מוזיאון פעיל -מבית רג''במוזיאון פעיל בנושא עליות ותרומתן לבנין המדינה
הסטודנטיות של תכנית רג''''ב-מצוינות להוראה הקימו מוזיאון פעיל שבו ביקרו תלמידות כיתות ח-ט מבתי ספר שונים בעיר, בעלות מאפיינים שונים: תלמידות מחוננות, תלמידות מן החינוך המיוחד ותלמידות מן החינוך הרגיל.
הקמת המוזיאון היא חלק מתהליך ההכשרה של הסטודנטיות ברג''ב בו הן לומדות ומתנסות בהוראה באופן ייחודי. מטרת ההכשרה הזו היא להביא לכניסת מורים מובילים, חדשניים ומקצועיים למערכת החינוך.
הסטודנטיות עמלו רבות והובילו תהליך למידה מבוססת פרויקטים (PBL) קבוצתי ואישי, בהנחייתן המקצועית והמסורה של גב' אתי רפלד-רוט וגב' איקה מישר, תוך שימת דגש על היבטים חזותיים של התכנים.
במוזיאון ניכר יישום של מגוון מתודות הוראה: למידה דרך משחק, סיפור, שימוש במדיה, למידה דרך שאלות ועוד.
המוזיאון עסק בנושא העליות לארץ תוך מתן דגש על העולם התרבותי העשיר ממנו הגיעו העולים ותרומתו הרבה לבניין הארץ.
כאנשי חינוך וכתוכנית המכשירה מורות לתפקידים מובילים במערכת, אנו רואים משנה חשיבות בהטמעת ערך השונות והגיוון התרבותי של עמנו, כפי שבא לידי ביטוי בתערוכה הייחודית הזו.
הרמה המקצועית אליה הגיעו הסטודנטיות לא היתה מתאפשרת לולא תמיכתה המשמעותית של ההנהלה במיזם בפרט ובתכנית בכלל, ועל כך תודתנו נתונה לה.