חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

64001.1.1   ליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' איילת הראל

64001.2.1   ליקויי למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודיה קליין

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רבקה כץ, גב' נעמי גיסין

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64006.1.1   לקויי ראיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות הורים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64009.1.1   אבחונים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64011.1.1   כתיבה מתקנת
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64017.1.1   כישורי חיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64019.1.1   פסיכופתולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64020.2.1   ליקויים בדיבור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שמרית טוביאנה

64021.1.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, גב' איילת הראל

64021.2.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.2.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64025.1.2   סיורים בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, גב' רבקה כץ

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64027.1.1   יישומי מחשב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רבקה כץ

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה דהן

64035.1.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64035.2.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64035.2.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה דהן

64036.1.1   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.10   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.1.11   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.1.12   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.1.13   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.1.14   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.1.2   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.6   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.7   התנסות מודרכת בחנ"מ
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.8   התנסות מודרכת בחנ"מ
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.1.9   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.1   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טליה ברוך

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.4   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.5   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.2.6   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דורון אלון

64038.1.1   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ריעה אייזן

64038.1.3   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי גיסין

64038.1.4   מכון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' סוזן קייבן, גב' סוזן קייבן

64038.1.5   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64038.1.6   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64039.1.1   עיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סופיה יוסף

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאורה אלון

64042.1.1   שפת אימון:מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אסנת כהן

64049.1.1   אסטרטגיות בהוראה מתקנת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ, גב' אושרת יצחקוב

64050.1.1   כיוונים חדשים בחינוך מיוחד - מחקר בחינוך המיוחד
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים