הוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה

על החוג

מחשבת ישראל ותורה שבעל פה הם הליבה של המסורת היהודית לדורותיה. החיבור בין שניהם מביא יחד את הצד המעשי של המסורת היהודית עם הצד ההגותי, המחשבתי והחווייתי. מטרת התכנית היא להרחיב את ידיעותיהם של מורים, מנהלים ומפקחים בעושר העצום שביצירה היהודית לדורותיה, עושר שכולל הלכה ואגדה, מוסר והגות, פרשנות ודרשות גם יחד, וכל זה בראייה המחברת את המסורת היהודית לחיים הממשיים.

ימי הלימודים:
נשים יום ג' בשבוע - בין השעות 8:45 – 15:45
גברים יום ה' בשבוע - בין השעות 15:15 - 21:55

לחצו כאן להרשמה לחוג

paragraph
  1. 21 קורסים סמסטריאליים, עם מבחן או עבודה בסופם. ניתן ללמוד עד 7 קורסים מקוונים.
  2. כתיבת עבודת גמר המורכב מחלק עיוני בתחומי מחשבת ישראל ותושב"ע ומחלק בעל היבט חינוכי וערכי.
  • תואר ראשון עם ציון ממוצע של 85 לפחות בדיסציפלינות ההתמחות. מועמדים מתאימים בעלי רקע תורני רחב יכולים להתקבל עם ממוצע תואר ראשון של 80–84.
  • תעודת הוראה.
  • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים. שליטה זו נבדקת במבחן קבלה באנגלית המבוסס על קריאה והבנה של מאמר מדעי.
  • אישור ועדת קבלה לאחר ראיון אישי. כמקובל, ועדת קבלה רשאית לקבל לומדים שאינם עונים על אחד מהתנאים דלעיל, ובתנאי שמספרם לא יעלה על 10% מסך המתקבלים לתכנית.
ראש החוג למחשבת ישראל ותושב"ע
פרופ' אורה ויסקינד
02-6750938

מתעניינים בלימודים?