לוגו מכללה ירושלים

חובות לימודיים לסטאז'

להלן חובות ההתמחות

 1. עבודה במסגרת הוראה פורמלית. הוראה עצמאית, בכיתה/ בגן ולא כסיוע לצד מורה או גננת, עבודה שתכלול את מגוון הפעילויות ההוראתיות: למידה, תכנון, ביצוע, הערכה וכו'.
 2. הגורם המממן את העבודה הינו משרד החינוך, או רשתות חינוך מוכרות.
 3. עבודת מילוי מקום תאושר להתמחות רק אם תתקיים תקופה רצופה ארוכה, או שתי תקופות של שלושה חודשים לפחות, כל אחת. המועד האחרון לכניסה להתמחות לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר של אותה שנה.(מילויי מקום מזדמנים לא יאושרו).
 4. הוראה לקבוצת לומדים קבועה שאינה משתנה ממפגש למפגש. גודל הקבוצה: 15 לומדים לפחות.
 5. צריכה להיות הלימה בין תחום ההתמחות לבין מקצועות ההוראה.
 6. טווח גילאים:
  • כיתות ז-י' –מומלץ, תוכר גם הוראה בכיתות ה', ו' ובכיתות התיכון.
  • קדם יסודי – גן קדם חובה/חובה.
  • מוסיקה –כיתות א-י"ב, חינוך מיוחד –גילאים 6-21 .
סדנת ההתמחות הינה סדנת תמיכה רפלקטיבית בה מושם דגש על היבטים תיאורטיים ומעשיים שעניינם תהליכי הכניסה לעבודה.
הלמידה נעשית סביב אירועים אותן מעלות המתמחות.
הסדנא נערכת במכללה בהיקף של 2 ש"ש לאורך כל השנה.
מוצעת גם סדנא מקוונת, בה ניתן להשתתף בתנאים מסוימים.
התשלום: 1194 ₪ לשנה, לבנות שנה ה' ומעלה ולבנות מלימודי המשך.

המורה/הגננת חונכת הינה עובדת הוראה בעלת וותק של 5 שנים.
בוגרת קורס מורים חונכים או גננות תומכות הערכה, בעלת ניסיון בהוראת שכבת הגיל ואחד המקצועות אותם מלמדת המתמחה.
תפקיד החונכת הוא לתמוך במתמחה ולהעריכה. לצורך כך החונכת נפגשת עם המתמחה בפגישת פנים מול פנים 1 ש"ש. צופה בה לפחות ארבע פעמים במהלך השנה ומעריכה אותה באמצע השנה ובסופה.
הערה:
 1. המנהל/ת לא יכול/ה להיות מורה חונך/ת
 2. מינוי מורה חונכת הינו באחריות מנהלת ביה"ס / מפקחת הגן.
המתמחה מוערכת פעמיים בשנה. בפעם הראשונה עם תום 3 חודשי עבודה ראשונים ולא יאוחר מ-15 בינואר. ופעם שנייה לקראת סוף השנה ולא יאוחר מ-15 במאי.
לפני כל הערכה המנהל/ת והמורה החונכת צריכים לצפות במתמחה, לערוך שיחות משוב על הצפייה. ולתעד את המהלך.
בגן, המפקחת או באה כוחה צופות בגננת. בנוסף לגננת החונכת.
גם אירועי ההערכה מלווים בשיחות משוב ומתועדים.


טפסים רלוונטיים

לצפיה במצגת - לחצו כאן

לצפייה / הורדת טפסים למתמחה - לחצו כאן

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים