טקסי הענקת תאריםבוגרי המכללה שסיימו השנה השתתפו בטקסי הענקת תארים M.ed ,ו B.ed.
בהצלחה לבוגרים בדרכם החדשה.

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - נשים

טקס הענקת תואר ראשון - גברים

טקס הענקת תואר ראשון - גברים

טקס הענקת תואר ראשון - גברים

טקס הענקת תואר ראשון - גברים

טקס הענקת תואר ראשון - גברים

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני

טקס הענקת תואר שני