חיפוש

סגל אקדמי

יש לבחור את החוג הרצוי לתצוגה:

אנגלית

ראש החוג:  ד"ר זיטר אמי ejzitter@yahoo.com
מזכירות: engl-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' ארם נעמי מ.א naomiarram@gmail.com 
2.גב' ארץ עדינה מ.א adelemadele@gmail.com 
3.גב' בן שטרית טניה מ.א tanya.benchetrit@mail.huji.ac.il 
4.גב' הרבנד זמרתיה מ.א zimrat.harband@gmail.com 
5.ד"ר זיטר אמי דוקטור ejzitter@yahoo.com 
6.ד"ר ליפשיץ דבורה דוקטור debilif2@gmail.com 
7.גב' מורגנשטרן שרה מ.א saram@macam.ac.il 
8.גב' פרנקל שושנה מ.א shoshfran@gmail.com 
9.גב' פרסוף טובה מ.א mermaid2@zahav.net.il 
10.גב' רבינוביץ היידי מ.א heidir@mail.huji.ac.il 
11.גב' רוזנס פנינה מ.א pninarosenes@neto.net.il 
12.ד"ר רוזנפלד סוזן דוקטור strosenfeld@gmail.com 
13.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
14.גב' שטיינברגר דבורה מ.א Dstein91160@yahoo.com 

גיל הרך

ראש החוג:  ד"ר סגל יעקב kobisegal@gmail.com
מזכירות: early-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אחיטוב רבקה מ.א rachituv@zahav.net.il 
2.ד"ר אראלי יעל דוקטור yaele36@gmail.com 
3.גב' באס אביגיל מ.א avi676@gmail.com 
4.גב' בן נעים צביה מ.א zviabn@gmail.com 
5.גב' גולדמן בתיה מ.א goldibat@gmail.com 
6.גב' הראתי יעל מ.א ymaizels@hotmail.com 
7.גב' זיסק שושנה מ.א shushgan@gmail.com 
8.ד"ר חביב טליה דוקטור habibtalia@gmail.com 
9.ד"ר חדד דבורה דוקטור dotan90@smile.net.il 
10.גב' כהן איריס מ.א iriscoen70@gmail.com 
11.גב' כוכבי אמיצה מ.א amitsa.kochavi@gmail.com 
12.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
13.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
14.גב' סג"ל אורית מ.א oritsegall@gmail.com 
15.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
16.גב' סהר מיכל מ.א michal40400@walla.co.il 
17.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
18.גב' פרידמן רחל מ.א srf5354372@gmail.com 
19.גב' צוברי רחל מ.א rachely020@gmail.com 
20.גב' ראוכברגר גיטה מ.א gitak@macam.ac.il 
21.גב' רוזיצקי ברכה מ.א bracha.mich@gmail.com 
22.גב' רון ענת מ.א anatron12@walla.co.il 
23.גב' רוס שרה מ.א saraross9@michlalah.edu 
24.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
25.גב' שוורץ חנה מ.א hanish8@walla.com 

חינוך

ראש החוג:  ד"ר ארן צילה taran@macam.ac.il
מזכירות: קורסים ומרצים racheld@macam.ac.il
מזכירות: סטאז' brachi@macam.ac.il
מזכירות: אקדמיה כיתה ושנה ג tzipit@macam.ac.il
מזכירות: שנה ב,תשלומי מרצים,עובד הוראה חדש chinuch1@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביחי ורדית מ.א mamavardit@gmail.com 
2.גב' ארלבוים אילנה מ.א ilanaer11@gmail.com 
3.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@macam.ac.il 
4.גב' בדלוב חגית מ.א chagitbadlov@gmail.com 
5.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
6.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
7.גב' דוברוביצ'ר חיה מ.א dobro2@zahav.net.il 
8.גב' הרשלר מיכל מ.א michalh18@walla.com 
9.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
10.גב' חריטן אורנה מ.א haritan@bezeqint.net 
11.גב' טברסקי עמליה מ.א amalia_t@walla.com 
12.גב' טובול רות מ.א srot8967@gmail.com 
13.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
14.ד"ר כהן לילך דוקטור lilach555@gmail.com 
15.גב' לובר יפעת מ.א loberyifat@gmail.com 
16.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
17.גב' מורדוף אסתר מ.א stmoradof@gmail.com 
18.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
19.גב' מרצבך מרים מ.א myrimerz@gmail.com 
20.גב' נבו אפרת מ.א efi.nevo@gmail.com 
21.גב' נחושתן יסכה מ.א zeav4299@gmail.com 
22.גב' ניימן הדס מ.א ahneiman@gmail.com 
23.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
24.ד"ר פדר מנחם דוקטור federm@post.bgu.ac.il 
25.גב' פרג'ון אסתר מ.א ester7044@gmail.com 
26.גב' פרוש אודליה מ.א oporush@gmail.com 
27.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
28.ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
29.גב' רוזין שרון מ.א sharonrosin20@gmail.com 
30.גב' רוס שרה מ.א saraross9@michlalah.edu 
31.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
32.גב' שטינמץ רבקה מ.א rivkasht@macam.ac.il 
33.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 

חינוך מיוחד

ראש החוג:  ד"ר אלון רעיה raayaca@gmail.com
מזכירות: speced-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביב כהן טללי מ.א tcohen@macam.ac.il 
2.גב' אחיטוב רבקה מ.א rachituv@zahav.net.il 
3.גב' איזנשטוק יהודית מ.א zjeis1@gmail.com 
4.גב' אייזן ריעה מ.א rayeeisen@gmail.com 
5.גב' אלון ליאורה מ.א liora890@gmail.com 
6.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
7.גב' אסיאג נעמה מ.א naamal03@walla.com 
8.גב' ארביב ורד מ.א veredarb1@walla.co.il 
9.גב' ארליך אבישג מ.א chavishag2@gmail.com 
10.גב' ארץ עדינה מ.א adelemadele@gmail.com 
11.גב' אשכנזי אריאלה ב.א ariella@ashkenazis.net 
12.גב' באבאי אביה מ.א aviyac1@gmail.com 
13.גב' ברוך טליה ב.א taliaorit@gmail.com 
14.גב' גולדמן בתיה מ.א goldibat@gmail.com 
15.גב' גיסין נעמי מ.א Gissineomi@gmail.com 
16.גב' דרכמן מיה מ.א miadrachman@gmail.com 
17.גב' הראל איילת מ.א ayeletharel0@gmail.com 
18.גב' וורצל מלכה ב.א malka402@gmail.com 
19.גב' ויינשטוק שרון מ.א sharonweinstock@walla.com 
20.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
21.גב' טרניו שרה מ.א saratrenyo@gmail.com 
22.גב' יוסף סופיה מ.א yosef437@gmail.com 
23.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
24.גב' כץ רבקה מ.א rivkakatzsh@gmail.com 
25.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
26.גב' נבנצל יעל ב.א yaelkelerman@walla.com 
27.גב' קושניר חיה מ.א k6446061@gmail.com 
28.גב' קייבן סוזן מ.א SusieKavon@gmail.com 
29.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
30.גב' שטרנליכט טובה מ.א totist@walla.co.il 
31.גב' שמעוני מוריה מ.א moriasa2@gmail.com 
32.גב' שמש ויקטוריה מ.א vickishemesh@gmail.com 

לימודי המשך

ראש החוג:  גב' ז'ק נחמה nzak@macam.ac.il
מזכירות: zmichal@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אגסי ליבי מ.א libiagasi7@gmail.com 
2.גב' ארביב ורד מ.א veredarb1@walla.co.il 
3.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
4.גב' בר חדוה מ.א chedvabm@gmail.com 
5.גב' גינס אילנה מ.א elana.ginz@gmail.com 
6.גב' גנוט חנה מ.א channahgenuth@gmail.com 
7.גב' דאום ליאת מ.א liatdaum@gmail.com 
8.גב' דריהם ורד מ.א vered_d@013net.net 
9.גב' דרכמן מיה מ.א miadrachman@gmail.com 
10.גב' הורוביץ מרים מ.א cookyh@gmail.com 
11.גב' היילברון עדינה מ.א adina.cohen@mail.huji.ac.il 
12.גב' הניג טובה ב.א henigto@gmail.com 
13.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
14.גב' חבשוש שרה מ.א sarahabshush@gmail.com 
15.גב' חדד יסכה מ.א yisca95@gmail.com 
16.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
17.גב' כץ רבקה מ.א rivkakatzsh@gmail.com 
18.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
19.גב' מאור רחל מ.א maorachel2@gmail.com 
20.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@macam.ac.il 
21.גב' מורגנשטרן שרה מ.א saram@macam.ac.il 
22.גב' נבנצאל שרה מ.א mrsneben@gmail.com 
23.הרב ד"ר נחומברג רפאל דוקטור refaelnahumberg@gmail.com 
24.גב' ניסן אביבה מ.א nissanam@zahav.net.il 
25.גב' ניר מלי מ.א malnir@gmail.com 
26.גב' נפחא רחל ב.א rachelin@gmail.com 
27.גב' סאלח אילה מ.א ayalasa10@gmail.com 
28.גב' סגל מרב מ.א merav10100@gmail.com 
29.גב' סספורטס דבורה מ.א sandebsas@gmail.com 
30.גב' ספייער דבורה מ.א ddspeyer@gmail.com 
31.מר פלדמן יעקב מ.א kobfeld@bezeqint.net 
32.גב' פריד הילה מ.א hilafrieed@gmail.com 
33.גב' פרל חנה מ.א hannapea@gmail.com 
34.פרלמן נאוה מ.א navaprlman@gmail.com 
35.מר פרנקל ידידיה מ.א yedidiyah@hotmail.com 
36.גב' צחיקב רבקה מ.א rikitz72@gmail.com 
37.גב' קומר שרה מ.א sarikum@walla.com 
38.גב' קטן אביבה מ.א avivakatan10@michlalah.edu 
39.מר קלפמן דוד מ.א d@zarchin.org 
40.גב' קרפוך מרים מ.א miriamuvj@gmail.com 
41.גב' רובינוף אביבה מ.א avivarubinoff@gmail.com 
42.ד"ר רוזנטל מלכה דוקטור rosenthalshmuel@gmail.com 
43.גב' רוזנס פנינה מ.א pninarosenes@neto.net.il 
44.גב' רון עפרה מ.א ofra@dolev.org.il 
45.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
46.ד"ר רכס שולמית דוקטור shulamit.reches@gmail.com 
47.ד"ר שאקי אחיעזר דוקטור shakia100@gmail.com 
48.גב' שטסמן חנה מ.א shtesman@gmail.com 
49.גב' שי בתיה מ.א sbshai@neto.net.il 

מדעי הטבע

ראש החוג:  ד"ר דויטש זיוה zivad@macam.ac.il
ד"ר ראובני יוסף reuveni@macam.ac.il
מזכירות: teva-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור malkaeps@gmail.com 
2.ד"ר בזק זיוה דוקטור ziva99999@gmail.com 
3.ד"ר בכרך אריה דוקטור teva-jer@macam.ac.il 
4.ד"ר בן דרור שמשון דוקטור nsbendror@gmail.com 
5.ד"ר בר-שי נעם דוקטור noam.bar-shai@mail.huji.ac.il 
6.גב' גמליאל מוריה מ.א asmoria@gmail.com 
7.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greensfeld@gmail.com 
8.גב' ויסקוט רות מ.א rutvis1@gmail.com 
9.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור ayavlovichlab@gmail.com 
10.ד"ר כהן מרגנית דוקטור marganit7@gmail.com 
11.ד"ר לבריק ולנטינה דוקטור valealavr@gmail.com 
12.ד"ר לוי גרינברג סימה דוקטור simagrle@gmail.com 
13.ד"ר מושכל נחמה דוקטור nechama535@gmail.com 
14.ד"ר נוסבוים מילכה דוקטור milka.malkiel@gmail.com 
15.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור yossinus@zahav.net.il 
16.גב' סיאני מרב דוקטור sianims@017.net.il 
17.ד"ר ספראי שרה מ.א sarasafrai7@gmail.com 
18.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
19.ד"ר צנגן שרה דוקטור sarahz@hadassah.org.il 
20.ד"ר קליין יעל דוקטור kleinyael@gmail.com 
21.ד"ר ראובני יוסף דוקטור reuveni@macam.ac.il 
22.גב' רוזיצקי ברכה מ.א bracha.mich@gmail.com 
23.ד"ר רענן משה דוקטור mraanan@macam.ac.il 
24.ד"ר שטיינמץ אורית דוקטור oritlst@gmail.com 
25.גב' שטריך בתיה מ.א bstrich@gmail.com 
26.ד"ר שפנייר יוסף דוקטור yossisp75@gmail.com 

מוסיקה

ראש החוג:  ד"ר קולנדר רחל kollenr@michlalah.edu
מזכירות: mus-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אפשטיין רונה מ.א chayarivka@gmail.com 
2.גב' גלמן אבגניה מ.א relasolre@gmail.com 
3.ד"ר גפני ישורון תמר דוקטור tamar.gafni@gmail.com 
4.גב' היימן לאה מ.א leaheyman@gmail.com 
5.ד"ר וידנפלד שרה דוקטור scc.weidenfeld@gmail.com 
6.גב' חריטן אורנה מ.א haritan@bezeqint.net 
7.גב' סגל מרב מ.א merav10100@gmail.com 
8.מר סולומון ערן מ.א esolomon1@bezeqint.net 
9.גב' סוקולוב רות ב.א rutisok@gmail.com 
10.ד"ר סטניסלבסקי אביבה דוקטור gkstanis@gmail.com 
11.גב' סמט יבגניה מ.א eszamet@gmail.com 
12.גב' עבו אצילה מ.א atzilaa@gmail.com 
13.ד"ר פורמן מאשא דוקטור masha05@bezeqint.net 
14.גב' פינק אילת מ.א ayelet.fink@gmail.com 
15.ד"ר קולנדר רחל דוקטור kollenr@michlalah.edu 
16.מר קליין יוסי ב.א yosik@macam.ac.il 
17.גב' ריקרדו חני ב.א hannie.ricardo@gmail.com 
18.גב' רמות נעמה דוקטור naama.ramot@mail.huji.ac.il 
19.ד"ר שגיא אלונה דוקטור alonasag@gmail.com 
20.גב' שטרנגר נדיה מ.א  
21.ד"ר שפטוביצקי לוי דוקטור levi_100@012.net.il 

משאבי למידה

ראש החוג:  גב' כהן אסנת osnatco5@gmail.com
מזכירות: ettiy@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר בורג חגית דוקטור hagit81@gmail.com 
2.גב' דורפמן אפרת מ.א efratdo7@gmail.com 
3.גב' וניג מרלין מ.א marlyn@michlalah.edu 
4.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
5.ד"ר כץ גילי דוקטור gili.kats@gmail.com 
6.הרב לויץ אפרים דוקטור ephraimlevitz@michlalah.edu 
7.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
8.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
9.מר צובל אסף  tzobel1@gmail.com 
10.גב' קוטלר חגית ב.א jhcotler@gmail.com 
11.מר קונסטנטינוב מכאל מ.א mkstudio@walla.com 
12.מר קליין יוסי ב.א yosik@macam.ac.il 
13.גב' רחבי-שי גיתית ב.א gitichradio@gmail.com 
14.גב' שוורץ תמר מ.א tshwartz@macam.ac.il 
15.מר שניידר שמעון ב.א s-schneider@barak.net.il 

מתמטיקה

ראש החוג:  ד"ר דויטש זיוה zivad@macam.ac.il
מזכירות: math-cs@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
2.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
3.גב' בן דוד סימה מ.א mbd707@neto.net.il 
4.גב' ברגמן שלומית מ.א bshlomit7@gmail.com 
5.ד"ר ברסקי בנימין דוקטור eugene@jce.ac.il 
6.ד"ר דויטש זיוה דוקטור zivad@macam.ac.il 
7.גב' דרעי מריט מ.א meritdr@gmail.com 
8.גב' הכהן יעל ב.א yael.hacohen@mail.huji.ac.il 
9.גב' חדד יסכה מ.א yisca95@gmail.com 
10.גב' כהן אוילין מ.א evelyneco2@gmail.com 
11.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
12.גב' מאיר חדוה מ.א chedvameyer@gmail.com 
13.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@macam.ac.il 
14.פרופ' מרצבך עלי פרופסור merzbach@macs.biu.ac.il 
15.גב' נפחא רחל ב.א rachelin@gmail.com 
16.גב' ספייער דבורה מ.א ddspeyer@gmail.com 
17.מר קדרי עקיבא מ.א akiva@macam.ac.il 
18.פרופ' ריפס אליהו פרופסור eliyahu.rips@mail.huji.ac.il 
19.גב' שלייפר שושנה  shoshanaschleifer@gmail.com 

תנ"ך - מחשבת ישראל

ראש החוג:  גב' גולדשטיין שפרה shifig@macam.ac.il
מזכירות: sadcanit@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב אביחיל אלישב מ.א elishav13@gmail.com 
2.גב' אסולין שרה מ.א sa96162@gmail.com 
3.גב' בלוך רינה מ.א rnbloch@gmail.com 
4.ד"ר בן שלום חיה דוקטור wildchaya@gmail.com 
5.הרב ברונר יגאל מ.א umaklev2@emet.com 
6.גב' גולדשטיין שפרה מ.א shifig@macam.ac.il 
7.גב' גורפינקל פרימה מ.א  
8.גב' גליק אורית מ.א oritglick123@gmail.com 
9.ד"ר גרוס מיכאל דוקטור michaelgr@mor.ac.il 
10.גב' דיוויד ברכה ב.א brochadavid@gmail.com 
11.גב' האיתן יונה מ.א yhaeitan@gmail.com 
12.ד"ר ויסקינד -אלפר אורה דוקטור wiselper@gmail.com 
13.גב' טפרברג דורית מ.א doritt@macam.ac.il 
14.הרב כרמל יוסף דוקטור ravcarmel@eretzhemdah.org 
15.הרב לנדאו בנימין דוקטור ednala29@gmail.com 
16.הרב מאור זאב דוקטור zmaor@macam.ac.il 
17.הרב מאלי יהודה מ.א yehudamaly@walla.com 
18.גב' מגנס יפה מ.א ymagnes18@gmail.com 
19.גב' מנדלקורן נורית מ.א haravarye@gmail.com 
20.הרב מרגולין הדר דוקטור rabbimargolin1@gmail.com 
21.הרב נחשון אברהם דוקטור a535251@gmail.com 
22.גב' פוזן יעל מ.א posen1@neto.net.il 
23.מר פיינרמן אוריאל  uriel.fein@gmail.com 
24.גב' פליטניק חוה  chavip@macam.ac.il 
25.גב' פרבשטיין אסתר מ.א Ester.far3@gmail.com 
26.גב' פרידמן חנה מ.א hanaf6526@gmail.com 
27.גב' קופרמן חוה ב.א  
28.הרב ד"ר קופרמן מרדכי דוקטור mord0573@gmail.com 
29.ד"ר קרויטהמר גדעון דוקטור gidonk@neto.net.il 
30.מר רוזנבלום דוב  drsnblm@gmail.com 
31.גב' רוזנברג דבורה מ.א devrosen@gmail.com 
32.גב' רוזנברג צפורה מ.א ziporaroz@gmail.com 
33.ד"ר רוזנווסר דבורה דוקטור derosen@macam.ac.il 
34.גב' רותם פנינה מ.א pninarotem1@gmail.com 
35.הרב רז ראובן מ.א reuvenraz11@gmail.com 
36.הרב רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
37.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור emshore@neto.net.il 
38.ד"ר שלם חיים דוקטור Chaimsh70@gmail.com 
39.הרב שפירא אריה  aryehshapira@gmail.com 

תואר שני

ראש החוג:  ד"ר יחיאלי תמר TAMY1@ZAHAV.NET.IL
הרב ד"ר וולפיש אברהם rawalfish@gmail.com
גב' בן ארזה יעל yaelbenarza@gmail.com
פרופ' גלאנץ יוסף yosglanz@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר אדלר שמעון דוקטור shimonad@yahoo.com 
2.הרב ד"ר איזק יצחק דוקטור isaak@macam.ac.il 
3.ד"ר אלון גילה דוקטור gila04@gmail.com 
4.ד"ר אליקים ניצן דוקטור nitzan.orot@gmail.com 
5.ד"ר אלסטר רות דוקטור ruti.alster@gmail.com 
6.ד"ר אראלי יעל דוקטור yaele36@gmail.com 
7.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@macam.ac.il 
8.גב' ארקין נעמי ב.א naomiarkin@gmail.com 
9.ד"ר בארט ענת דוקטור anatbarth@gmail.com 
10.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
11.ד"ר בזק עליזה דוקטור yabazak@gmail.com 
12.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
13.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
14.ד"ר בן עוליאל פסקל שרה דוקטור pascaly@012.net.il 
15.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
16.ד"ר גזיאל אהובה דוקטור gazielah@gmail.com 
17.פרופ' גלאנץ יוסף פרופסור yosglanz@gmail.com 
18.גב' גמליאל מוריה מ.א asmoria@gmail.com 
19.מר גפן אייל מ.א aygeffon@gmail.com 
20.ד"ר גרבר דוד דוקטור garber@hit.ac.il 
21.ד"ר גרומט צבי דוקטור zgrumet@gmail.com 
22.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greensfeld@gmail.com 
23.הרב גרנות תמיר דוקטור tamirgranot@gmail.com 
24.ד"ר דויטש זיוה דוקטור zivad@macam.ac.il 
25.ד"ר דנא פיקארד נח דוקטור ndp@jct.ac.il 
26.פרופ' הורוביץ כרמי פרופסור carmih@michlalah.edu 
27.ד"ר היימן רויטל דוקטור rheimann@dyellin.ac.il 
28.ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
29.הרב ד"ר וולפיש אברהם דוקטור rawalfish@gmail.com 
30.ד"ר ויסקינד -אלפר אורה דוקטור wiselper@gmail.com 
31.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
32.ד"ר טורצקי אילנה דוקטור ilanaturetsky@gmail.com 
33.גב' טייטלבאום אליענה מ.א oelianat@gmail.com 
34.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור ayavlovichlab@gmail.com 
35.ד"ר יחיאלי תמר דוקטור TAMY1@ZAHAV.NET.IL 
36.ד"ר כהן אליהו נעה דוקטור noacoe@gmail.com 
37.פרופ' כץ יעקב פרופסור yaacov_katz@macam.ac.il 
38.ד"ר לוזון פנחס דוקטור pinhasluzon@gmail.com 
39.ד"ר לוי גרינברג סימה דוקטור simagrle@gmail.com 
40.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
41.ד"ר ליוור עמירה דוקטור amiraliwer@gmail.com 
42.ד"ר ליפשיץ הדר דוקטור hadarmoshe.lipshits@mail.huji.ac.il 
43.גב' מאיר חדוה מ.א chedvameyer@gmail.com 
44.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@macam.ac.il 
45.גב' מלאכי אילת  ayellet10@gmail.com 
46.ד"ר מלחי ירמיהו דוקטור malchiy@014.net.il 
47.מר מנחם נהוראי מ.א mmm2369@gmail.com 
48.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור yossinus@zahav.net.il 
49.ד"ר נוסבוים מילכה דוקטור milka.malkiel@gmail.com 
50.גב' נוריק יעל מ.א yael.viz@gmail.com 
51.גב' נפחא רחל ב.א rachelin@gmail.com 
52.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
53.ד"ר סט נעמה דוקטור naama.sat@biu.ac.il 
54.ד"ר עבדו רותם דוקטור rotem_abdu@yahoo.com 
55.ד"ר עובדיה תקוה דוקטור Tikvao@actcom.net.il 
56.עמר מרדכי מ.א bushido1974@yahoo.com 
57.גב' פלדמן דבורה מ.א devoration@gmail.com 
58.ד"ר פרלמוטר חיים דוקטור perlmutter@neto.net.il 
59.גב' צמח סיגלית מ.א sigalitt1@gmail.com 
60.גב' קאופמן הדסה  bh612@zahav.net.il 
61.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
62.ד"ר קוסופסקי זיוה דוקטור Ziva.kosofsky@mail.huji.ac.il 
63.ד"ר קנלר רבקה דוקטור kneller@netvision.net.il 
64.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
65.ד"ר קצין אורי דוקטור ori.katzin@mail.huji.ac.il 
66.ד"ר רבינוביץ חנינא דוקטור rabbi@bezeqint.net 
67.ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
68.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
69.פרופ' ריבלין יוסף פרופסור rivlinyosef@gmail.com 
70.הרב ד"ר ריישל מרדכי דוקטור rmreichel@hotmail.com 
71.גב' שדיאור אסתר  shdeour1@gmail.com 
72.גב' שוורץ תמר מ.א tshwartz@macam.ac.il 
73.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור emshore@neto.net.il 
74.ד"ר שושטרי רבין דוקטור rabinsh1@walla.co.il 
75.ד"ר שחור יעל דוקטור yshachor2@gmail.com 
76.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@michlalah.edu 
77.הרב ד"ר שנהב שמואל דוקטור shenhav@huji.ac.il 
78.ד"ר שפירא טליה דוקטור tali.b.shapiro@gmail.com 
79.הרב שקד חיים דוקטור haim.shaked2@gmail.com 
80.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 

תוכנית ר"מים - לימודי גברים

ראש החוג:  הרב בקשי מאיר meirbakshi@gmail.com
הרב פרג'ון חיים hfarjon@gmail.com
הרב גבאי מאיר meirga26@gmail.com
מזכירות: banim-jer@macam.ac.il
מזכירות: חינוך מיוחד nechamir@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב אביחיל אלישב מ.א elishav13@gmail.com 
2.הרב אביחיל דוד מ.א avihaild@gmail.com 
3.מר אחימאיר אופיר מ.א jerusalemon@gmail.com 
4.הרב אטון יוסף מ.א yattou@gmail.com 
5.הרב ד"ר איזק יצחק דוקטור isaak@macam.ac.il 
6.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
7.מר אליה אמיתי מ.א eliya235@gmail.com 
8.אליהו יורם מ.א yoram315@gmail.com 
9.ד"ר אנקור יוסף דוקטור yosiankor@gmail.com 
10.מר אסייג יואל  joel.essayag@gmail.com 
11.גב' ארם נעמי מ.א naomiarram@gmail.com 
12.ד"ר באומל שמעון דוקטור sdm1955@gmail.com 
13.מר ביטון גבריאל מ.א gbit1@walla.com 
14.מר בן אור שחר מ.א benorsh@gmail.com 
15.הרב בן יעקב מנחם דוקטור benjacobmena@gmail.com 
16.הרב בן יעקב עמיחי דוקטור benyaakov@neto.net.il 
17.הרב ד"ר בן לולו יוסף  yosi20122013@gmail.com 
18.ד"ר בן סעדון אסתר דוקטור etibs60@gmail.com 
19.ד"ר בן שבת יוסף דוקטור yossibenshabat@gmail.com 
20.גב' בן שטרית טניה מ.א tanya.benchetrit@mail.huji.ac.il 
21.בקר נתן מ.א NatiB@026430010.co.il 
22.הרב בקשי מאיר מ.א meirbakshi@gmail.com 
23.עו"ד בקשי אביעד דוקטור aviadbak@gmail.com 
24.מר ברודי משה מ.א mabraude@gmail.com 
25.מר ברייטשטיין מנדל מ.א mendelbreitstein@gmail.com 
26.ד"ר ברסקי בנימין דוקטור eugene@jce.ac.il 
27.הרב גבאי מאיר מ.א meirga26@gmail.com 
28.מר גולדברג נפתלי דוקטור goldberg.naftali@gmail.com 
29.מר גורדון ישראל דוקטור gurd1@walla.com 
30.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
31.גרומבק יואל מ.א yoelgrum@walla.com 
32.ד"ר גרוס אריאל דוקטור ariel@macam.ac.il 
33.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
34.מר דור יהודה מ.א yyydor@gmail.com 
35.ד"ר דנא פיקארד נח דוקטור ndp@jct.ac.il 
36.ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
37.מר וידברג אביה ב.א aviya.v5@gmail.com 
38.הרב ויזנר חנן דוקטור chananwi@gmail.com 
39.ד"ר ויסקינד -אלפר אורה דוקטור wiselper@gmail.com 
40.מר זולדן יהודה מ.א zoldanye@gmail.com 
41.הרב ד"ר זק רועי דוקטור royelea@neto.net.il 
42.ד"ר חדד גד דוקטור gadhadad@walla.com 
43.טבול ראובן דוקטור rtabull@gmail.com 
44.הרב טבילה בניהו מ.א benayahut@gmail.com 
45.הרב טלר שמואל ב.א tellereilat@gmail.com 
46.מר טנא דוד מ.א  
47.מר טרכטינגוט יצחק מ.א terach4@gmail.com 
48.הרב ד"ר כהאן שמעון דוקטור kahansh@gmail.com 
49.הרב כהן יעקב יוסף מ.א jacobcohen57@gmail.com 
50.הרב כהן יעקב מ.א moriyakov@gmail.com 
51.מר כהן שמואל מ.א shmuel153@gmail.com 
52.הרב כליפה דניאל דוקטור danielkalifa606@gmail.com 
53.פרופ' כץ יעקב פרופסור yaacov_katz@macam.ac.il 
54.מר לוין יעקב מ.א yaknaomlevine@gmail.com 
55.הרב לויץ אפרים דוקטור ephraimlevitz@michlalah.edu 
56.ד"ר ליברמן יואל דוקטור ninayoel@bezeqint.net 
57.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
58.הרב מיארה מאיר מ.א miyarameir@gmail.com 
59.מר מימוני טל מ.א TALM.DRAMA@gmail.com 
60.מר מישר אמנון ב.א Amnonm6@gmail.com 
61.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
62.הרב נובוגריצקי זרח ב.א novog172@gmail.com 
63.הרב ד"ר נחומברג רפאל דוקטור refaelnahumberg@gmail.com 
64.מר ניסנוביץ רוני מ.א roni1240@gmail.com 
65.הרב נתנאל עמוס מ.א amosn3333@gmail.com 
66.הרב עובדיה אוריאל מ.א urielov@gmail.com 
67.מר עומר עמית מ.א Agomer3@gmail.com 
68.מר עידן צבי  zvika.eadan@gmail.com 
69.עמר מרדכי מ.א bushido1974@yahoo.com 
70.הרב עצמון דוד מ.א atzmonda@gmail.com 
71.הרב עשהאל יעקב מ.א yakiasael@gmail.com 
72.הרב פולק חיים מ.א chaimp@macam.ac.il 
73.מר פלדמן יעקב מ.א kobfeld@bezeqint.net 
74.הרב פרג'ון חיים מ.א hfarjon@gmail.com 
75.מר פרטוש אלי דוקטור epartuch@gmail.com 
76.מר פרייס ארני מ.א priseja@gmail.com 
77.הרב קופרמן אברהם  abraham.copperman@gmail.com 
78.הרב קורייש רונן ב.א kaplaron@gmail.com 
79.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
80.הרב קרוב זאב מ.א yskarov@gmail.com 
81.הרב רבי בן ציון דוקטור benrabi7@gmail.com 
82.רגב אוראל מ.א orelrege@gmail.com 
83.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
84.רוקח אריה  arie.rokach@gmail.com 
85.הרב רז ראובן מ.א reuvenraz11@gmail.com 
86.הרב רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
87.מר שאקי יאיר דוקטור y_shaki@hotmail.com 
88.ד"ר שאקי אחיעזר דוקטור shakia100@gmail.com 
89.מר שוהם דן מ.א drshoham@gmail.com 
90.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור emshore@neto.net.il 
91.מר שטאל דוד מ.א duvidstahl@gmail.com 
92.הרב שטיינברגר ישעיהו דוקטור ystein91160@yahoo.com 
93.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@michlalah.edu 
94.הרב שטיינר יצחק דוקטור iziksteiner@gmail.com 
95.שטמלר חגי דוקטור hagay.shtamler@gmail.com 
96.מר שטריק מיכאל מ.א mkstrick18@gmail.com 
97.הרב שנדורפי איתן דוקטור shanor6@gmail.com 
98.ד"ר שפירא הראל דוקטור rlshapira@gmail.com 

הדפס

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים