מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סילבוס של הקורסים - תשע"ז

83000.1.1   Introduction to Linguistics   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שמעון באומל

83001.1.1   Methodology & TESOL   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83002.1.1   Jewish Thought in Western Literature   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83003.1.1   Teaching Bagrut in the Hareidi Classroom   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83004.1.1   Critical Thinking Through Historical Essays   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83005.1.1   Children's Literature   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם, מר דוד שטאל

83006.1.1   Literature   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נפתלי גולדברג, מר דוד שטאל

83007.1.1   Linguistic Analysis of EFL Classroom Discourse   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית, מר דוד שטאל

83008.1.1   התנסות בהוראת אנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

84006.1.1   פסיכופתולוגיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב ד"ר שמעון כהאן

84006.2.1   פסיכופתולוגיה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

84008.1.1   לקויות ברצף אוטיזם   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84008.2.1   לקויות ברצף אוטיזם   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84010.2.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר שחר בן אור

84015.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84015.2.1   קוגניציה ואפקט בחינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר דן שוהם

84017.1.1   לקויי קשב וריכוז   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר משה ברודי

84017.2.1   לקויי קשב וריכוז   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור

84018.1.1   ליקוי למידה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס

84023.1.1   התמודדות עם אוכלוסיה מאתגרת באמצעות הבעה ויצירה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר טל מימוני

84024.1.1   יסודות בפסיכופיזיולוגיה ובנוירולוגיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב ד"ר שמעון כהאן

84025.1.1   מצבי לחץ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר דן שוהם

84028.2.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד טנא

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר דן שוהם

84032.1.1   נוער בסיכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.8   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84038.1.1   עבודת גמר סמינריונית-בחינוך מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.1   התנסות בהוראה חינוך מיוחד-שנה ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84040.1.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד-שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.3   התנסות בהוראת חינוך מיוחד-שנה ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84040.1.4   התנסות בהוראת חינוך מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84041.1.1   הקמת מרכז למידה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, אוראל רגב, מר אמיתי אליה, מר יעקב פלדמן

84042.1.1   היבטים חברתיים ורגשיים של לקויות למידה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

84043.1.1   מיומנויות תקשורת בכתה ובחינוך המיוחד   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר אמיתי אליה

85000.1.1   מבוא למתמטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר אביה וידברג

85003.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 1   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, ד"ר משה מורגנשטרן, מר יואל אסייג

85004.1.1   אשנב למתמטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85005.1.1   אלגברה ליניארית   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר אלי פרטוש, מר אביה וידברג

85007.1.1   נושאים בהוראת המתמטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85009.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85011.1.1   אלגברה לינארית 2   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אלי פרטוש, מר אביה וידברג

85011.2.1   אלגברה לינארית 2   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אלי פרטוש, ד"ר משה מורגנשטרן, מר אביה וידברג

85012.1.1   גיאומטריה אנליטית ויישומים אנליטיים בגיאומטריה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נח דנא פיקארד

85012.2.1   גיאומטריה אנליטית ויישומים אנליטיים בגיאומטריה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מרדכי עמר, ד"ר משה מורגנשטרן, מר אביה וידברג

85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85014.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

85015.1.1   גרפים וזרימה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר בנימין ברסקי, ד"ר משה מורגנשטרן, מר אביה וידברג

85016.1.1   אינפי מתקדם   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, ד"ר משה מורגנשטרן, מר יואל אסייג

85017.1.1   הסתברות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מרדכי עמר, ד"ר משה מורגנשטרן

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   סוגיות הלכתיות בחינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86011.2.1   סוגיות הלכתיות בחינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86012.1.1   פסיכולוגיה יישומית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86019.1.1   העצמה אישית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר צבי עידן

86019.2.1   העצמה אישית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר צבי עידן

86021.1.1   פשוטו של מקרא - קורס   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86023.1.10   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86023.1.11   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יואל גרומבק

86023.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.1.3   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86023.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86023.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86023.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86023.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86023.1.8   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86023.1.9   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86023.2.1   הוראה פרטנית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86023.3.10   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86023.3.11   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86023.3.2   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86023.3.3   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86023.3.4   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86023.3.5   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86023.3.6   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86023.3.7   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.3.8   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86023.3.9   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86027.1.1   פרויקט בחינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.1   עזרה ראשונה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.2   עזרה ראשונה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86039.1.1   העיקרים במחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86040.1.1   בין הלכה לאגדה בראשונים ובאחרונים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86040.2.1   מבוא למדרשי הלכה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86044.1.1   הלכה ממקורותיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86045.2.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86046.1.1   עיון ב"פחד יצחק"   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86058.1.1   סוגיות מחשבתיות במשנה תורה לרמב"ם   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ישעיהו שטיינברגר

86061.1.1   למידה משמעותית   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86061.2.1   פיתוח חשיבה בלימודי קדש   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86063.1.1   הבטים סוציולוגים בפרקי המקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86070.1.1   אנגלית   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86070.1.2   אנגלית-פטור   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86070.2.1   אנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86070.2.2   אנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ארני פרייס

86070.2.3   אנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב לוין

86070.2.4   אנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

86077.1.1   עיונים במורה נבוכים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86082.1.1   בין תנועת המוסר לחסידות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86087.1.1   דרכי לימוד בראשונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86092.1.1   ישומי מחשב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86096.1.1   עבודה סמינריונית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86104.1.1   סטטיסטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86104.2.1   סטטיסטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86105.1.2   הקדמות לתנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.2   הקדמות לתושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86112.1.1   מחש"י - הגות מודרנית - ה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86113.1.1   חינוך יהודי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86113.1.2   חינוך יהודי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.2   חינוך כללי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86127.1.1   הלוח העברי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שי ואלטר

86130.1.1   הוראת מחשבת ישראל   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86130.2.1   מבוא לדידקטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.3.1   מבוא לדידקטיקה-סדנה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86130.4.1   מבוא לדידקטיקה-סדנה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.5.1   מבוא לדידקטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86132.1.1   אוריינות אקדמית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.4   אוריינות אקדמית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.5   אוריינות אקדמית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

86137.1.1   יסודות החינוך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל, יורם אליהו

86141.1.1   תורת המנהגים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86145.1.1   לשון וענין בפרשיות המקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86159.1.1   מידות שהתורה נדרשת בלימוד והלכה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף בן לולו

86168.1.1   עיונים בספר מלכים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86168.2.1   עיונים בספר שופטים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86168.3.1   עיונים בספר שמואל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86168.4.1   עיונים בספר שופטים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86169.1.1   הוראת גמרא וראשונים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86169.2.1   הוראת גמרא וראשונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חנן ויזנר

86178.1.1   תורה לחינוך הממלכתי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב קרוב

86178.2.1   תורה לחינוך הממלכתי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב קרוב

86193.1.1   תורה לשמה,מבט היסטורי ורעיוני   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86198.1.1   הלכה ומודרנה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86198.2.1   הלכה ומודרנה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עמית עומר

86205.1.1   ימי עיון:גיל ההתבגרות,התמכרויות,הוראת השואה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86206.2.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86217.1.1   פרקי תהילים והוראתם   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86219.1.1   הלכה חוק ומשפט   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86222.1.1   תפילה והוראתה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86232.1.1   הוראת תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זרח נובוגריצקי

86232.2.1   סמינר דידקטי בתושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר הראל שפירא

86232.3.1   הוראה משמעותית בתושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה זולדן

86232.4.1   הוראת תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר מיארה

86234.1.1   הוראת משנה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב דוד עצמון

86234.2.1   הוראת משנה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד עצמון

86241.1.1   תפארת ישראל-מהר"ל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86241.2.1   תפארת ישראל-מהר"ל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86262.1.1   מכינה במתמטיקה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86263.1.1   מכינה באנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.2   מכינה באנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ארני פרייס

86263.1.3   מכינה באנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב לוין

86263.1.4   מכינה באנגלית-פטור   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86263.1.5   מכינה באנגלית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

86264.1.1   מכינה באזרחות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: עו"ד אביעד בקשי, עו"ד אביעד בקשי

86267.1.1   מגילות והוראתן   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86271.1.1   הוראת מקרא ומדרשו   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86271.2.1   הוראת מקרא ומדרשו   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86272.2.1   עיונים ברש"י לתורה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86273.1.1   ספרות הגאונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פרג'ון

86275.1.1   הוראה מתקנת בהבנת הנקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

86276.1.1   עיון ב"הלכות מלמדים"   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86279.1.1   מחשבת ההלכה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: חגי שטמלר

86280.1.1   דרכי לימוד באחרונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86280.2.1   דרכי לימוד באחרונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86281.1.1   בטחון ובטיחות חשון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון ובטיחות טבת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון ובטיחות אייר   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים אדר   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים סיון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86284.1.1   בעיות למידה בכתה הטרוגנית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86285.1.1   הלכות ציבור   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86289.2.1   תכנון ותוכניות לימודים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86290.1.1   עיון תלמודי בסוגיות חינוך והוראה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: מר יהודה זולדן

86294.1.1   פרויקט מרכז לימודי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.10   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86295.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86295.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יואל גרומבק

86295.1.8   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.9   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86297.1.1   טכנולוגיה חינוכית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86297.2.1   טכנולוגיה חינוכית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86303.1.1   המוסד החינוכי והמשפחה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: נתן בקר

86303.2.1   המוסד החינוכי והמשפחה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: נתן בקר

86304.1.1   סוגיות הגותיות באיוב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86304.2.1   סוגיות הגותיות באיוב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86305.1.1   בין פרשנות ומחשבה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

86306.1.1   גבורת הנפש בהוגים ראשונים ואחרונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: חגי שטמלר

86307.2.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: חגי שטמלר

86308.1.1   הוראת גמרא למתקשים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

86309.1.1   הוגים במחשבת ישראל במאה העשרים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: חגי שטמלר

86310.1.1   עיון תפילה וחינוכה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86311.1.1   הוראת מדרש ואגדה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי

86312.1.1   מכינה בלשון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

87000.1.1   עיונים בספרות האגדה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

87002.1.1   ספרות ילדים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אופיר אחימאיר

87012.1.1   זאנרים בספרות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87013.1.1   תחביר   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

87013.2.1   תחביר וחיבור   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

87014.1.1   מבוא לשירת ימי הביניים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף בן שבת

87015.1.1   פיוטי מעגל השנה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף בן שבת

87016.1.1   התנסות בהוראת ספרות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל גורדון

87017.1.1   שירה והוראתה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אופיר אחימאיר

87018.1.1   סיפורי ר'נ מברסלב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87019.1.1   כתיבה יוצרת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87020.1.1   סמינר דידקטי בספרות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87021.1.1   המשל בספרות היהודית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|