חפש
סילבוס של הקורסים - תשע"ו

64001.1.1   ליקויי למידה   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' סוזי קייבן

64002.1.2   העשרה אינסטרומנטלית   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.2   מבוא להבנת הקריאה   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64004.1.2   מבוא לחינוך מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   פיגור שכלי   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64006.1.1   לקויי ראיה - טוהר  
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64006.1.2   לקויי ראיה   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות הורים   (שנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64008.1.1   לקויי שמיעה   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64009.1.1   אבחונים   (שנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64010.1.1   ניקוד   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' ליאורה פטרובר

64011.1.1   כתיבה מתקנת   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' חיה קושניר

64011.2.1   כתיבה מתקנת  
שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64012.2.1   שיתוק מוחין  
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64013.1.1   קריאה מתקנת   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64013.2.1   קריאה מתקנת  
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64015.1.1   כוונים חדשים בחינוך מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, ט.נ.

64017.1.1   כישורי חיים   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם   (שנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64019.1.1   פסיכופתולוגיה   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64020.2.1   ליקויים בדיבור  
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64021.1.1   סמינר ב.אד   (שנת תשעו)
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64021.2.1   סמינר ב.אד  
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64022.1.1   כלים בתהליך היעוץ   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.2.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ'  
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64024.1.1   עבודה מעשית פרטנית   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: ט.נ., גב' רבקה כץ

64026.1.2   הוראת חשבון-מבוא   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64027.1.1   יישומי מחשב   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64028.1.2   סמינר דידקטי ב  
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64029.1.2   טיפול פרא רפואי  
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64029.2.2   טיפול פרא רפואי  
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64031.1.2   הוראת הקריאה בח"מ   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה כץ

64034.1.2   הוראה מתקנת-חשבון   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' דבי שגיא

64035.1.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.1.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' רחל פישהיימר

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.1.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.1.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר  
שם המרצה: גב' טליה ברוך

64035.1.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר  
שם המרצה: ט.נ.

64035.1.9   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: ט.נ.

64035.2.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' רחל פישהיימר

64035.2.3   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64035.2.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר  
שם המרצה: ט.נ.

64035.2.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - טוהר  
שם המרצה: גב' טליה ברוך

64035.2.8   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד  
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.1   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64036.1.2   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.1.3   התנסות מודרכת בחנ"מ   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.2   התנסות מודרכת בחנ"מ  
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64036.2.3   התנסות מודרכת בחנ"מ  
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64036.2.4   התנסות מודרכת בחנ"מ  
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות  
שם המרצה: ט.נ.

64037.2.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות  
שם המרצה: ט.נ.

64038.1.1   מכון   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' אבישג ארליך, גב' אבישג ארליך

64038.1.2   מכון  
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64038.1.3   מכון   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' סוזי קייבן, גב' סוזי קייבן

64038.1.4   מכון  
שם המרצה: גב' רבקה כץ, גב' רבקה כץ

64038.1.5   מכון  
שם המרצה: ט.נ., ט.נ.

64039.1.1   עיצוב התנהגות   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64039.2.1   עיצוב התנהגות  
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64040.1.3   עבודה מעשית שנה א  
שם המרצה: גב' שרון ויינשטוק

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א  
שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64042.1.1   שפת אימון: מקצועיות, דיאלוגיות ומנהיגות   (שנת תשעו)
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64045.1.1   עזרה סטטיסטית לב.אד.  
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

64046.1.1   סוגיות בחינוך מיוחד במבט אמוני  
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64047.1.1   ספריית תקשוב לחינוך מיוחד  
שם המרצה: ט.נ.


לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עד

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עג

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עב

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת עא

לחץ כאן להדפסת סילבוסים של כל הקורסים לשנת ע


|
|
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze
רח' ברוך דובדבני 6 » ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002 » טל': 02-6750911, 1800-20-22-26 » פקס: 02-6750917
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015
לאתר המלא