חיפוש

קורסים מקוונים בתנ''ך תושב''ע

ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה

רשימת הקורסים בשנת תשעח

המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: הקורס מתמקד בלמוד והבנה של נושאים עיקריים במחשבת ישראל. חומר רבגוני, מוגש בצורה המאפשרת לימוד עצמי בעזרת מבואות, ביאורים קצרים ושאלות מנחות. הקורס בנוי על עיון בדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, תוך ניתוח והשוואה בין גישות שונות. מבוסס על ספרו של הרה''ג רב בנימין אפרתי ''יסודות מחשבת ישראל''. בין הנושאים בהם יעסוק הקורס: מהי אמונה?, תכלית הבריאה ותפקיד האדם בה, בחירה חופשית.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1440 ₪

      קורס שנתי
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: ישעיהו ניבא במשך תקופת ארוכה, מימי עוזיהו מלך יהודה ועד ימי חזקיהו ואולי אף לאחר מכן. תקופה זו מכילה גם את תקופת הזוהר של עוזיהו מלך יהודה, אך גם את אחד המשברים הגדולים בתולדות עם ישראל, עלייתה של האימפריה האשורית וכיבושיה בארץ ישראל אשר הובילו בסופו של דבר להגלייתם של עשרת השבטים וחורבנה של רוב ממלכת יהודה, והצלתה המופלאה של ירושלים. לאורך כל תקופה זו, עמד ישעיהו הנביא והביא את דבר ה' לעם ישראל בכלל ומלכי יהודה בפרט, תוך ניסיון להדריך אותם כיצד לעבור ולהשתקם מהשבר הגדול שפקד את עם ישראל בעת ההיא.
הקורס מתמקד בפרקים העוסקים בהתחלת השבר בימי עוזיהו, ובהמשך לכך בפרקים העוסקים בעיצומו של השבר בימי אחז, ומשמעות נבואת ישעיהו לדורו ולדורות, והוא מהווה המשך לקורס ישעיהו לאור תקופתו. הלימוד נעשה על פי השוואה לאירועי התקופה ולנביאים בני דורו של ישעיהו, תוך כדי הליכה בעקבות חז''ל ורבותינו מדורי דורות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות שבועיות לאורך הקורס
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
דרישות קבלה: תנאי קדם – ישעיהו לאור תקופתו.
מחיר: 720 ₪

      סמסטר ב'
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: נבואתם של נביאים אחרונים נאמרה גם לדורם וגם לדורות. כדי להבין לעומק נבואות אלו, עלינו לעמוד על הרקע הרוחני וההיסטורי שלהן, על פי השוואה לנבואות של נביאים מקבילים, ובמקרה דנן לדבריהם של שלשת נביאי דורו של ישעיהו. נעשה זאת תוך כדי הליכה בעקבותיהם של חז''ל ורבותינו מדורי דורות.
הקורס מתמקד במבוא כללי לספר ישעיהו ובפרקים הראשונים של הספר, העוסקים בתקופת עוזיהו מלך יהודה. מתוך הבנת דברי ישעיהו כפי שנאמרו לדורו, נוכל לעמוד גם על משמעותם לדורות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 720 ₪

      סמסטר ב'
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב מאור זאב
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 720 ₪

      סמסטר ב'
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: מטרת הקורס להקנות הבנה של יסודות המצוות לכלל סוגיות התנ''ך, והדגמתם במאמרי מבוא לספרי נביאים ראשונים. המבוא מקנה ללומד את יסודות המצוות וכללי הלכה אשר מנחים אותו להתבוננות והעמקה במעשי הנביאים, השופטים והמלכים מכניסת עם ישראל לארץ ישראל ועד לחורבן בית המקדש. המבוא של כל ספר יבהיר את החוט המקשר בין כל החלקים והפרקים של הספר, מתוך מבט המצות והמשפט. מבט זה יסייע להבין פרטים רבים בכל ספר וספר. המבוא גם ישפוך אור חדש על פעולות הנביאים השופטים והמלכים, שפעלו להגשמת העמדת עם ישראל בארץ הקדש לפי כללים בנויים וסדורים של חוק והלכה. חשיבות הקורס גם בכך שהוא מקנה ללומד טעם חדש בחומר שכבר נלמד ''בגירסא דינקותא'', ומעורר התעניינות מחודשת.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1440 ₪
הערות: הקורס בהכנה      קורס שנתי
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: שחזור מרתק של שלשלת הדורות מסיני ועד ימינו. איך הגיעה התורה אלינו: מרב לתלמיד ומאב לבן, השמות של תקופות חייהם, עיקר פועלם בתורה, תלמידיהם וצאצאיהם. האתגר – לברר, כיצד הגיעה התורה אלינו, אלינו ממש. ''מעתיקי שמועה''
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1440 ₪

      קורס שנתי
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: הקורס מבאר פרשיות רבות בספרי הנביאים בתחום משפט המלך. מקנה ללומד הבנה נכונה לסמכויות המלך בתחום המשפט, ומביא לידי ברור ומסקנה שפעולת המכים - לפחות הישרים שבהם - נעשו בסמכות. הלימוד מביא לידי יחס אמיתי והוקרה נכונה לפעולות המלכים בתחומי השפיטה, ושופך אור נכון ומבט חדש בלימוד התנ''ך.
הקורס מבוסס על הספר ''משפט המלכים בתנ''ך''
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1440 ₪

      קורס שנתי
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: בקורס מאמרים המהווים מבואות לכמה מספרי הנ''ך, המבואות יבהירו את החוט המקשר בין כל חלקי הספר מתוך מבט ההלכה והמצוה. וכן מאמרים משלימים בנושאים שתופסים מקום מרכזי בספרי נביאים ראשונים. מבט זה יסייע להבין פרטים רבים בכל ספר וספר, וישפוך אור חדש על פעולות הנביאים, השופטים והמלכים, שפעלו להגשמת העמדת עם ישראל בארץ הקדש לפי כללי חק והלכה בנויים וסדורים, ויקנה ''כלים'' נכונים להבנת המאורעות, והעמקה במעשי הנביאים, השופטים והמלכים מכניסת עם ישראל לארץ ישראל ועד לחורבן בית המקדש
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1440 ₪

      קורס שנתי
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: הרב אלון דורון
תאור הקורס: קורס ייחודי הבוחן סוגיות שונות הקשורות לאנשים עם צרכים מיוחדים בהסתכלות אמונית והלכתית. הקורס משלב בין המבט האמוני וההלכתי לבין הידע המקצועי והפסיכולוגי בתחום.
מנושאי הקורס: על תפקידם של אנשים עם מוגבלויות בעולם, על משמעות הניסיונות בחיים, תפקידם המיוחד של ההורים בגידול ילד עם צרכים מיוחדים, יחס החברה לבעלי צרכים מיוחדים על פי השקפת היהדות, מעמד השוטה בהלכה, חינוך למצוות תוך הבחנה בין הלקויות השונות.

דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1440 ₪

      קורס שנתי
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה
המרצה: גב' פרבשטיין אסתר
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 720 ₪

      סמסטר ב'
ההרשמה לסמסטר א' הסתיימה

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 720 ₪ (צמוד למדד)

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים