סילבוס של הקורסים - תשע"ו

64001.1.1   ליקויי למידה   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' סוזי קייבן

64002.1.2   העשרה אינסטרומנטלית   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.2   מבוא להבנת הקריאה   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64004.1.2   מבוא לחינוך מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   פיגור שכלי   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64006.1.2   לקויי ראיה   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות הורים   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64008.1.1   לקויי שמיעה   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64009.1.1   אבחונים   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64010.1.1   ניקוד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' ליאורה פטרובר

64011.1.1   כתיבה מתקנת   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' חיה קושניר

64011.2.1   כתיבה מתקנת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64012.2.1   שיתוק מוחין   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64013.1.1   קריאה מתקנת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64013.2.1   קריאה מתקנת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64015.1.1   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, ט.נ.

64017.1.1   כישורי חיים   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64019.1.1   פסיכופתולוגיה   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64020.2.1   ליקויים בדיבור   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64021.1.1   סמינר ב.אד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64021.2.1   סמינר ב.אד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64021.2.2   סמינר ב.אד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.2.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ'   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64024.1.1   עבודה מעשית פרטנית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64025.1.2   סיורים בחינוך מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64026.1.2   הוראת חשבון-מבוא   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64027.1.1   יישומי מחשב   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64028.1.2   סמינר דידקטי ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64029.1.2   טיפול פרא רפואי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64029.2.2   טיפול פרא רפואי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64031.1.2   הוראת הקריאה בח"מ   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64034.1.2   הוראה מתקנת-חשבון   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.1.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' רחל פישהיימר

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.1.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.1.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טליה ברוך

64035.1.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי

64035.1.9   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אריאלה אשכנזי

64035.2.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל פישהיימר

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.2.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אריאלה אשכנזי

64035.2.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טליה ברוך

64035.2.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.1   התנסות מודרכת בחנ"מ   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.1.4   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.1.5   הדרכה להתנסות בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.4   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.2.5   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64038.1.1   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך, גב' אבישג ארליך

64038.1.2   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64038.1.3   מכון   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' סוזי קייבן, גב' סוזי קייבן

64038.1.4   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ, גב' רבקה כץ

64038.1.5   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי, גב' אביה באבאי

64039.1.1   עיצוב התנהגות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64039.2.1   עיצוב התנהגות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סופיה יוסף

64040.1.5   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאורה אלון

64042.1.1   שפת אימון: מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   (סילבוס משנת תשעו)
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64045.1.1   עזרה סטטיסטית לב.אד.   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

64047.1.1   ספריית תקשוב לחינוך מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

סילבוסים להדפסה לפי שנים|
|
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze
רח' ברוך דובדבני 36 » ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002 » טל': 02-6750911, 1800-20-22-26 » פקס: 02-6750917
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים

לאתר המלא