חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ט
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 26/03/2019 18:47:18
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
לימודי המשך נפרד 48102.1.1  בנית חוסן א גב' נבנצאל שרה
מועד א18/02/2019י"ג אדר א'19:00 208, 303
לימודי המשך נפרד 48102.1.2  בנית חוסן א גב' נבנצאל שרה
מועד א18/02/2019י"ג אדר א'19:00 211
לימודי המשך נפרד 48128.1.1  התמכרויות א גב' קרפוך מרים
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30 303
לימודי המשך נפרד 48128.1.2  התמכרויות א גב' קרפוך מרים
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30 208, 211
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'18:00
לימודי המשך נפרד 48129.1.1  אנגלית א גב' סגל מרב
מועד א12/02/2019ז' אדר א'12:15 202
לימודי המשך נפרד 48149.1.1  היחיד במערכת המשפחתית והחינוכית א גב' קומר שרה
מועד א18/02/2019י"ג אדר א'19:00 208
לימודי המשך נפרד 48149.1.2  היחיד במערכת המשפחתית והחינוכית א גב' קומר שרה
מועד א18/02/2019י"ג אדר א'19:00
לימודי המשך נפרד 48150.1.1  עולמו הרגשי של הילד א גב' פרידמן דבורה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30 305
לימודי המשך נפרד 48150.1.2  עולמו הרגשי של הילד א גב' פרידמן דבורה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30 202, 304
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'18:00
לימודי המשך נפרד 48165.1.1  סטטיסטיקה - גיל הרך א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30 203, 303
לימודי המשך נפרד 48165.1.2  סטטיסטיקה - גיל הרך א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30 304
לימודי המשך נפרד 48165.1.3  סטטיסטיקה - חינוך מיוחד א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30 202, 305
לימודי המשך נפרד 48165.1.4  סטטיסטיקה - חינוך מיוחד א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30 208, 211
לימודי המשך נפרד 48259.1.1  שיטות מחקר - חינוך מיוחד א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30 208, 211
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30 208, 211
לימודי המשך נפרד 48259.1.2  שיטות מחקר - חינוך מיוחד א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30 202, 305
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'18:00
לימודי המשך נפרד 48259.1.3  שיטות מחקר - גיל הרך א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30 303
לימודי המשך נפרד 48259.1.4  שיטות מחקר - גיל הרך א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30 304
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'18:00
לימודי המשך נפרד 48262.1.1  סוגיות בחינוך לאור התפתחות ההלכה א הרב הבלין חיים
מועד א12/02/2019ז' אדר א'10:30 202
לימודי המשך נפרד 48300.1.1  אנגלית - חינוך מיוחד א גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30 208, 303
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'16:00
לימודי המשך נפרד 48300.1.2  אנגלית גיל הרך א גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30 305
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'16:00
לימודי המשך נפרד 48300.1.3  אנגלית - חינוך מיוחד א גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30 202, 304
לימודי המשך נפרד 48300.1.4  אנגלית - גיל הרך א גב' שי בתיה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30 211
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'16:00
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.1.1  מיצוי יכולות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים א גב' שטרנפלד חדוה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט17:00 204
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 102
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.2.1  אבחונים בשפה הדבורה א גב' רז יעל
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:00 102
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 102
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65014.1.1  קשיי כתיבה א גב' קושניר חיה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00 623, 624
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65027.1.1  דחייה חברתית א גב' הניג טובה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00 623, 624
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 102
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65027.2.1  התפתחות רגשית וחברתית בח"מ א גב' שטסמן חנה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט13:00 105
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65045.1.1  עיצוב התנהגות בחינוך המיוחד א גב' ארביב ורד
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:00 404, 405
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 102
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65089.1.1  היחיד במערכת המשפחתית א גב' קומר שרה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט17:00 109
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65091.1.1  C.B.T א גב' קרפוך מרים
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65100.1.1  יישומי מחשב בחינוך המיוחד א גב' לב ארי נחמה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.1.1  כתיבה אקדמית יהדות א גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.1.2  כתיבה אקדמית יהדות א גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.1.4  כתיבה אקדמית חינוך מיוחד א גב' אגסי ליבי
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.1.5  אורינות אקדמית גיל הרך א גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.3.1  אורינות אקדמית א גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.3.2  סוגיות בגיל הרך מתאוריה ליישום א גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96200.1.1  אנגלית חינוך מיוחד ש גב' כוכב רחל
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00 102, 104
מועד ב08/04/2019ג' ניסן09:00 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.2  אנגלית חינוך מיוחד ש גב' סגל מרב
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00 105
מועד ב08/04/2019ג' ניסן09:00 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.3  אנגלית אקדמית גיהר ש גב' רוזנס יהודית
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00 108, 109
מועד ב08/04/2019ג' ניסן09:00 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.4  אנגלית אקדמית קודש ש גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00 303
מועד ב08/04/2019ג' ניסן09:00 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.5  אנגלית אקדמית קודש ש גב' דומב מלכה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00 107
מועד ב08/04/2019ג' ניסן09:00 102
לימודי המשך - קודש 96400.1.1  אנליזה 1  א ד"ר רכס שולמית
מועד א03/02/2019כ"ח שבט10:00 403, 405
מועד ב07/04/2019ב' ניסן14:00 204
לימודי המשך - קודש 96401.1.1  אלגברה לינארית 1 א גב' ספייער דבורה
מועד א27/01/2019כ"א שבט10:00 403, 405
מועד ב03/04/2019כ"ז אדר ב'16:00 204
לימודי המשך - קודש 96407.1.1  נושאים בתורת המספרים א גב' פוזניק פייגא
מועד א10/02/2019ה' אדר א'10:00 108, 109
מועד ב11/04/2019ו' ניסן10:00 204
לימודי המשך - קודש 96410.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 2 א ד"ר רכס שולמית
מועד א03/02/2019כ"ח שבט10:00 104
מועד ב07/04/2019ב' ניסן14:00 204
לימודי המשך - קודש 96413.1.1  מרחבים מטריים א ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א10/02/2019ה' אדר א'09:30 104
מועד ב11/04/2019ו' ניסן10:00 204
לימודי המשך - קודש 96423.1.1  מבנים אלגבריים א ד"ר בלאק שרה
מועד א27/01/2019כ"א שבט10:00 104
מועד ב03/04/2019כ"ז אדר ב'16:00 204
לימודי המשך - קודש 96500.1.1  מתמטיקה דיסקרטית למדעי המחשב א גב' נפחא רחל
מועד א12/02/2019ז' אדר א'16:30 624
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'16:30 108
לימודי המשך - קודש 96511.1.1  מ. הפעלה מהדור החדש א מר קרצ'ין יורם
מועד א05/02/2019ל' שבט16:30 503
מועד ב10/04/2019ה' ניסן16:30 503
לימודי המשך - קודש 96513.1.1  מסדי נתונים א גב' קורוב שולמית
מועד א12/02/2019ז' אדר א'16:30 623
מועד ב01/04/2019כ"ה אדר ב'16:30 108
לימודי המשך - קודש 96523.1.1  הסתברות א ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א05/02/2019ל' שבט16:30 623
לימודי המשך - קודש 96641.1.1  משך חכמה א גב' גולדשטיין שפרה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00 102, 105
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 104
לימודי המשך - קודש 96663.1.1  תרגיל רש"י א גב' קופרמן חוה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00 107, 108
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 104
לימודי המשך - קודש 96664.1.1  מסילת ישרים א הרב שפירא אריה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט13:00 204
לימודי המשך - קודש 96664.2.1  מסילת ישרים א הרב שפירא אריה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט13:00 304
לימודי המשך - קודש 96817.1.1  תקשורת בין אישית בעבודת הגננת א מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96820.1.1  העשרה אינסטרומנטלית א גב' לב ארי נחמה
מועד א18/02/2019י"ג אדר א'12:00 108, 109
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 104
לימודי המשך - קודש 96857.1.1  למידה יוצרת א גב' הורוביץ מרים
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00 104, 109
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 104
לימודי המשך - קודש 96858.1.1  היחיד במערכת המשפחתית והחינוכית א גב' קומר שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96860.1.1  כלים ומיומנויות לטיפול רגשי בגיה"ר א  פרלמן נאוה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96867.1.1  בניית העצמה אצל ילדים א גב' ארביב ורד
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96869.1.1  הוראת ספרות ילדים לאוכלוסיות מגוונות א  ליברמן עדנה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00 302
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:00 104

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים