריאיון קבלה עם רכזת התכנית לבדיקת התאמתם לתכנית והגשת מכתב בקשת הצטרפות לתכנית.
האישור יינתן למספר מוגבל של סטודנטים.

2. שנה ב'
לשנה ב' יתקבלו לתכנית: בוגרי שנה א' במכללות (עד 2 סטודנטים למכללה), שהוכיחו במהלך שנת הלימודים הראשונה הצטיינות מיוחדת במעשה ההוראה (במסגרת לימודי ההכשרה: התנסות/עבודה מעשית).

מטרות התוכנית

 1. לגייס למכללות להכשרת עובדי הוראה מועמדים מצטיינים, בעלי יכולות אקדמיות ויכולות למידה גבוהות, המעוניינים לעסוק בחינוך ובהוראה. לבנות תכנית לימודים ההולמת את היכולות הגבוהות של הסטודנטים ומכוונת לטפחן.
 2. להעניק לסטודנטים המצטיינים הזדמנות ללמוד בתכנית ייחודית ואיכותית: מקצועית, מאתגרת, גמישה ויצירתית.
 3. לשתף את הסטודנטים בעיצוב התכנית הקבוצתית והאישית.
 4. לטפח אצל הסטודנטים חתירה למצוינות ומוטיבציה להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.
 5. לסייע לסטודנטים לפתח תפישה חינוכית רחבה וחזון חינוכי-ערכי-חברתי.
 6. להקנות לסטודנטים ידע עשיר, אקדמי ומעשי, בתחומי הפדגוגיה והדידקטיקה כדי להכשירם למקצוע ההוראה. זאת בדרכים ייחודיות ומאתגרות.
 7. לתת לסטודנטים הזדמנות ללמוד בסביבה חינוכית מיטבית שתשמש להם מודל כמורים לעתיד.
  היגות חינוכית מובילה, שתתפוס מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.
 8. לפתח ולעודד את המחויבות הערכית חברתית בקרב הסטודנטים המצטיינים, כחלק בלתי נפרד מההכשרה להוראה.

תוכנית לימודים

 1. קורסים ייחודיים, סיורים, הרצאות, סדנאות, התנסות, פרויקטים רב-שנתיים, צוותי מחקר ומפגשים.

 2. פעילות למען הקהילה במכללה או מחוץ לה.

 3. עיסוק בדילמות ערכיות וחברתיות, התמקדות בנושאים אקטואליים ואוניברסאליים, גיבוש חזון חינוכי,
  פיתוח תפיסה חינוכית ויכולות בתחומים של: מצוינות בהוראה, דמות המחנך והמנהיג החינוכי ועוד....

 4. כנסים:
  בכל מכללה יתקיים יום עיון/כנס מכללתי אחד בשנה לפחות, על-ידי תכנית המצוינים.
  במהלך השנה יתקיימו שני כנסים בינמכללתיים.

 5. קבוצה נבחרת מקרב הסטודנטים תייצג את המכללה בפורום הסטודנטים הבינמכללתי.
  השתתפות בפורום מקנה 2 נק"ז אקדמיות. פרטים על הפורום יינתנו על ידי מרכז/ת התוכנית.

בכל מכללה יתקיימו קורסים שונים במסגרת התכנית והם ייקבעו על ידי ראש התוכנית במכללה.
בדוק את התוכנית הייחודית למצוינים במכללה ירושלים !


דרישות התוכנית

 1. במהלך שנות הלימודים יידרשו הסטודנטים המצטיינים לעמוד בדרישות הבאות:
  • ציון ממוצע של 90 ומעלה.
  • הצטיינות במעשה ההוראה (90 ומעלה).
  • השתתפות במעורבות חברתית בקהילה (במכללה או מחוצה לה ע"פ דרישות הנהלת התכנית).
  • השתתפות בקורסים הייחודיים ובפעילות של תכנית המצוינים ע"פ דרישות התוכנית. (לכל מכללה יש קורסים המיוחדים לה. נא לבדוק את החובות במכללה בה תלמד/י).
  • השתתפות בכנסים.
  • חובה לסיים את הלימודים בשלוש שנים.
  • להחזיר את ההטבות שקבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתכנית מרצונם, או שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישות התכנית.

  בתום הלימודים יידרשו הסטודנטים המצטיינים לעמוד בדרישות הבאות:
  להשתלב בהוראה מיד עם סיום לימודי ההכשרה. לפחות שנת עבודה אחת בהוראה כנגד כל שנת לימודים בתכנית וקבלת ההלוואה המותנית, בהיקף משרה של 2/3 לפחות.
  יש אפשרות לפריסה של עד 4 וחצי שנים. זאת כמפורט בכתב ההתחייבות.

  חוזר משרד החינוך

  להורדת החוזר לחצו כאן


  לפרטים

  טלפון: 02-6750935 (מזכירות)

  פקס: 02-6750923

  דואר אלקטרוני: yael6@michlalah.edu

  שאל את ראש התכנית: ד"ר שרה חבשוש

  רוצה לדעת עוד על התכנית?
  למעבר לאתר התכנית למצויינות של משרד החינוך לחצי כאן.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים