מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סילבוס של הקורסים - תשע"ז

64001.1.1   ליקויי למידה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' איילת גדסי

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   פיגור שכלי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64006.1.1   לקויי ראיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות הורים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64007.2.1   התמודדות המשפחה עם ילדים בעלי צרכים מיחדים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64009.1.1   אבחונים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64011.1.1   כתיבה מתקנת   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64013.1.1   קריאה מתקנת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64015.1.1   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64015.1.2   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64017.1.1   כישורי חיים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64017.2.1   כישורי חיים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64019.1.1   פסיכופתולוגיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64021.1.1   סמינר ב.אד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, גב' איילת גדסי

64021.2.1   סמינר ב.אד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.1.2   סמינר דידקטי ג חנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.2.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ'   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.2.2   סמינר דידקטי ג חנ"מ'   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64025.1.2   סיורים בחינוך מיוחד   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64027.1.1   יישומי מחשב   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64029.1.1   טיפול פרא רפואי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' ויקטוריה שמש

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אריאלה אשכנזי

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.1.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.9   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל נבנצל

64036.1.10   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.11   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.1.5   התנסות מודרכת בחנ"מ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.6   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.7   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי

64036.1.8   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל נבנצל

64036.1.9   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.4   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.7   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביה באבאי

64036.2.8   התנסות מודרכת בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טליה ברוך

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64038.1.1   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64038.1.2   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64038.1.3   מכון   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' סוזן קייבן, גב' סוזן קייבן

64038.1.4   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי גיסין

64038.1.5   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה:

64038.1.6   מכון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ריעה אייזן

64039.1.1   עיצוב התנהגות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאורה אלון

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סופיה יוסף

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64042.1.1   שפת אימון: מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64042.1.2   שפת אימון:מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64048.2.1   מפגש הורה - מורה בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה טרניו

64048.3.1   מפגש הורה - מורה בחנ"מ   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה טרניו

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|