מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


קורסי מורה יוזם - מידע כללי

ההתמחות בדרגת קידום מ - 6 ל- 7 נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית היא להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית- הספר .
בפיתוח היוזמה החינוכית ניתן לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר ניתן ליישום לאורך שנת לימודים בית-ספרית, כמו: פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה; פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית בכיתה ;טיפוח כישורי למידה בקרב תלמידים )במקצועות מסוימים או באופן כללי); פיתוח תכנית בית-ספרית בנושאי אקלים בית-ספרי ;פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה וכו'.
פיתוח היוזמות החינוכיות ויישומן ייעשו תוך הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים להשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן, כך שניתן יהיה להביאן לידיעת גורמים בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך וההוראה בכלל ובתחום בית הספר בו עובד המורה. העמקת הלמידה העצמית, ההתמחות ומימוש היזמות בתחום שנבחר ע"י המורה יעשה באמצעות מתודות המעידות על תהליכי למידה ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח.

להלן הקורסים:

קורס מורה חושב ויוזם


קורס יוזמות בגיל הרך


קורס מתמטיקה מזווית אחרת


קורס יוזמות במדעי הטבע


קורס חינוך מוסיקלי לחמ"ד


צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|