לוגו מכללה ירושלים

מטרות ורציונל

מטרות תוכנית הלימודים לתואר שני ב"ניהול וארגון מערכות חינוך"

 • מתן מענה לביקוש הגובר של מורים המלמדים בפועל (בוגרי מכללה ירושלים ובוגרים של מכללות ואוניברסיטאות אחרות), המעוניינים בלימודי המשך ובקידום מקצועי - באמצעות תוכנית לימודים לתואר שני. התוכנית תעמיד עוד נדבך ב"למידה לאורך החיים" (lifelong learning) של המורים.
 • קידום מערכת החינוך על ידי שדרוג מקצועיותם של המורים ויצירת מנהיגים מקומית בקרב מורים אלו. קידום המורים על ידי יצירת נתיב לניעות במערכת החינוך בתפקידים ניהוליים שונים.

 • איתור והכשרה של עובדי חינוך נבחרים לתפקידי מנהיגות בית ספרית ולתפקידי הדרכה ופיקוח במערכת החינוך בישראל.
 • פיתוח מנהיגות חינוכית המסוגלת להוביל ולהנהיג מוסדות וממסדים חינוכיים, הנשענים על מקורות יהודיים וכלליים. במטרה לשפר ולהנהיג שינויים נדרשים במציאות המתחדשת.


הרציונל של התכנית לתואר שני של מכללה ירושלים בניהול וארגון מערכות חינוך

ההצלחה של כל בית ספר מתבססת על איכות אנשי החינוך הפועלים במחיצתו. איכות זו תלויה באופן משמעותי בכישורי המנהל אשר אמור להנהיג ולנווט את המעשה החינוכי בבית-הספר הן בקרב הצוות החינוכי והן בקרב הסטודנטים. אי לכך יש להכשיר את המנהל בתחומי המינהל והמדיניות על פי הצרכים המרכזיים הקיימים בשנות האלפיים. התכנית המוצעת במסמך זה, M.Ed. בניהול ואירגון מערכות חינוך, מציעה הכשרה ההולמת את צרכי המנהל בעידן הנוכחי שיפעל לתועלת בית ספרו, תלמידיו, מוריו, הורי בית-הספר והקהילה.

לאור זאת המטרה העיקרית של התכנית המוצעת הינה להכשיר אנשי חינוך בעלי ידע חינוכי ופדגוגי מגובש ועשיר והמודעים לצרכים החינוכיים, החברתיים, התרבותיים והמורשתיים של תלמידיהם. בוגרי התכנית יבינו את חשיבות תפקיד מנהל בית-הספר וידעו כיצד לממש את רעיונותיהם החינוכיים, הן בתחום הקוגניטיבי-הלימודי והן בתחום האפקטיבי-הערכי לתועלת מערכת החינוך בישראל ולתועלת החברה הישראלית עם דגש על המגזר הממלכתי-דתי.

מנהל בית-הספר חייב להכיר תחומים ארגוניים, ניהוליים, חברתיים ופסיכו-פדגוגיים שונים בכדי שיוכל למלא את ייעודו בצורה יעילה. התכנית לתואר שני ב"ניהול וארגון מערכות חינוך" של מכללה ירושלים תתמקד בעיקר בהיבטים הקשורים להטמעת התרבות הניהולית העדכנית:
 • קביעת מטרות בית ספריות ומדיניות בית-ספרית שבאמצעותה ימומשו המטרות.
 • הנהגת בית-הספר ופיתוח דפוסי ניהול אוטונומיים ועצמיים.
 • בניית תכנית הלימודים על פי הצרכים הייחודיים של בית-הספר ופיקוח על מימושה.
 • פיתוח מנהיגות ערכית המשלב את החינוך למצוינות קוגניטיבית עם חינוך ערכי איכותי.
 • ניהול צוות המורים בהתאם למטרות ולמדיניות בית-הספר ועל פי צרכיו הייחודיים.
 • קידום קבלת אחריות של צוות המורים והעובדים ודרישה לעמידה בסטנדרטים.
 • הגדרת יעדים מדידים ועיסוק מערכתי בהערכה ומדידה.
 • ניהול השינויים המתחייבים מדפוס הניהול המבוסס על מנהיגות וקביעת מדיניות.
 • פיתוח שיתופי פעולה עם ההורים, הקהילה ורשויות החינוך כדי לממש את מדיניות בית-הספר.
 • ארגון וניהול משאבים כדי שבית-הספר יוכל לממש את מטרותיו ומדיניותו ביעילות ובהצלחה.
 • הפעלת שיקול הדעת החינוכי בסביבה הניהולית ובתרבות הניהולית העדכניות.
 • מיפוי צרכים וקבלת החלטות על בסיס נתונים.
 • בנית תכנית עבודה שנתית ורב-שנתית ובקרה עליהן.
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים