החוג למתמטיקה

על החוג

 • השלמת תואר ראשון B.Ed - ותעודת  הוראה במתמטיקה.
 • מתן תעודת הוראה במתמטיקה לבעלות תואר ראשון בתחום.

התוכנית מיועדת ל:

 • בעלות תעודת מורה בכירה במתמטיקה.
 • בעלות תואר ראשון B.Ed  או B.A בדיסציפלינה שונה, המעוניינות לקבל תעודת הוראה במתמטיקה.
paragraph

(למשלימות לתעודת הוראה בלבד, תיבנה תכנית חלקית בהתאם)
36 ש"ש, שיתקיימו במשך שנתיים, יום בשבוע (ימי ראשון 9:00 – 18:30) + קורסי קיץ (שלושה שבועות מרוכזים בכל קיץ) +קורסים מקוונים.

מבנה מתאר של התכנית לתואר B.Ed:
הלימודים מתקיימים במשך שנתיים, בימי ראשון בין השעות 18:00 – 9:00 . בנוסף מתקיימים קורסי קיץ וקורסים מקוונים.
הלימודים מתקיימים בקבוצה נפרדת לבוגרות הסמינר.

 • תעודת מורה מוסמכת בכירה*
 • רישום במחלקה ללימודי המשך.
 • ראיון אישי עם ראש החוג
 • עמידה בתנאי קבלה הנהוגים בחוג:
 • הקפדה על חיי תורה ומצוות.
 • תעודת בגרות מלאה עם ממוצע בגרות 92 ומעלה. עדיף במגמה מוגברת במתמטיקה (4 או 5 יח"ל).
 • עמידה בבחינות הפנימיות של המכללה.
 • מועמדות מחו"ל - SAT עם ציון 1100 או ציון 550 בפסיכומטרי בשפה זרה.
 • עמידה בהצלחה בבחינה בכתב בחשיבה מתמטית.
 • המכללה תאפשר במקרים מיוחדים קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה.
         הנימוקים לקבלה חריגה הם:
  1. הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל
  2. צרכים ייחודיים של ציבורים תורניים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה הדתית בישראל
  3. נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה

*מועמדת שסיימה את לימודיה לתעודת הוראה אך התעודה עדיין לא הונפקה, עליה להציג הודעה לבוגר + גיליון ציונים.  

ראש החוג למתמטיקה
ד"ר שרה בלאק
02-6750951