חיפוש

רישיון הוראה

תנאים לקבלת רישיון הוראה:

  • תואר אקדמי
  • האישור מונפק על ידי מזכירות האקדמית.

  • תעודת הוראה
  • האישור מונפק על ידי מזכירות האקדמית.

  • אישור סיום לימודים בסדנת ההתמחות - מהמכללה
  • האישור מונפק ע"י מזכירות תכנית ההתמחות במכללה, לאחר קבלת ציון בעבודת הסיום של סדנת ההתמחות.

  • אישור הצלחה בשנת ההתמחות - ממשרד החינוך
  • המתמחה מדפיסה מיד עם תום הערכה המסכמת המקוונת, את אישור ההצלחה בשנת ההתמחות, מאתר "הערכת מתמחים".
    לכניסה לאתר לחצי כאן.

מתמחות שמוערכות באופן ידני, האישור נשלח ע"י משרד החינוך.
את ארבעת המסמכים הנ"ל (העתקים נאמנים למקור) בצירוף טופס בקשה לרישיון הוראה,
יש לשלוח אל:
גב' אריאלה ברק
מנהלת ענף רישיונות הוראה
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
משרד החינוך
רח' כנפי נשרים 15,
ירושלים, 91911

טופס בקשה לרישיון הוראה

"להורדה / צפייה בטופס - לחצי כאן.


טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים