ייעוץ חינוכי ישן

ע"ש פרופ' יעקב כץ ז"ל

על החוג

העידן הנוכחי מאופיין בשינויים מהירים, כמו שינויים במבנה המשפחה ושינויים טכנולוגיים. התכנית של מכללה ירושלים להכשרת יועצים חינוכיים מכוונת להבנה עמוקה ומעודכנת של צרכי הנועצים, החברה ומערכות החינוך בעת הזו.

התוכנית המתקדמת להכשרת יועצים חינוכיים ממוקדת באופן ייחודי בהכשרה לתפקיד הייעוץ ברגישות תרבותית לחברה הדתית-חרדית. נוסף על הקניית הידע התאורטי והיישומי בתחומי הייעוץ החינוכי והמיומנויות הייעוציות המשותפות לליבת הייעוץ החינוכי, התוכנית תקנה כלים, ידע ומיומנויות שיאפשרו למתכשרים לבחון את הזיקות בין מקצוע הייעוץ החינוכי ליהדות, הדינמיקות במערכת החינוך הישראלית, ותהליכי ההתאמה וההסתגלות הנדרשים לנוכח תפיסת ההקשרים התרבותיים.

לימודים היברידיים
שנתיים לימודים, פעם בשבוע

נשים: יום ג'  14:30 – 21:15

גברים 14:30 – 21:15
 

* מתן התואר מותנה באישור המל"ג

 

לחצו כאן להרשמה לחוג

paragraph

תכנית הלימודים מורכבת משיעורים, סדנאות, סמינריונים ופרקטיקום (התנסות מעשית).

בין הנושאים שיילמדו בתכנית:

 • זהות פרופסיונלית ואתיקה בייעוץ החינוכי
 • הערכה בייעוץ
 • ילדים ונוער בסיכון
 • הנועץ הדתי
 • עבודה עם הורים וקהילה בחברה מסורתית משתנה
 • ייעוץ במצבי משבר
 • גישות עדכניות בייעוץ החינוכי
 • טכנולוגיות בייעוץ
 • תואר ראשון בחינוך (B.Ed) או תואר בתחומים טיפולים (פסיכולוגיה או עבודה סוציאלית) ותעודת הוראה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • ותק של שלוש שנים ומעלה בחינוך, בהוראה או בייעוץ חינוכי.
 • ראיון קבלה.
 • לימודי השלמה: סטודנטים שלא למדו את הקורסים המפורטים להלן במסגרת התואר הראשון,
  נדרשים להשלים קורסים אלו, לכל המאוחר בסמסטר הראשון של שנה א' ללימודים.
  • שיטות מחקר כמותיות (2 ש"ס),
  • שיטות מחקר איכותניות (2 ש''ס),
  • לקויות למידה (2 ש''ס),
  • פסיכולוגיה התפתחותית (2 ש''ס),
  • הריאיון הייעוצי (2 ש''ס).
ראש החוג לייעוץ חינוכי
ד"ר אסנת רובין
02-6750938

מתעניינים בלימודים?