חיפוש

טופס מקוון - הזמנת אישור לימודים וציונים

הזמנת אישור לימודים וציונים

יש לסדר את התשלום במדור שכר לימוד בכרטיס אשראי (073-2750614)
יש למלא את הטופס במדויק - אי מילוי כל הפרטים הנצרכים יגרום לדחיית הבקשה


* מספר תעודת זהות :
פרטים אישיים

בעברית:
* שם משפחה:
שם קודם:
* שם פרטי:


באנגלית:
* שם משפחה:
שם קודם:
* שם פרטי:

פרטי לימודים
למדתי / לומדת לתואר ב.אד בשנים :
בחוגים :

פרטי ההזמנה
העתק אישור זכאות לתואר בעברית
אישור זכאות לתואר באנגלית
גליון ציונים בעברית
ממוצע ציונים - יש לצרף את סיבת הבקשה

הערות :

קיבלתי גליון ציונים לאחרונה בשנת :

אופן התשלום
בדואר בצירוף ההזמנה
טלפונית באשראי 073-2750614
אחר:

מצו"ב ס"ך :
₪ עבור ההזמנה


אופן המשלוח
אבוא לקחת את המסמך לאחר תאום טלפוני.
נא שלחו את המסמך לכתובת :

טלפון בבית :
טלפון נייד :
אחר :
* דואר אלקטרוני :
תאריך :

* שדות חובה
הבקשה לא תטופל ללא סידור התשלום בשכר לימוד

יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים