חיפוש

קורסים מקוונים בתנ''ך תושב''ע

ההרשמה הסתיימה

רשימת הקורסים בשנת תשעט

המרצה: הרב פנטילאט משה
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1452 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב מיארה מאיר
תאור הקורס: הקורס החינוך בעיני חכמים נועד לתת בסיס ראשוני לידיעת משנתם וגישתם של חז''ל לחינוך, כפי שהדברים משתקפים מדבריהם של חכמים מימי התנאים הראשונים, ועד להגותם ואגרותיהם של חכמי דורנו. מגמת הקורס להראות בעליל, שעם כל הכבוד לפסיכולוגיה המודרנית, ולפדגוגיה על ענפיה, הנה חכמי ישראל מעולם לא הניחו ידיהם מעיסוק בבעיות חינוך ולימוד. התורה היתה להם מעיין ממנו אפשר לדלות הגיוני חינוך ודרכי פסיכולוגיה, כדי לשמר את האומה ולהנהיגה במסילות התורה והשלימות האישית.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1452 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: קורס ''אהבת הזולת'' הוא המשך ישיר של הקורס ''הבנת הזולת''.
אם למדנו להבין את הזולת, אפשר לגשת לקיום מצות האהבה: ''ואהבת לרעך כמוך'' וכל המצוות שמסתעפות ממצוה בסיסית זו:

• ביקור חולים
• ניחום אבלים
• הכנסת כלה
• הכנסת אורחים
• מצוות צדקה ומעשר כספים.

הקורס כולל גם עיון במקורות ההלכה וגם למוד הלכה למעשה ומהוה חויה לימודית מהנה.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 726 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב לבנת עופר
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1452 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב מיארה מאיר
תאור הקורס: סקרנות ואתגר אמוני לימודי בהתוודעות ליצירתם של התנאים והאמוראים, חתימת המשנה והתלמוד על רקע עולמם הרוחני והחברתי של יוצריו. לימוד התגבשות ההלכה מימי הסבוראים תוך לימוד על יצירת ההלכה, המדרש והפיוט, מימי עליית האיסלאם. לימוד תקופת הגאונים וספרותה, גדולי הגאונים והשפעתם. דמויות המופת שעיצבו את דמות האומה מחורבן הבית עד לשלחן ערוך.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 726 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב פנטילאט משה
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 726 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: הקורס מבאר פרשיות רבות בספרי הנביאים בתחום משפט המלך. מקנה ללומד הבנה נכונה לסמכויות המלך בתחום המשפט, ומביא לידי ברור ומסקנה שפעולת המכים - לפחות הישרים שבהם - נעשו בסמכות. הלימוד מביא לידי יחס אמיתי והוקרה נכונה לפעולות המלכים בתחומי השפיטה, ושופך אור נכון ומבט חדש בלימוד התנ''ך.
הקורס מבוסס על הספר ''משפט המלכים בתנ''ך''
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1452 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב ד"ר גורפינקל אלי
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1452 ₪ - צמוד למדד 07/2018

קורס שנתי
ההרשמה הסתיימה
המרצה: גב' פרבשטיין אסתר
תאור הקורס: הקורס עוסק בנושא בעל משמעות רבה לא רק לזכירת העבר בדרך הראויה והנכונה, אלא גם להעמקת הקשר של כל אחד מאיתנו עם עולם ההלכה, שמירתה ואהבתה.
הקורס מבוסס בעיקר על קטעים נבחרים מתוך הספר ''בסתר רעם, הלכה הגות ומנהיגות בעת השואה''. הספר ניתן לרכישה גם במכללה, בחנות ''המכללון'', או במחיר מוזל במרכז ללימודי השואה, במכללה.
חלק א' נלמד בסמסטר א וחלק ב נלמד בסמסטר ב.

דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 726 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 726 ₪ (צמוד למדד)

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים לפיתוח מקצועי
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים