מערכת שעות לסטודנטיות המכללה
תוכנית מדרשת צופיה שנת תשע"ז

יום

 

נושא

רב / רבנית

 

שעות

שנה א'

שנה ב' וג'

ג

18:15-19:45

שמואל א' וב'

הרבנית חוה קופרמן

19:45-20:30

 

חברותות ושיעור חסידות/אקטואליה

הרב משה פרץ

20:30-21:15

שיעור מסכם

 

 

שנה א

 

ה

08:30-09:50

ליקוטי מוהר"ן

הרב יוחאי ימני

10:00-11:20

בין חכמה לנבואה (הרב קוק)

הרב   דני אייזק

11:30-12:50

כוזרי

הרב הרב משה

13:00-14:20

נשים בנ"ך

בלהה שוורץ

14:20-15:00

תפילה

הרב משה פרץ

במשך כל יום ה' ניתן לגשת למחנכת, בלהה שוורץ, לקביעת שיחה אישית.