קה אכסוף נועם שבת...

בשבת הקרובה יתארחו כל בנות מדרשת אוריה והצוות של המדרשה, שנים א' ב' ו-ג', בוגרות, גם נשואות ובעליהן לשבת במכללה..
הקמפוס היפה של המכללה, שכל השבוע אנחנו מתרוצצות בו מקורס לקורס... יקבל זווית אחרת – של שיחות, סעודות שבת, שירה ושמחה, תפילה ריקודים וניגונים..
גם הופעות היתוליות של הבנות על חיי המדרשה וכו' – בקיצור שבת ראש חודש אדר!

זו שבת מיוחדת שבה כלל הבנות וגם כל הצוות – כולל הרב יהושע שפירא ורעייתו הרבנית נעמי יהיו עימנו.
כל זאת בזכות הרב מרדכי קופרמן ורעייתו, שמסייעים לנו ומארחים אותנו ביד רחבה יחד עם מנהל חדר האוכל ברוך פישהיימר ורעייתו.
מצפים בהתרגשות לשבת...