מה לאתונה ולמכללה ירושלים?

הכנס הבין לאומי ה-17 למחקר חינוכי שנערך באתונה בכ"ט באייר – ג' בסיון (18 – 21 במאי) במכון: ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH אירח חוקרים ונציגי מוסדות אקדמיים מרחבי העולם.
את המכללה ייצגו ד"ר זיוה דויטש וד"ר חוה גרינספלד. הן הציגו בכנס שני מחקרים: מחקר שעוסק בתהליך למידה בסביבה עתירת דוגמאות, שבו שותפה גם אפרת נבו, ומחקר המתמקד ברגשות חיוביים של המתמודדים עם אתגר מתמטי.
ההיצגים עוררו הדים, ויצרו התעניינות במכללה ירושלים. היו אף כאלה שזו להם הפעם הראשונה ששמעו על מכללה ייחודית שבה מתקיימים לימודים נפרדים לנשים ולגברים.