כנס פרד"ס

לראשונה, קיימה המכללה ירושלים כנס מחקר בינלאומי – פרד"ס עם מיטב החוקרים מתחומי הפרשנות.
בין החוקרים שהשתתפו: פרופ' חנה כשר, פרופ' אפרים קרנפוגל, פרופ' מאיר לוקשין, פרופ' אפרים חזן ועוד רבים בעלי שם עולמי.
הכנס שעסק ב"גישות פרשניות למקורות היהדות לאורך הדורות" והתקיים בקמפוס המכללה הפגיש בין החוקרים ובין קהל מתעניינים גדול שנאסף סביב המושבים לאורך ימי הכנס.
במהלך יומיים ניתנה למשתתפים הצצה נדירה למחקרים חדשים והזדמנות לדיונים מעמיקים וראשונים מסוגם.
הוועדה המארגנת של הכנס שכללה אף היא אנשי מחקר וחינוך וביניהם ד"ר אורה ויסקינד אלפר, פרופ' כרמי הורביץ, ד"ר אברהם וולפיש וגב' מרלין וניג, הביעה שביעות רצון מאיכות ההרצאות והדיונים ומהיקף המשתתפים. במכללה מקווים כי כנסים מעין אלו יהפכו למסורת וכי זוהי הסנונית הראשונה.

הרצאת פתיחה- קדושת פשוטו של מקראהלכה ואגדה:פרשנות וטקסט

פרופ' רנון קצוף, פרופ' מאיר לוקשין,
הרב ד"ר רבין שושטרי, פרופ' רלה קושלבסקי

היבטים פרשניים בעולמם של חז"ל

הרב ישראל סמט, ד"ר תמר מאיר,
הרב פרום' בנציון רוזנפלד

ימי הביינים: בין הפשט לסוד

ד"ר עדיאל קדרי, פרופ' אפרים קנרפוגל,
הרב ד"ר מתניה בן גדליה, ד"ר עודד ישראלי

חוליות פרשניות מדור לדור

ד"ר חנה דוידסון, פרופ' אפרים חזן,
ד"ר יעל אריאלי

הגות ימי הביינים: פרשנות פילוסופית

ד"ר אסתי אייזנמן, פרופ' חנה כשר,
ד"ר רבקה קנלר

גישות פרשניות במאה בי"ח-י"ט
מן ההתנגדות לחסידות ולמזרח

פרופ' בנימין בראון, ד"ר ניחם רוס,
ד"ר מיכאל גרוס

התמודדות עם שיטות פרשניות בזמננו

פרופ' שלמה זלמן הבלין, ד"ר חנוך בן פזי,
הר ד"ר יצחק רונס, הרב פרופ' כרמי הורביץ