חינוך מיוחד

סילבוס של הקורסים - תשע"ה

64001.1.1   ליקויי למידה   (שנת תשעה)

64001.2.1   ליקויי למידה - טוהר  

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית  

64002.1.2   העשרה אינסטרומנטלית - טוהר  

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה  

64003.1.2   מבוא להבנת הקריאה - טוהר  

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד   (שנת תשעה)

64004.1.2   מבוא לחינוך מיוחד - טוהר  

64005.1.1   פיגור שכלי   (שנת תשעה)

64005.2.2   פיגור שכלי - טוהר  

64006.1.1   לקויי ראיה   (שנת תשעה)

64007.1.1   התמודדות הורים   (שנת תשעה)

64007.2.2   התמודדות הורים - טוהר  

64008.1.1   לקויי שמיעה   (שנת תשעה)

64008.2.1   לקויי שמיעה  

64008.2.2   לקויי שמיעה - טוהר  

64009.1.1   אבחונים   (שנת תשעה)

64010.1.1   ניקוד   (שנת תשעה)

64011.1.1   כתיבה מתקנת   (שנת תשעה)

64011.2.1   כתיבה מתקנת - טוהר  

64012.1.1   שיתוק מוחין   (שנת תשעה)

64013.1.1   קריאה מתקנת   (שנת תשעה)

64015.1.1   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   (שנת תשעה)

64017.1.1   כישורי חיים   (שנת תשעה)

64018.1.1   אוטיזם   (שנת תשעה)

64019.1.1   הפרעות נפשיות   (שנת תשעה)

64020.1.1   ליקויים בדיבור   (שנת תשעה)

64021.1.1   סמינר ב.אד   (שנת תשעה)

64021.1.2   סמינר ב.אד  

64021.1.3   סמינר ב.אד  

64021.1.4   סמינר ב.אד  

64021.2.1   סמינר ב.אד  

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ   (שנת תשעה)

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ   (שנת תשעה)

64024.1.1   עבודה מעשית פרטנית   (שנת תשעה)

64024.2.2   עבודה מעשית פרטנית - טוהר  

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד   (שנת תשעה)

64025.1.2   סיורים בחינוך מיוחד  

64025.2.1   סיורים בחינוך מיוחד  

64025.2.2   סיורים בחינוך מיוחד - טוהר  

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא   (שנת תשעה)

64026.1.2   הוראת חשבון-מבוא - טוהר  

64027.1.1   יישומי מחשב   (שנת תשעה)

64027.2.2   יישומי מחשב - טוהר  

64028.1.1   סמינר דידקטי ב   (שנת תשעה)

64029.1.1   טיפול פרא רפואי   (שנת תשעה)

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ  

64031.1.2   הוראת הקריאה בח"מ - טוהר  

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון   (שנת תשעה)

64034.1.2   הוראה מתקנת-חשבון - טוהר  

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעה)

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.1.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64035.3.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  

64036.1.1   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעה)

64036.1.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעה)

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעה)

64036.2.1   התנסות מודרכת בחנ"מ  

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ  

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ  

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות  

64038.1.1   מכון   (שנת תשעה)

64039.1.1   עיצוב התנהגות   (שנת תשעה)

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א  

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א  

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א   (שנת תשעה)

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א  

64041.1.1   סמינר דידקטי חנ"מ שנה א'   (שנת תשעה)

64042.1.1   שפת אימון: מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   (שנת תשעה)

64044.1.1   ליקויי קשב - טוהר  


לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עד

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עג

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עב

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עא

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת ע
מילות מפתח:
ת.ד. 16078 » בית וגן ירושלים 9116002 » טל': 02-6750911, 1800-20-22-26 » פקס: 02-6750917
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2014

www.michlala.edu/sylabus.asp