ערב לכבודם של המרצים שהגיעו לגיל פרישה

מרצים רבים השתתפו בערב מרגש שהתקיים במכללה לכבודם של המרצים שהגיעו לגיל פרישה. מר בקשי מאיר, רבנית אסתר פרבשטיין, ד''ר וולפיש אברהם, ד''ר היימן רויטל, מר שטרוך מיכאל, ד''ר יוסי ראובני, גרופינקל פרימה, פרופ' ריפס אליהו, ד''ר בכרך אריה, פרופ' אברהם זילכה. בחלקו הראשון של הערב ראשי החוגים ספרו על העשיה הברוכה והייחודית של כל אחד מהמרצים ובחלקו השני הוקרן סרט ''פלוגת אלוקים'' הסרט מספר את סיפורה של ''הפלוגה הדתית'' בצה''ל ואת מאבקה האמיץ במלחמת השיחרור.
לאחר הקרנת הסרט היתה שיחה עם הבמאית ויוזמת הסרט אביטל רייכנר.
הערב אורגן ע''י הנהלת המכללה. וועד המורים הגב' אסנת כהן והגב' איקה מישר.