עדכונים ומבזקים


שבת שלום
פרשת שבוע ספר במדבר- פרשת במדבר


ניתן עדיין להרשם להשתלמות למורים ברשת נעם-צביה במגמת אומנויות העיצוב
בהיקף של 30שעות -כולל גמול עד (ז' בסיון )1 ביוני


המקום הראשון ללמוד בו תואר שני

לוח זמנים -חדר אוכל , לקראת הקיץ
לשאר ההודעות