לוח שנת הלימודים - תש"פ

תואר ראשון: תוכנית סדירות - לימודי נשים


תיאור

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים/

אקדמיה כיתה/

עבודה מעשית

ראשון

א' אלול תשע"ט

01/09/19

 

תכנית אלול לשנה א'

שני- חמישי

כ"ג- כ"ו אלול תשע"ט

23-26/9/19

 

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כ"ח תשרי תש"פ

27/10/19

 

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ד כסלו – כ"ח כסלו תש"פ

22-26/12/19

אין לימודים

עשרה בטבת

שלישי

י' טבת תש"פ

07/01/20

לימודים עד 12:00

הרצאה ליום הקדיש הכללי

רביעי

י"א טבת תש"פ

08/01/20

12:15-13:45

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל- מייסד המכללה

שלישי

כ"ד טבת תש"פ

21/01/20

10:30-12:00

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני- רביעי

א'- ג' שבט תש"פ

27-29/01/20

 

סיום סמסטר א'

חמישי

ד' שבט תש"פ

30/01/20

 

מבחני סמסטר א' – מועד א'

 

ז'- כ"ג שבט תש"פ

02-18/02/20

אין לימודים

חופשת

בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

כ"ד- כ"ה שבט תש"פ

19-20/02/20

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

כ"ח שבט תש"פ

23/02/20

 

קורס עזרה ראשונה

לשנה ב

שני

כ"ט שבט תש"פ

24/02/20

 

חופשת פורים

ראשון - חמישי

י"ב- ט"ו אדר תש"פ

08-11/03/20

אין לימודים

תכנית רג"ב

רביעי

כ"ב אדר תש"פ

18/03/20

אין לימודים לשנה א 14:00-18:00

קורס עזרה ראשונה

לשנה ב

ראשון

כ"ו אדר תש"פ

22/03/20

אין לימודים לשנה ב

יציאה לחופשת פסח

ראשון

ד' ניסן  תש"פ

29/03/20

 

מבחני סמסטר א'- מועד ב'

 

אדר- ניסן תש"פ

 

ע"פ הלו"ז

חזרה מחופשת פסח

ראשון

כ"ה ניסן תש"פ

19/04/20

 

יום הזיכרון ויום העצמאות

ראשון - רביעי

ב'-ה' אייר תש"פ

26-29/04/20

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

רביעי

ט' תמוז תש"פ

01/07/20

 

מבחני סמסטר ב'- מועד א

 

 

י"ג תמוז- ז' אב תש"פ

05-28/07/20

 

פינוי המעונות

רביעי

ז' אב תש"פ

28/07/20

 

מבחני סמסטר ב'-

מועד ב

 

 

ד'- כ"ו אלול תש"פ

24/08-15/09/20

 

קורסי קיץ

 

ד'-י"א אלול תש"פ

24-31/08/20

 

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית

 

אלול תש"פ

09/20

 © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020