טופס הרשמה ליום פתוח - תואר ראשון סדירות


1 - פרטים אישיים

2 - השכלה ושירות

אם ביה"ס לא נמצא ברשימה, בחרי "אחר"

3 - תחום התעניינות במכללה

הלימודים בשלוחת אילת מתקיימים באילת
וניתן ללמוד רק בתוכנית "תנ"ך מחשבת ישראל"

4 - משפחה

הוספת פרטי אב


הוספת פרטי אם


הוספת פרטי בן זוג