פה ניצור - תערוכה של תוכנית רג''ב
הזדמנות מיוחדת ניתנה השבוע במכללה לסייר... בקרית צאנז בנתניה, במושב ניר גלים, במחנה צבאי ובגלריה לאמנות.
הזדמנות זו ניתנה באמצעות תערוכה מקורית שבה הציגו סטודנטיות תכנית רג''ב שנה ב', וזאת, לאחר מחקר מקיף שערכו, את תרומתם של ניצולי השואה בארץ לבניית עולם התורה, ההתיישבות, הביטחון והיצירה האמנותית.
התערוכה נתנה מקום של כבוד לעשייה ולבנייה של הניצולים והדגישה את תרומתם המשמעותית לעם ולמדינה.
המבקרים בתערוכה, בוגרים, ביניהם מפקחים וחברי סגל המכללה וסטודנטיות צעירות מבתי ספר בירושלים זכו בחוויה מרגשת ומעצימה. סטודנטיותינו יוצרות התערוכה, עברו התנסות לימודית ייחודית במינה.
התערוכה היא תוצר סופי של קורס בהנחית שרה קפלן (המחקר ההיסטורי) ואיקה מישר (התחום החזותי).