חיפוש

קורסים מקוונים בחינוך מיוחד

שנת תשעז

המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הקורס מתמקד בהקשר שבו מתרחש התהליך הביבליותרפי – המסגרת החינוכית. הוא מכוון בעיקרו למורה בכיתה, כאפיק נוסף לתקשורת עם התלמידים. הוא מבוסס על שיטת קובובי ועל גישות ביבליותרפיות נוספות
חלק א עוסק בהבנת מהותה של הביבליותרפיה תוך שילוב היבטים תיאורטיים והפיכתם לגישה שימושית לעבודה בכיתה. מוסברים ומודגמים שיקולים לבחירת טקסטים ספרותיים לצורכי ביבליותרפיה.
בחלק ב' נעמיק את היכרותנו עם הביבליותרפיה. נציג עקרונות בבחירת טקסטים רלוונטיים למצבים שונים, ניתוחם ועיבודם לכלי אבחוני וטיפולי. נסקור הדגמות ממיטב יצירות ספרות הילדים, מלוות בניתוחים והארות הלכה למעשה. בסיום של הקורס ניתן דגש למקומה של עבודת המידות בהקשר ביבליותרפי.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      סמסטר א'
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הקורס עוסק בקשיים העולים מהוראת מתמטיקה, בדרכים לאיתורם ולטיפול בהם. הקורס מתמקד בתפיסת מושג המספר ובהוראת 4 פעולות החשבון במספרים שלמים. מוסברים בו העקרונות והמטרות בהוראה מתקנת במתמטיקה והגישות שבאמצעותן ניתן לקדם את התלמידים .מנושאי הקורס: דרכי חשיבה מתמטית אצל ילדים; אסטרטגיות בהוראת המתמטיקה; המבנה העשורי; ארבע פעולות החשבון במספרים שלמים; בעיות מילוליות וסיפורים חשבוניים.
תנאי קדם – חשבון בסיסי.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר א'
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הקורס מציע למורים דרכים לקרוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים אל התנ''ך, ולחבוב לימודו, תוך התמודדות עם הקשיים הכרוכים בלימוד התנ''ך. כמו כן ניתנת הכוונה לקידום החינוך לערכים בד בבד עם פיתוח החשיבה, הבנת הנקרא ומיומנויות בסיסיות, הנדרשות במהלך הלמידה. עוד נועד הקורס להעשיר את ידיעותיהם של המורים בתנ''ך, ומציע דרך חווייתית של מעורבות עם החומר הנלמד.
הגישה המוצעת בקורס גובשה על פי עקרונות ושיקולים, הנובעים הן מהוראת התנ''ך והן מאוכלוסיית התלמידים בחינוך המיוחד. היא מבוססת על תכניות הלימודים בתנ''ך לבית הספר הדתי ולחינוך המיוחד הדתי.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: ד"ר אלון רעיה
תאור הקורס: גידול ילד עם צורך מיוחד הינה משימה מאתגרת עבור הוריו. אנשי חינוך המלמדים ילדים עם צרכים מיוחדים חייבים להיות מודעים לתהליכים אשר עוברים על הורים מרגע קבלת האבחנה של הילד דרך השלבים השונים עד להשלמתם עם האבחנה של ילדם. קושי או לקות של הילד משפיעים על כל מהלך החיים המשפחתי והזוגי של ההורים. בקורס נתייחס לקשת רחבה של ילדים עם צרכים מיוחדים: ילדים הלוקים בהפרעת קשב, ליקוים בלמידה וילדים בעלי הפרעות ולקויות קשות יותר כמו אוטיזם ופיגור. בקורס נבחן את התהליכים העוברים על המשפחה, נפתח צוהר קטן לעולמם של האחים ואחיות לילדים עם צרכים מיוחדים, ונתבונן בעבודה הטיפולית עם הורים לילדים מנקודת מבטו של איש המקצוע.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הכרת שלבי התפתחותן של השפה והתקשורת ותהליכי רכישתן עשויה לתרום לקידום הילד מבחינה שפתית ותקשורתית, לאיתור הקשיים שיש לילדים בתחום זה ולפיתוח כלים לקידומם.
הקורס מתאר את תהליכי התפתחות השפה והתקשורת אצל הילד. מפורטים בו מרכיבי השפה והתחומים השפתיים הקשורים אליהם. כמו כן מתוארים השלבים בהתפתחות השפה והתקשורת וליקויי שפה אופייניים. הקורס מציע דרכי איתור וטיפול בקשיי שפה ותקשורת בגיל הרך ובכיתות היסוד של בית הספר.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הכרת שלבי התפתחותה של השפה והתקשורת אצל ילדים היא דרך להבנת התפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית. הקורס מתאר את תהליכי התפתחות השפה ורכישתה. תוך הדגשת קשרי הגומלין שבינה לבין תחומי התפתחות אחרים, בעיקר הקוגניטיביים והחברתיים.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר א'
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: כבר בגיל הרך שזורה המתמטיקה בחיי הילד. ילדים משתמשים במושגים מתמטיים בשיח היומיומי שלהם: הם יודעים לספור, לחבר ולהפחית כמויות, לחלק באופן שווה חפצים שונים ואף מבינים את מושג האפס.

אולם, יש ילדים שמתקשים בהבנת מושגים מתמטיים ואינם מגיעים להישגים הנדרשים במתמטיקה. קורס זה נועד לסייע למורים בהוראת ילדים אלה.

בקורס נעסוק בצעדים הראשוניים בהוראת המתמטיקה, בקשיים העולים מהוראתם ובדרכים לאיתורם ולטיפול בהם. הקורס מתמקד במושג המספר ובפעולות החיבור והחיסור בגבול ה-20, שהם הבסיס לכל לימוד המתמטיקה. הקורס דן במספרים הטבעיים בשל חשיבותם של מספרים אלה לקידום הבנת הנושא ע''י הילד, ומשום שהם הבסיס ללימוד המתמטיקה. כמו כן מוצגות דרכי הוראה מתקנת המלוות בדוגמאות מעשיות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: אוכלוסיית החינוך המיוחד כוללת ילדים ובני נוער המצויים במסגרות החינוכיות השונות, שהם בעלי צרכים מיוחדים. הקורס פותח צוהר לעולמו של החינוך המיוחד, סוגי תלמידיו, מסגרותיו, ותחומי הפעילות החינוכית-טיפולית-שיקומית הכלולים בו.
הקורס דן בסוגיות מרכזיות בחינוך המיוחד תוך התמקדות בליקויים שכליים, התנהגותיים, רגשיים וחושיים. בקורס מוצגות גישות שונות להבנת הליקויים, עקרונות לאיתור ולטיפול, שירותי עזר והתמודדות המשפחה עם גידולו וחינוכו של ילד חריג.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: ד"ר אלון רעיה
תאור הקורס: הקורס יעסוק בנושאי המבחנים הפסיכולוגים (מבחני משׂכל ומבחני אישיות) והבנת השימוש בהם ככלי אבחון להערכת אינטלגנציה ולהערכת האישיות. נעמוד על מטרותיהם ועל מגבלותיהם של מבחנים אלו. נכיר את דרכי ההעברה שלהם ואת המסקנות וההשלכות שלהם לגבי תפקוד התלמיד.
בנוסף נדון באופן ניתוח של הממצאים העולים מהכלים השונים ושימושם ככלי ביד המורה.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: ד"ר אלון רעיה
תאור הקורס: קורס ייחודי הבוחן סוגיות שונות הקשורות לאנשים עם צרכים מיוחדים בהסתכלות אמונית והלכתית. הקורס משלב בין המבט האמוני וההלכתי לבין הידע המקצועי והפסיכולוגי בתחום.
מנושאי הקורס: על תפקידם של אנשים עם מוגבלויות בעולם, על משמעות הניסיונות בחיים, תפקידם המיוחד של ההורים בגידול ילד עם צרכים מיוחדים, יחס החברה לבעלי צרכים מיוחדים על פי השקפת היהדות, מעמד השוטה בהלכה, חינוך למצוות תוך הבחנה בין הלקויות השונות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הקורס מציג את מהותה ואת עקרונותיה של הפסיכולוגיה החיובית ומציע דרכים לרכישת כישורים ומיומנויות התנהגותיות, רגשיות וחברתיות.
בקורס מתוארים מודלים להתערבות בחינוך המיוחד שמסייעים לילד לשפר את תפקודו ולהעלות את תחושת רווחתו הנפשית. עוד מציע הקורס דרכים ליצירת תקשורת חיובית אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז ובודק את גורמי החוסן והמשאבים הנפשיים שניתן לחזק ולטפח אצל הילדים.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: ד"ר פנטילאט שרה
תאור הקורס: פסיכופיזיולוגיה היא תחום מרתק במיוחד, ובקורס זה תמצאו נושאים שמענינים כל אדם באשר הוא אדם.
הפסיכולוגיה עוסקת בתורת הנפש, אך כיום מבינים שלתופעות פסיכולוגיות רבות שיש בסיס ביולוגי. לכן כדי להבין את הפסיכולוגיה - חייבים להכיר את הבסיסי הביולוגי שלה.
פסיכופיזיולוגיה עוסקת בדיוק בתחום זה - היא מסבירה את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות.
מנושאי הקורס : מבנה ותפקוד של מערכת העצבים, למידה וזכרון, שפה ותקשורת, רגשות, הפרעות נפשיות ועוד.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר קיץ
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה. הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול. הקורס עוסק, בין השאר, בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות, באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות, כגון: הפרעות חרדה, הפרעות הסתגלות, הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות.

מטרות הקורס
1. חשיפה למושגים המבחינים בין נורמלי לפתולוגי
2. הכרת מודלים שונים המסבירים התפתחות הפרעות נפשיות
3. ידע בסיסי במגוון רחב של הפרעות
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      סמסטר קיץ

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 722 ₪ (צמוד למדד)

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים