פיתוח מקצועי

מטרת העל של תוכניות הפיתוח המקצועי (מתוך אתר משרד החינוך)

לאפשר לעו"ה התמחות בלמידה רפלקטיבית בתהליכי למידה -הוראה ובדרכי היישום לשיפור איכות ההוראה-למידה, העמיתים והאקלים הצוותי הבית ספרי תוך פיתוח הזהות המקצועית.

פיתוח מקצועי במכללה ירושלים:

היחידה לפיתוח מקצועי הוקמה על מנת לממש את חזון משרד החינוך בנוגע להתקדמותם המקצועית, הפדגוגית והאישית של מורים, במכללה ירושלים שהינה פורצת הדרך בהכשרת מורות לתואר ראשון בחינוך (B.ed).

מגוון התוכניות שאנו מציעים ביחידה מאפשר לכלל המורים לבחור בתוכנית על פי השתייכותם המקצועית ונטיית ליבם. אנו מציעים מגוון תוכניות לדרגות השונות בתחומי היוזמה החינוכית, המחקר והחונכות.

שאיפתנו - להעניק למורה חוויה של לימוד, התפתחות וצמיחה אישיים יחד עם התקדמות מקצועית פרופסיונלית שתשביח את עבודתו ותתרום לקהילת בית הספר אליה הוא משתייך.


מנהלת היחידה לפיתוח מקצועי: ד"ר סימה גרינברג לוי

מספר השעות ולוח הזמנים תשע"ז מתפרסמים בכל תכנית

לבירורים: 02-6750758, 02-6750982


או ofek-chadash@macam.ac.il|
|
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze
רח' ברוך דובדבני 36 » ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002 » טל': 02-6750911 » פקס: 02-6750917
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים

לאתר המלא