כנס פרדס תשע''ח

הכנס בנושא זהויות וקולות שונים בעולם היהודי
התקיים בשילוב תערוכת אומנים בנושא חסידות