חיפוש

מידע כללי

תכנית ההתמחות – סטאז' מיועדת לסייע למתמחות בהוראה להתמודד ולעבור את שנת ההוראה העצמאית שלהם באופן הטוב ביותר.
במהלך השנה, המתמחה עובדת בבית ספר/גן בהיקף של לפחות שליש משרה.

מקבלת תמיכה בשני ערוצים מרכזיים:
  • ערוץ אישי - הכולל מפגש שבועי עם מורה חונכת.
  • ערוץ קבוצתי - בו היא משתתפת בסדנא במכללה.

במהלך השנה המתמחה עוברת תהליכי הערכה, ובסיומה לאחר קבלת התואר ותעודת ההוראה היא זכאית לקבל רישיון הוראה.

סקירה מפורטת על מהלך שנת הסטאז' תוכלי למצוא ב"אגרת למתמחה" הנכתב על ידי הפיקוח על ההתמחות,

להורדה / צפייה באיגרת לקראת שנת התמחות – לחץ כאן.


לאחר שנת ההתמחות הסטטוס משתנה ממעמד של "מורה/גננת מתמחה" ל"עובד הוראה חדש"
להלן איגרת המפרטת את השינויים הכרוכים במעבר למעמד של "עובד הוראה חדש"

להורדה / צפייה באיגרת למסיימי שנת התמחות – לחץ כאן.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים