צוות המדרשה
  • הרב משה פרץ, ראש המדרשה
  • הרב דניאל איזק, ראש ישיבת "בית אורות"
  • הרב יוחאי ימיני ראש ישיבת "אור בראשית".
  • הרבנית חוה קופרמן
  • הרבנית נורית מנדלקורן
  • בלהה שוורץ (מחנכת המדרשה)