כנס מקהלות גברים

משתתפים רבים הגיעו לכנס המקהלות לזכרו של הרב יהודה קופרמן
בשיתוף מכון רננות