מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


מידע על האשכול יעוץ

אשכולות לימוד הם לימודי העשרה לתלמידות סדירות בנוסף על לימודיהן הסדירים לתואר ראשון.
הלימודים מקנים לתלמידות שעות נוספות מעבר לשעות הנלמדות עבור התואר.
לימודי האשכול הינם מסגרת לימודית חוויתית בתוך המכללה, בה יכולה התלמידה למצות את כישוריה ולגוון את לימודיה ואף לפתוח בפניה אפשרויות נוספות להמשך הלימודים.
החוג לייעוץ חינוכי עבר מהפך ועמו שינויים אשר יאפשרו לך לסלול את הדרך לתואר שני בייעוץ חינוכי.

היועצת בבית-הספר הינה דמות מפתח במערכת החינוך. נוכחותה מורגשת בכל הקשור לטיפול ברווחת התלמיד, בעזרה ובתמיכה לצוות המורים, בייעוץ לצוות ההוראה והניהול ובגיבוש ראיה מערכתית של בית-הספר כארגון חינוכי.

התכנית מאפשרת ללומדות בה, לא רק לדעת את “חומר הלימוד” המקצועי והתיאורטי, אלא גם להכיר את עצמן בפן האישי ולבחון את עצמן ביחס למקצוע.

הידע אותו רוכשות הסטודנטיות מהווה בסיס להכשרתן כיועצות חינוכיות בלימודי ההמשך לקבלת תואר שני.

הלימודים ב"אשכול ייעוץ" נלווים לקבלת תואר ראשון באחד או בשני חוגים.

הלימודים כוללים קורסים בייעוץ חינוכי בהיקף של 6-8 ש"ש מידי שנה.

בתהליך ההכשרה מושם דגש על:
מפגש עם עולמה הפנימי של התלמידה ופיתוח מודעותה העצמית ככלי מרכזי בעבודת היועץ .
מתן ידע בסיסי בתיאוריה ומחקר בחינוך בכלל ובייעוץ חינוכי בפרט.
הקניית כלים ייעוצים-טיפוליים פרטניים, קבוצתיים ומערכתיים.
מפגש עם מגוון סוגי אוכלוסיות ועולמות בדגש על החברה הדתית.

תלמידות אשכול יעוץ חינוכי רוכשות את הכלים לפגוש את עצמן ונפש האדם על כל רבדיו, בדיבור ובשתיקה.מסירות קליפה אחר קליפה בדרך אל הפנימיות ועומק ליבן.הן חוות מרגישות מחכימות והכל באווירה של טוהר ואמונה.

תהליך הלמידה משלב את השקפת העולם היהודית עם הגישות הפסיכולוגיות השונות בדרך למידה חוויתית.

לימודי האשכול יתקיימו בימי ראשון בשבוע.

שאל את ראש האשכול: גב' עמליה טברסקי

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|