חיפוש

קורסים מקוונים בתנ''ך תושב''ע

ההרשמה הסתיימה

רשימת הקורסים בשנת תשעט

המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: הקורס מתמקד בלמוד והבנה של נושאים עיקריים במחשבת ישראל. חומר רבגוני, מוגש בצורה המאפשרת לימוד עצמי בעזרת מבואות, ביאורים קצרים ושאלות מנחות. הקורס בנוי על עיון בדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, תוך ניתוח והשוואה בין גישות שונות. מבוסס על ספרו של הרה''ג רב בנימין אפרתי ''יסודות מחשבת ישראל''. בין הנושאים בהם יעסוק הקורס: מהי אמונה?, תכלית הבריאה ותפקיד האדם בה, בחירה חופשית.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1454 ₪ - צמוד למדד 07/2018

קורס שנתי
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב מאור זאב
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 727 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר ב'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: מטרת הקורס להקנות הבנה של יסודות המצוות לכלל סוגיות התנ''ך, והדגמתם במאמרי מבוא לספרי נביאים ראשונים. המבוא מקנה ללומד את יסודות המצוות וכללי הלכה אשר מנחים אותו להתבוננות והעמקה במעשי הנביאים, השופטים והמלכים מכניסת עם ישראל לארץ ישראל ועד לחורבן בית המקדש. המבוא של כל ספר יבהיר את החוט המקשר בין כל החלקים והפרקים של הספר, מתוך מבט המצות והמשפט. מבט זה יסייע להבין פרטים רבים בכל ספר וספר. המבוא גם ישפוך אור חדש על פעולות הנביאים השופטים והמלכים, שפעלו להגשמת העמדת עם ישראל בארץ הקדש לפי כללים בנויים וסדורים של חוק והלכה. חשיבות הקורס גם בכך שהוא מקנה ללומד טעם חדש בחומר שכבר נלמד ''בגירסא דינקותא'', ומעורר התעניינות מחודשת.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1454 ₪ - צמוד למדד 07/2018
הערות: הקורס בהכנהקורס שנתי
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: קורס זה מיועד לעוסקים בהוראה. הוא משלב לימוד מעמיק של תכנים, עם שיקולים דידקטיים בהוראת הנושאים הנלמדים.
תוך כדי לימוד הטקסטים, נפתח יכולת להבחין בקשיים שעלולים להתעורר אצל התלמידים (הן בהבנת הנושא והן בהיבט דידקטי). נלמד גישות הוראה שונות שמטרתן הנגשת החומר בפני התלמידים, נתאמן בעיבוד טקסטים באופן שיקל על התלמידים ונכיר שיטות דידקטיות המאפשרות לתלמידים להתמודד עם תכנים מורכבים. בקורס נתנסה גם בחיפוש וארגון החומר, עיבוד החומר ברמות שונות, פיתוח כלי עזר לשיעור, כתיבת שאלות מנחות, מטלות ומבחנים וכדו'.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1454 ₪ - צמוד למדד 07/2018

קורס שנתי
ההרשמה הסתיימה
קורס שנתי
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: הקורס מבאר פרשיות רבות בספרי הנביאים בתחום משפט המלך. מקנה ללומד הבנה נכונה לסמכויות המלך בתחום המשפט, ומביא לידי ברור ומסקנה שפעולת המכים - לפחות הישרים שבהם - נעשו בסמכות. הלימוד מביא לידי יחס אמיתי והוקרה נכונה לפעולות המלכים בתחומי השפיטה, ושופך אור נכון ומבט חדש בלימוד התנ''ך.
הקורס מבוסס על הספר ''משפט המלכים בתנ''ך''
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1454 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר א'
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב אלון דורון
תאור הקורס: קורס ייחודי הבוחן סוגיות שונות הקשורות לאנשים עם צרכים מיוחדים בהסתכלות אמונית והלכתית. הקורס משלב בין המבט האמוני וההלכתי לבין הידע המקצועי והפסיכולוגי בתחום.
מנושאי הקורס: על תפקידם של אנשים עם מוגבלויות בעולם, על משמעות הניסיונות בחיים, תפקידם המיוחד של ההורים בגידול ילד עם צרכים מיוחדים, יחס החברה לבעלי צרכים מיוחדים על פי השקפת היהדות, מעמד השוטה בהלכה, חינוך למצוות תוך הבחנה בין הלקויות השונות.

דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1454 ₪ - צמוד למדד 07/2018

קורס שנתי
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: מעמד הר סיני ויציאת מצרים, מהווים דרך איתנה וברורה לביסוסה של אמונה. שני מאורעות אלה הם הוכחה ברורה למציאות הבורא, ללא כל ספק, והמה הבסיס ההיסטורי לאמונה באלוקי ישראל, ולאמיתותה של תורה. אלא שמתעוררת השאלה: הן רק אותו דור של יוצאי מצרים ראו בעיניהם ושמעו באוזניהם, את האותות והמופתים, ואת דבר ה'. לכן, הקבלה והמסורת, הם השלמה הכרחית לגלויים של יציאת מצרים ומעמד הר סיני. מטרת הקורס– לברר את המסורת הרציפה של עם ישראל: מרב לתלמיד ומאב לבן, דור אחר דור: השמות של ''מעתיקי שמועה'', תקופות חייהם, עיקר פועלם בתורה, תלמידיהם וצאצאיהם. האתגר – לברר, כיצד הגיעה התורה אלינו, אלינו ממש, באיזו דרך עברה בין ארצות ויבשות במשך אלפי שנים.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1454 ₪ - צמוד למדד 07/2018

קורס שנתי
ההרשמה הסתיימה
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: דוד המלך הוא האיש שהתנ''ך הקדיש לו את מספר הפסוקים הגדול ביותר. אם נכנה את חמשת החומשים של התורה ''תורת משה'' יהיה זה נכון לקרא לנ''ך ''דִּבְרֵי דָוִד''. כמעט כל ספר שמואל עוסק בדוד במישרים או בעקיפין. ספר מלכים עוסק בעיקר בבית דוד. ספר דברי הימים גם הוא מוקדש כמעט כולו לבית דוד. מגילת רות היא מגילת היחס שלו וספר תהילים הוא ספרו של ''נְעִים זְמִרוֹת יִשְׂרָאֵל''. קורס זה יתמקד בעיקר בתחילת מלכותו של דוד המלך כפי שהיא מופיעה בספר שמואל ב, מתוך השוואה ליתר התנ''ך ולאור ביאורי חז''ל.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 727 ₪ - צמוד למדד 07/2018

סמסטר ב'
ההרשמה הסתיימה

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 727 ₪ (צמוד למדד)

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים