ביקור בצביה ירושלים במסגרת "אקדמיה כיתה"


במסגרת התכנית "אקדמיה כיתה" אותה מפעילה המכללה בכמה בתי ספר בירושלים, התקיים ביקור של נציגי משרד החינוך בבית ספר "צביה ירושלים".

הביקור נמשך ארבע שעות. במהלכן צפו הנוכחים בשיעור מתמטיקה מרתק, בו לימדו בצוותא מורה מכשירה מ"צביה ירושלים" ומורה צעירה מהמכללה שלנו. בנוסף, התקיימו דיונים בסוגיות העומדות בתשתית התפיסה של "אקדמיה כיתה" : מה התועלת של בית הספר מהתכנית, האם התכנית שינתה את יכולת ההוראה של המשתתפות, מה מרוויחות המורות המכשירות, מהם תפקידי המד"פיות, מהם הקשיים העולים מהרצת התכנית עד עתה ומהן התובנות שניתן ללמוד מההתנסות המורכבת והמרתקת הזו.

במהלך היום נשמעו קולותיהם של המשתתפים במערך "אקדמיה כיתה" – הרב זלצמן וגב' רות גוטל - מנהלי בית הספר (שהכינו קבלת פנים מיוחדת ומושקעת), המורות המכשירות, המד"פיות של ארבעת המקצועות המשתתפים בתכנית, הסטודנטיות, צוות מהמכללה, ואורחים ממשרד החינוך: ד"ר יהודה שוורץ , מר אבי שושן, הגב' חנה שטיינברג, וד"ר לאה ריימן.

הביקור הסתיים בהבעת הערכה גדולה לד"ר צילה ארן על הובלת התכנית ועל ארגון היום המרתק.