חפש
סילבוס של הקורסים - תשע"ה

64001.1.1   ליקויי למידה   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' סוזי קייבן

64001.2.1   ליקויי למידה - טוהר   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' סוזי קייבן

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64002.1.2   העשרה אינסטרומנטלית   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64003.1.2   מבוא להבנת הקריאה   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64004.1.2   מבוא לחינוך מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   פיגור שכלי   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64005.2.2   פיגור שכלי - טוהר  
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64006.1.1   לקויי ראיה - טוהר   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64006.1.2   לקויי ראיה   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות הורים   (שנת תשעה)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64007.2.2   התמודדות הורים - טוהר  
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64008.1.1   לקויי שמיעה   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64008.2.1   לקויי שמיעה  
שם המרצה:

64008.2.2   לקויי שמיעה - טוהר   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64009.1.1   אבחונים   (שנת תשעה)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64010.1.1   ניקוד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' ליאורה פטרובר

64011.1.1   כתיבה מתקנת   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64012.2.1   שיתוק מוחין  
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64013.1.1   קריאה מתקנת   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64015.1.1   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, ט.נ.

64017.1.1   כישורי חיים   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם   (שנת תשעה)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64019.1.1   פסיכופתולוגיה   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64021.1.1   סמינר ב.אד   (שנת תשעה)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64021.2.1   סמינר ב.אד  
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64021.2.2   סמינר ב.אד  
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64024.1.1   עבודה מעשית פרטנית   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64024.2.2   עבודה מעשית פרטנית - טוהר  
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, גב' רבקה כץ

64025.2.1   סיורים בחינוך מיוחד - טוהר   (שנת תשעה)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64026.1.2   הוראת חשבון-מבוא   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64027.1.1   יישומי מחשב   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64027.2.2   יישומי מחשב - טוהר   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64029.1.1   טיפול פרא רפואי   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64031.1.2   הוראת הקריאה בח"מ   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64034.1.2   הוראה מתקנת-חשבון   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.1.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' רחל פישהיימר

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' רחל פישהיימר

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64036.1.1   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.1   התנסות מודרכת בחנ"מ  
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ  
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ  
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.4   התנסות מודרכת בחנ"מ  
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות  
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64038.1.1   מכון   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט, גב' טובה שטרנליכט

64038.1.2   מכון  
שם המרצה: גב' ורד ארביב, גב' ורד ארביב

64038.1.3   מכון   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' סוזי קייבן, גב' סוזי קייבן

64039.1.1   עיצוב התנהגות   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א  
שם המרצה: גב' מיכל הראל רוזנברגר

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א  
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א  
שם המרצה: ט.נ.

64042.1.1   שפת אימון: מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   (שנת תשעה)
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64044.1.1   ליקויי קשב - טוהר  
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64045.1.1   עזרה סטטיסטית לב.אד.  
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

64046.1.1   סוגיות בחינוך מיוחד במבט אמוני  
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון


לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עד

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עג

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עב

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עא

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת ע


|
|
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze
רח' ברוך דובדבני 6 » ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002 » טל': 02-6750911, 1800-20-22-26 » פקס: 02-6750917
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015
לאתר המלא