סטטוס סטודנט
לפני מילוי הטופס, סמני סטטוס סטודנטית רלוונטי
- פטורה מתשלום
- פטורה מתשלום
פרטים אישיים
מקום עבודה
אם לא ידוע, נא לכתוב "לא ידוע" 
            
תנאי קבלה להתמחות-סטאז'
בנוסף יש לקבוע פגישה עם גב' רבקה שטיינמץ לבירור האפשרות להצטרפות להתמחות-סטאז'
לתיאום: מיכל 02-6750735
סדנת ההתמחות-סטאז' (מותנה במספר נרשמים):
יש לבחור יום מועדף וליידע אותנו במידה ויש שינוי
עלות הסדנא:1194 ₪
אופן התשלום
שימי לב- סטודנטית שנה ד' המצטרפת לסדנא בשנה זו - פטורה מתשלום!!
ברצוני לשלם באופן הבא:
נא לפנות למיכל : 02-6750735
שימו לב:
  • טופס זה מתאים גם למי שלא מצא עדיין עבודה אבל בכוונתו לעבוד בשנה"ל הבאה
  • מתמחה שלא מצא עבודה עד ה-20 בדצמבר ועוזב את תכנית ההתמחות,
    חייב להודיע בכתב על פרישתו למיכל – מזכירת ההתמחות עד לתאריך 1 לינואר.
    סטודנט שלא יודיע על פרישתו בתאריך הנ"ל יחויב ב-25% מגובה תשלום הסדנא.
ניתן לשלוח מייל ל-chinuch2@Michlalah.edu .