NLP

מטרת התכנית

הכשרה של ארגז כלים מהיר ויעיל לתקשורת ולשינוי.
הדגש מושם על הקניית כלים יישומיים ושימושיים ביותר, בדרך חווייתית ומרתקת, ואפשרות ליישום מיידי בקליניקה ובכל תחומי החיים.

מבנה הקורס
90 שעות הכוללות למידה פרונטאלית מרתקת, צפיה בהדגמות ותרגול כל כלי וכלי הנלמד בתכנית,
לשם רכישה והטמעת המיומנויות. התרגול מתבצע תחת ליווי, כך שכל לומדת מקבלת משוב על ביצועיה ויכולה לדייק ולשפר את מיומנותיה.

הפלוס של הקורס
כיתת חזרות מוקלטות וארון חומרים וירטואלי
גישה (לכל אורך הקורס ולאורך 6 חודשים מתום הקורס) לאתר הלימודים המאובטח של מרכז NLP-PLUS .
באתר תמציות חזרה על כל שיעור, במצגת וסרטוני הדגמות שצולמו באולפן מוסברים על ידי מייסדות המרכז.
אתר הלימודים כולל גישה גם למאמרים, קבצי העשרה והרחבה של חומרי הקורס, חומרים להדפסה, מצגות הקורס ועוד ועוד.

*קבלת התעודה אינה אוטומטית ומותנית בהשתתפות מלאה בכל המפגשים ועמידה בחובות הקורס.

פתיחת הקורס

חשון תשע''ח

קהל יעד

נשים

תנאי קבלה

תעודה

תעודת Practitioner, ממרכז NLP-PLUS, ומכללה ירושלים.

שבתון

>>>>>>>>>>