קורס בין הפטיש למגף – יהדות ליטא וברה''מ בצל השואה

קורות היהודים בברית המועצות ובשטחים המסופחים בטרם שואה, בשואה ולאחריה.

בקורס נלמד על פרשיות היסטוריות מרתקות מתקופת הקומוניזם, מימי השואה ועד לתחיית היהדות ברוסיה.
הקורס משולב בהרצאות, סרטים ועדויות.
נושאי הקורס:
1. המאפיינים של הציבור היהודי באזורים השונים תחת המשטר הקומוניסטי.
2. מגוון של החיים היהודיים בקהילות המפוארות לפני השואה ונלמד על גורלן בשואה.
3. מאבק של יהודי בריה''מ על זהותם היהודית והלאומית עד לנפילת מסך הברזל.
ועוד

פתיחת הקורס

חשוון תשע''ח

קהל יעד

גברים ונשים, ישיבה נפרדת

תנאי קבלה

אין

תעודה

שבתון

חובה, 2 ש''ש

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>