חיפוש

שנתון תשע"ט

המידע המוצג באתר הינו לנוחות המשתמש בלבד. אין בו כדי לחייב את המכללה.


רשימת הקורסים
שנה: חוג:
מיין לפי:
שם החוג מספר קורס שם הקורס מרצה זמני הקורס פרטים נוספים
חינוך60001.1.1 כישורי הוראהגב' מישר רבקה

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 623
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.1.1 גישות חשיבהגב' כהן אסנת

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.1.2 חשיבה יצירתית - רג"בד"ר כהן לילך

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 109
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.1.3 גישות חשיבהגב' רוזין שרון

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 407
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.2.1 גישות חשיבהגב' רוזין שרון

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.2.3 גישות חשיבהגב' רוס שרה
לא קיימים נתונים סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.2.4 גישות חשיבהד"ר כהן לילך
לא קיימים נתונים סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60003.1.1 ליקויי למידהגב' רז יעל

סמסטר א' יום ב' 12:15 - 13:45 חדר 301
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60003.2.2 ליקויי למידה- מקווןד"ר כהן לילך
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60004.1.1 פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא ד"ר פדר מנחם

סמסטר א' יום ג' 10:30 - 12:00 חדר 302
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60004.2.1 פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבואד"ר פדר מנחם

סמסטר ב' יום ג' 10:30 - 12:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60004.2.2 פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון ד"ר סגל יעקב
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60004.3.1 פסיכולוגיה התפתחותית - מבואד"ר קאליש ניצה

סמסטר א' יום ג' 10:30 - 12:00 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60004.3.2 פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון ד"ר סגל יעקב
קורס מקוון סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60004.4.1 פסיכולוגיה התפתחותית - מבואד"ר קאליש ניצה

סמסטר ב' יום ג' 10:30 - 12:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.1.1 שיטות מחקר-מבואד"ר ארן צילה

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.1.2 שיטות מחקר-מבואגב' זרצקי רחל

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 403
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.1.3 שיטות מחקר-מבוא -מקווןד"ר ליברמן נעמי
קורס מקוון סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60005.2.1 שיטות מחקר-מבואגב' זרצקי רחל

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.2.2 שיטות מחקר-מבוא ד"ר ארן צילה

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.1.1 הערכה בהוראה -תכנית רג"בגב' מרצבך מרים

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 404
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.1.2 הערכה בהוראהמר שרלו יאיר

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 302
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.2.1 הערכה בהוראהגב' מישר רבקה

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.2.2 הערכה בהוראהמר שרלו יאיר

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.1.1 עיבוד תכנים במחשבת ישראלגב' טובול רות

סמסטר א' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.2.1 עיבוד תכנים במחשבת ישראלגב' טובול רות

סמסטר ב' יום ד' 14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.3.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' אביחי ורדית

סמסטר א' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 405
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.4.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' אביחי ורדית

סמסטר ב' יום ד' 14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.5.1 עיבוד תכנים בתשב"עגב' בדלוב חגית

סמסטר א' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 404
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.6.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' בדלוב חגית

סמסטר ב' יום ד' 14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60008.1.1 ניהול כיתהגב' טובול רות

סמסטר א' יום ד' 16:15 - 17:45 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60008.1.2 ניהול כיתהגב' אביחי ורדית

סמסטר א' יום ד' 16:15 - 17:45 חדר 405
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.1.1 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' ניימן הדס

סמסטר א' יום ב' 16:15 - 17:45 חדר 629
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.1.2 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' ניימן הדס

סמסטר א' יום ג' 14:30 - 16:00 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.1.3 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' נבו אפרת

סמסטר א' יום ג' 16:15 - 17:45 חדר 403
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.1.4 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' נבו אפרת

סמסטר א' יום ג' 14:30 - 16:00 חדר 403
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.2.3 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' ניימן הדס

סמסטר ב' יום ד' 16:15 - 17:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : בג
סילבוס: §    
חינוך60009.2.4 הוראה בכיתות הטרוגניותד"ר ארן צילה
לא קיימים נתונים סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : בג
סילבוס: §    
חינוך60010.1.1 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהגב' טברסקי עמליה

סמסטר א' יום ג' 14:30 - 16:00 חדר 407
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60010.1.2 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהד"ר קאליש ניצה

סמסטר א' יום ג' 14:30 - 16:00 חדר 408
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60010.2.1 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהגב' טברסקי עמליה

סמסטר ב' יום ג' 14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60010.2.2 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהד"ר קאליש ניצה

סמסטר ב' יום ג' 14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.1.1 סוגיות חינוכיות באמונהגב' טובול רות

סמסטר א' יום ג' 14:30 - 16:00 חדר 406
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.1.2 סוגיות חינוכיות באמונה הרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר א' יום ג' 14:30 - 16:00 חדר 201
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.2.1 סוגיות חינוכיות באמונהגב' טובול רות

סמסטר ב' יום ג' 14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.2.2 סוגיות חינוכיות באמונההרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר ב' יום ג' 14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.1.1 סמינר דידקטי במחשבת ישראלהרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר א' יום ג' 16:15 - 17:45 חדר 201
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.3.1 סמינר דידקטי בתנ"ך גב' אביחי ורדית

סמסטר ב' יום ג' 16:15 - 17:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.4.1 סמינר דידקטי בתנ"ך גב' אביחי ורדית

סמסטר א' יום ג' 16:15 - 18:15 חדר 406
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.4.2 סמינר דידקטי בתנ"ך גב' ניימן הדס

סמסטר א' יום ג' 16:15 - 17:45 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.5.1 סמינר דידקטי במחשבת ישראלהרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר ב' יום ג' 16:15 - 17:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.6.1 סמינר דידקטי בתשב"עגב' בדלוב חגית

סמסטר ב' יום ג' 16:15 - 17:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60013.1.1 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון
גב' גרין רבקה
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60013.1.2 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותגב' מרצבך מרים

שנתי יום ב' 14:00 - 15:30 חדר 408
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.3 ההוראה לאור התיאוריה- )ב( התמחותד"ר קאליש ניצה

שנתי יום ד' 16:45 - 20:00 חדר 408
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.4 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"רגב' כוכבי אמיצה

שנתי יום ב' 14:00 - 15:30 חדר 407
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.5 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון
ד"ר כהן לילך
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60013.1.6 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותגב' חריטן אורנה

שנתי יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 32/2
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.7 ההוראה לאור התיאוריה- )א( התמחותד"ר קאליש ניצה

שנתי יום ד' 16:45 - 20:00 חדר 408
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.2.1 ההוראה לאור התיאוריה- ר"מים
גב' גרין רבקה
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד ל: דה
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60026.1.1 סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוך
גב' שדיאור אסתר
עבודה
ד"ר ארן צילה
עבודה
קורס שנתי , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: עבודה
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60030.1.1 הוראה פרטניתגב' פרג'ון אסתר

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 405
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60030.1.2 הוראה פרטניתגב' בדלוב חגית

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 404
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60030.2.2 הוראה פרטניתגב' פרג'ון אסתר

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60030.2.3 הוראה פרטנית -תכנית רג"בגב' מרצבך מרים

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60033.1.1 התפילה והוראתה בגולה
ד"ר ארן צילה
לא קיימים נתונים
גב' כהן אסנת
לא קיימים נתונים
סמסטר ב' , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים