חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ז

64001.1.1   ליקויי למידה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' איילת הראל

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רבקה כץ

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   פיגור שכלי   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64006.1.1   לקויי ראיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות הורים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64007.2.1   התמודדות המשפחה עם ילדים בעלי צרכים מיחדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64009.1.1   אבחונים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64011.1.1   כתיבה מתקנת   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64013.1.1   קריאה מתקנת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64015.1.1   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64015.1.2   כוונים חדשים בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64017.1.1   כישורי חיים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ורד ארביב

64017.2.1   כישורי חיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64019.1.1   פסיכופתולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64021.1.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, גב' איילת הראל

64021.2.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.1.2   סמינר דידקטי ג חנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64025.1.2   סיורים בחינוך מיוחד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ט.נ.

64027.1.1   יישומי מחשב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64029.1.1   טיפול פרא רפואי  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רבקה כץ

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ט.נ.

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ט.נ.

64035.1.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.2.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מלכה וורצל

64035.2.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.9   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל נבנצל

64036.1.10   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.11   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.2   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.5   התנסות מודרכת בחנ"מ   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אביה באבאי

64036.1.6   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.7   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.8   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.1.9   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.4   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.7   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי

64036.2.8   התנסות מודרכת בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טליה ברוך

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64038.1.1   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ריעה אייזן

64038.1.2   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה:

64038.1.3   מכון   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' נעמי גיסין

64038.1.4   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סוזן קייבן, גב' סוזן קייבן

64038.1.5   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64038.1.6   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64039.1.1   עיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

64042.1.1   שפת אימון:מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אסנת כהן

64042.1.2   שפת אימון:מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64048.2.1   מפגש הורה - מורה בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה טרניו

64048.3.1   מפגש הורה - מורה בחנ"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה טרניו

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים