חינוך מיוחד

סילבוס של הקורסים - תשע"ד

64001.1.1   ליקויי למידה   (שנת תשעד)

64001.2.1   ליקויי למידה   (שנת תשעד)

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית  

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה  

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד   (שנת תשעד)

64005.1.1   פיגור שכלי   (שנת תשעד)

64006.1.1   לקויי ראיה   (שנת תשעד)

64007.1.1   התמודדות הורים   (שנת תשעד)

64008.1.1   לקויי שמיעה   (שנת תשעד)

64009.1.1   אבחונים   (שנת תשעד)

64010.1.1   ניקוד   (שנת תשעד)

64011.1.1   כתיבה מתקנת   (שנת תשעד)

64012.1.1   שיתוק מוחין   (שנת תשעד)

64013.1.1   קריאה מתקנת   (שנת תשעד)

64015.1.1   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   (שנת תשעד)

64017.1.1   כישורי חיים   (שנת תשעד)

64018.1.1   אוטיזם   (שנת תשעד)

64019.1.1   הפרעות נפשיות   (שנת תשעד)

64020.1.1   ליקויים בדיבור   (שנת תשעד)

64021.1.1   סמינר ב.אד   (שנת תשעד)

64021.2.1   סמינר ב.אד  

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ   (שנת תשעד)

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ   (שנת תשעד)

64023.2.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ'   (שנת תשעד)

64024.1.1   סמינר הדרכה לעבודה מעשית א   (שנת תשעד)

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד   (שנת תשעד)

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא   (שנת תשעד)

64027.1.1   יישומי מחשב   (שנת תשעד)

64028.1.1   סמינר דידקטי ב   (שנת תשעד)

64029.1.1   טיפול פרא רפואי   (שנת תשעד)

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ  

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון   (שנת תשעד)

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.1.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעד)

64035.2.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעד)

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64036.1.1   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעד)

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעד)

64036.1.4   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעד)

64036.2.1   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעד)

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעד)

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעד)

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות  

64038.1.1   מכון   (שנת תשעד)

64039.1.1   עיצוב התנהגות   (שנת תשעד)

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א   (שנת תשעד)

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א  

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א  

64041.1.1   סמינר דידקטי חנ"מ שנה א'   (שנת תשעד)

64042.1.1   שפת אימון: מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   (שנת תשעד)


לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עד

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עג

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עב

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עא

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת ע
מילות מפתח:
ת.ד. 16078 » בית וגן ירושלים 9116002 » טל': 02-6750911, 1800-20-22-26 » פקס: 02-6750917
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2014

www.michlala.edu/sylabus.asp