הוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה ישן

על החוג

מחשבת ישראל ותורה שבעל פה הם הליבה של המסורת היהודית לדורותיה. החיבור בין שניהם מביא יחד את הצד המעשי של המסורת היהודית עם הצד ההגותי, המחשבתי והחווייתי. מטרת התכנית היא להרחיב את ידיעותיהם של מורים, מנהלים ומפקחים בעושר העצום שביצירה היהודית לדורותיה, עושר שכולל הלכה ואגדה, מוסר והגות, פרשנות ודרשות גם יחד, וכל זה בראייה המחברת את המסורת היהודית לחיים הממשיים.

"לימודים היברידיים", שלושה סמסטרים, ניתן לסיים בשנה (סמסטר נוסף לזכאים להחזר ששכר לימוד ממשרד החינוך)

ימי הלימודים:

נשים יום ג' בשבוע - בין השעות 15:30 - 09:00

    וכן לימודי צהריים - בין השעות 21:30 - 15:00

גברים יום ה' בשבוע - בין השעות 21:55 - 15:15

לחצו כאן להרשמה לחוג

paragraph
  1. 21 קורסים סמסטריאליים, עם מבחן או עבודה בסופם. ניתן ללמוד עד 7 קורסים מקוונים.
  2. כתיבת עבודת גמר המורכב מחלק עיוני בתחומי מחשבת ישראל ותושב"ע ומחלק בעל היבט חינוכי וערכי.
  • תואר ראשון עם ציון ממוצע של 80 לפחות בדיסציפלינות ההתמחות. 
  • תעודת הוראה.
  • אישור ועדת קבלה לאחר ראיון אישי. כמקובל, ועדת קבלה רשאית לקבל לומדים שאינם עונים על אחד מהתנאים דלעיל, ובתנאי שמספרם לא יעלה על 10% מסך המתקבלים לתכנית.
ראש החוג למחשבת ישראל ותושב"ע
פרופ' אורה ויסקינד
02-6750938

מתעניינים בלימודים?