פעילות שנתית תשע"ז

אלול:

כ"ג באלול: מפגש היכרות בחדר
 המדרשה 16:30-18:00

כ"ה באלול: סיור סליחות

כ"ו באלול: יום לימוד הכנה  לקראת ראש השנה.

תשרי:

ל' בתשרי: פתיחת המדרשה לשנה ב' (מפגש ערב).            

חשון:

ב' חשוון: תחילת הלימודים במדרשה לשנה א'.

ט' חשוון: שיחה אצל הרב יצחק יוסף, טיול גיבוש מדרשה.
פעילות לרגל יום פטירתה של רחל אימנו
י"א חשוון: שבת מדרשה (מכללה) עם צוות
                 המדרשה.

 

כסלו:

א' כסלו: מסיבת ר"ח כסלו אצל הרבנית אליהו.

כ"ב כסלו: מסיבת חנוכה.

 

 

טבת:

ז' טבת:  ביקור ביד ושם...

חזרה למדרשה ליום לימוד על יסורי הגלות.

כ"ח בטבת: מסיבת ר"ח שבט אצל הרב דני

שבט:

א' שבט: שבת מדרשה (בית אל)

ו' שבט: מסיבה לקראת ט"ו בשבט ומפגש סיכום  ביניים.
            

 

אדר:

ד' באדר: פעילות לקראת ז' באדר ומסיבת פורים.

כ"ה באדר: יום לימוד לקראת פסח ביקור אצל  הרבנית חוה קופרמן.
                  

אייר:

א' באייר: מסיבת ר"ח אייר.
ט"ו באייר:
יום לימוד לקראת ל"ג בעומר.

כ"ב באייר: סיור בעיר דוד (כניסה לשילוח).
ומפגש אצל הרב יוחאי ימיני.

כ"ט באייר: יום לימוד לקראת חג השבועות.

תמוז:

ה' בתמוז: טיול סוף שנה.

ו', ז' בתמוז: שבת מדרשה.

י"ב בתמוז: מסיבת סוף שנה.

 


- ייתכנו שינויים בעקבות אילוצים, הן מצד המדרשה והן מצד המכללה.
- על מקום קיום שבתות המדרשה, תבוא הודעה במשך שנת הלימודים.