ערב לכבודם של המרצים שהגיעו לגיל פרישה


מרצים רבים השתתפו בערב מרגש שהתקיים במכללה לכבודם של המרצים הגב' נעמי גלבר, הגב' אילנה ארלבוים, ד''ר אביבה סטניסלבסקי, הגב' סוזי קייבן, הגב' שרה קפלן, ד''ר שושנה פרנקבורג, הגב' פנינה רוזנס, פרופ' שרה מנדל, וד''ר ברכה קופינסקי בחלקו הראשון של הערב ראשי החוגים ספרו בשבחם של המרצים ,ובחלקו השני הוקרן סרט על ד''ר רחמים מלמד שהיה ראש החוג לחינוך מיוחד במשך שנים רבות . התמודדותו מעוררת ההשראה של ד''ר מלמד הוצגה בסרט מרגש ולאחר הסרט היתה שיחה עם בתו אפרת קראוס. הערב אורגן ע''י הנהלת המכללה. וועד המורים הגב' אסנת כהן והגב' איקה מישר.