חיפוש

סגל המרצים

ראש התוכנית

פרופ' גלאנץ יוסף yosglanz@gmail.com

סגל המרצים

  שם המרצה תואר פרטים דואר אלקטרוני
1.ד"ר אדלר ז"ל שמעון דוקטורshimonad@yahoo.com 
2.ד"ר אלון גילה דוקטורgila04@gmail.com 
3.ד"ר אליקים ניצן דוקטורnitzan.orot@gmail.com 
4.ד"ר אראלי יעל דוקטורyaele36@gmail.com 
5.ד"ר ארן צילה דוקטורtaran@michlalah.edu 
6.גב' ארקין נעמי ב.אnaomiarkin@gmail.com 
7.ד"ר בארט ענת דוקטורanatbarth@gmail.com 
8.ד"ר בגנו אליהו דוקטורbagnoe@jct.ac.il 
9.ד"ר בזק עליזה דוקטורyabazak@gmail.com 
10.ד"ר בלאק שרה דוקטורseblack5@gmail.com 
11.גב' בן ארזה יעל מ.אyaelbenarza@gmail.com 
12.ד"ר בן עוליאל פסקל שרה דוקטורpascaly@012.net.il 
13.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור9709287@gmail.com 
14.ד"ר גזיאל אהובה דוקטורgazielah@gmail.com 
15.פרופ' גלאנץ יוסף פרופסור
  
yosglanz@gmail.com 
16.גב' גמליאל מוריה מ.א
  
asmoria@gmail.com 
17.מר גפן אייל מ.אaygeffon@gmail.com 
18.ד"ר גרומט צבי דוקטורzgrumet@gmail.com 
19.ד"ר גרינספלד חוה דוקטורgreensfeld@gmail.com 
20.ד"ר דויטש זיוה דוקטורzivad@michlalah.edu 
21.הרב פרופ' הורוביץ כרמי פרופסורcarmih@michlalah.edu 
22.ד"ר הכהן אוריה ראובן דוקטורreuveno14@gmail.com 
23.הרב ד"ר ואלטר שי דוקטורswa@zahav.net.il 
24.פרופ' ויסקינד -אלפר אורה דוקטורwiselper@gmail.com 
25.ד"ר זקבך יהושע דוקטורshuki.makor@gmail.com 
26.גב' זרצקי רחל מ.אrachund@walla.com 
27.ד"ר חבשוש שרה דוקטורsarahabshush@gmail.com 
28.ד"ר טורצקי אילנה דוקטורilanaturetsky@gmail.com 
29.גב' טייטלבאום אליענה מ.אoelianat@gmail.com 
30.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור
  
ayavlovichlab@gmail.com 
31.ד"ר יחיאלי תמר דוקטור
  
TAMY1@ZAHAV.NET.IL 
32.הרב פרופ' ישראלי עודד פרופסורodedi@bgu.ac.il 
33.ד"ר כהן מרגנית דוקטורmarganit7@gmail.com 
34.ד"ר כהן אליהו נעה דוקטורnoacoe@gmail.com 
35.פרופ' כץ יעקב פרופסורyaacov_katz@michlalah.edu 
36.ד"ר לוזון פנחס דוקטורpinhasluzon@gmail.com 
37.ד"ר ליברמן נעמי דוקטורneomilib@gmail.com 
38.ד"ר ליוור עמירה דוקטורamiraliwer@gmail.com 
39.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטורmorgen@michlalah.edu 
40.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור
  
yossinus@zahav.net.il 
41.ד"ר סגל יעקב דוקטורkobisegal@gmail.com 
42.ד"ר סט נעמה דוקטורnaama.sat@biu.ac.il 
43.ד"ר עבדו רותם דוקטורrotem_abdu@yahoo.com 
44.ד"ר עובדיה תקוה דוקטורTikvao@actcom.net.il 
45.גב' פלדמן דבורה מ.אdevoration@gmail.com 
46.הרב ד"ר פרלמוטר חיים דוקטורperlmutter@neto.net.il 
47.גב' צמח סיגלית מ.אsigalitt1@gmail.com 
48.הרב ד"ר צרי דוד דוקטורdavidzori@gmail.com 
49.ד"ר קאליש ניצה דוקטורnkalish10@gmail.com 
50.ד"ר קוסופסקי זיוה דוקטורZiva.kosofsky@mail.huji.ac.il 
51.ד"ר קליין יעל דוקטור
  
kleinyael@gmail.com 
52.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטורkasirer@gmail.com 
53.ד"ר קצין אורי דוקטורori.katzin@mail.huji.ac.il 
54.ד"ר רבינוביץ חנינא דוקטורrabbi@bezeqint.net 
55.הרב ד"ר רודיק יוחאי דוקטורyohairu@education.gov.il 
56.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטורyroness@gmail.com 
57.פרופ' ריבלין יוסף פרופסורrivlinyosef@gmail.com 
58.הרב ד"ר ריישל מרדכי דוקטורrmreichel@hotmail.com 
59.הרב ד"ר שוורץ יהודה דוקטורyehuda.shwartz@gmail.com 
60.גב' שוורץ תמר מ.אtamarsh@michlalah.edu 
61.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטורemshore@neto.net.il 
62.גב' שטיינברגר דבורה מ.אnogardpans@gmail.com 
63.הרב שטיינר ברוך מ.אbaruch.steiner@gmail.com 
64.הרב ד"ר שטמלר חגי דוקטורhagay.shtamler@gmail.com 
65.הרב ד"ר שנהב שמואל דוקטורshenhav@huji.ac.il 
66.ד"ר שפירא טליה דוקטורtali.b.shapiro@gmail.com 
67.הרב שקד חיים דוקטורhaim.shaked2@gmail.com 
68.מר שרלו יאיר מ.אtlcyairs@zahav.net.il טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים