לוגו מכללה ירושלים

ספרים חדשים בספריה

ספרים חדשים

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
 1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
 2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

לרשימת לספרים אלקטרוניים חדשים בספריה לחץ כאן.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>
תמונת הספר  המהלך האלוקי בספר שופטים

המהלך האלוקי בספר שופטים


מחבר: סיון, עופר ‬
צפיות: 378
תמונת הספר  הגדה של פסח

הגדה של פסח

עם הפירוש אשר הניח אחריו ...
מחבר:
צפיות: 317
תמונת הספר  נפלאות האמונה

נפלאות האמונה

התבוננות בעיקרי האמונה שהתבררו מתוך ניסים שנעשו ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬במצרים : ביאור ... בדברי הרמב''ן סוף ...
מחבר: ג’קובס, יוסף בן יצחק ‬
צפיות: 326
תמונת הספר  הסתרים באסתר

הסתרים באסתר

עיונים במגילת אסתר ובזיקה פורים, ארץ ישראל‬‬‬‬‬‬‬ ועמלק
מחבר: ריבלין, אברהם בן הלל
צפיות: 345
תמונת הספר  חבת ציון

חבת ציון

באור חזרות במצוות התורה, סמיכיות ומקבילות ... בתורה, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ נביאים וכתובים
מחבר: לובן, יוסף דב
צפיות: 357
תמונת הספר  דרכי הקדוש ברוך הוא

דרכי הקדוש ברוך הוא


מחבר: הלפרין, רפאל
צפיות: 383
תמונת הספר  ספר שירת המועדות

ספר שירת המועדות

שמחת יום טוב, קונטרס כיצד מרקדין, שיר השירים עם פירוש צרור המור ועם פירוש הללי נפשי
מחבר: קופרמן, הלל (עורך)
צפיות: 328
תמונת הספר  ספר ראש אמיר

ספר ראש אמיר

מאמר הראיה והשמיעה
מחבר: רייז, מאיר אריה
צפיות: 361
תמונת הספר  שבטך ומשענתך

שבטך ומשענתך

הרהורים ומחשבות אחרי השואה
מחבר: אדלר, סיני
צפיות: 360
תמונת הספר  ‫איש ההשקפה

‫איש ההשקפה

האידיאולוגיה החרדית על פי הרב שך
מחבר: בן חיים, אבישי
צפיות: 417
תמונת הספר  ושמחת בחייך

ושמחת בחייך

תולדותיו וחזונו של הרב מרדכי פינחס טייץ
מחבר: טייץ - בלאו, רבקה ‬
צפיות: 338
תמונת הספר  מבית מדרשו של הנודע ביהודה

מבית מדרשו של הנודע ביהודה

אוצר ... יסודות ... פירושים ... ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬וחידושים ... פנינים בעניני חכמה מוסר : ... לפי נושאים...
מחבר: לנדאו, יחזקאל בן יהודה (הנודע ביהודה)
צפיות: 393
תמונת הספר  כנסת ישראל

כנסת ישראל

ישיבת חברון כנסת ישראל, קוים לתולדותיה ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬מסלבודקא ועד לגבעת מרדכי
מחבר: גליס, ישראל (עורך)
צפיות: 389
תמונת הספר  סדר הגדה של פסח

סדר הגדה של פסח

עם שני פירושים: פירוש המאירי
מחבר:
צפיות: 418
תמונת הספר  עולת ראיה על סימני ליל הסדר

עולת ראיה על סימני ליל הסדר

מתוך הגדה של פסח
מחבר: קוק, אברהם יצחק הכהן (הראי''ה)
צפיות: 380
תמונת הספר  מאור העולם

מאור העולם

ספר התמונות מחייו של מרן זצוק''ל - תמונות חייו של מרן רבן של ישראל רבי עובדיה יוסף זצוק''ל
מחבר: בן ישראל, אברהם (עורך)
צפיות: 376
תמונת הספר  ספר כסף צרוף

ספר כסף צרוף

כלכלה וכספים בתורה
מחבר: מרק, עידו
צפיות: 380
תמונת הספר  אורחות הבית

אורחות הבית

עובדות, הנהגות, מאמרים ושיחות בעניני הקמת בית-יהודי - בית של תורה, והיסודות עליהם הוא מושתת, מרבן......
מחבר: ברגמן, אשר בן מאיר צבי
צפיות: 404
תמונת הספר  חומש באר יעקב

חומש באר יעקב

עם פירוש רש''י ותרגום אונקלוס וביאור‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ על פירוש רש''י ... באר יעקב כרך א’: בראשית -- כ...
מחבר: לוי יעקב לייב
צפיות: 391
תמונת הספר  ספר מאורי תפילה

ספר מאורי תפילה

והוא אוצר פירושים על סידור התפילה
מחבר: ברנשטין, מנחם עמנואל
צפיות: 378
תמונת הספר  כולו מחמדים

כולו מחמדים

מאמרים בעקבות פשוטו של מקרא
מחבר: כהן, חיים בן שאול
צפיות: 416
תמונת הספר  רגלי מבשר

רגלי מבשר

דרשות על התורה והמועדים
מחבר: רט, משולם
צפיות: 410
תמונת הספר  ספר דבר טוב

ספר דבר טוב

עיונים במקרא על חמשה חומשי תורה ... חידושים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ודרושים, ביאורים ובירורים בהלכה ובאגדה...
מחבר: רוזנברג, דב בריש ‬
צפיות: 329
תמונת הספר  ספר פה קדוש

ספר פה קדוש

על התורה ... וליקוטים
מחבר: יצחק בן חיים מוולוז’ין
צפיות: 339
תמונת הספר  ספר פתוחי חותם

ספר פתוחי חותם

חבור ... על חמשה חמשי תורה, באורים ופרושים על פי‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ פרד''ס
מחבר: אביחצירא, יעקב בן מסעוד
צפיות: 350
תמונת הספר  מעולם ועד עולם

מעולם ועד עולם

ספר הדרכה לאבלים לכלל עדות ישראל
מחבר: גולדמן, גבריאל
צפיות: 336
תמונת הספר  בקרן היובל

בקרן היובל

מאמרים על סדר המועדים
מחבר: הרטמן, יהושע דוד
צפיות: 328
תמונת הספר  שמח תשמח

שמח תשמח

קונטרס בעניני נישואין וט''ו באב : איגרת המוסר‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ המיוחסת לרמב''ם
מחבר: קופרמן, הלל (עורך)
צפיות: 378
תמונת הספר  תקשורת עם קהל ויחיד

תקשורת עם קהל ויחיד

פרקי הנחיה לרבנים, מרצים, מורים מגידי שיעורים
מחבר: כהן, שמחה בן דב
צפיות: 390
תמונת הספר  צרור המר

צרור המר

המבואר על התורה : פירוש על התורה, מיוסד על פשט ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬התורה וקצתו על דרך הנסתר... ועניני...
מחבר: סבע, אברהם
צפיות: 445
תמונת הספר  ספר החנוך

ספר החנוך

לרבי אהרן הלוי ז''ל על תרי''ג המצות לפי סדר הפרשיות ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬של חמשה חמשי התורה ... עם תרג...
מחבר: אהרן הלוי מברצלוני ‬
צפיות: 377
תמונת הספר  חלוקת התורה לפרקים

חלוקת התורה לפרקים

המקור הזר והטמא, ההשתלשלות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ההיסטורית עד ימינו, חוסר הבנה בפשוטו של מקרא, החדרת רע...
מחבר: רבינוביץ, נתן דוד בן יהודה ליב ‬
צפיות: 407
תמונת הספר  ספר נפש שמשון

ספר נפש שמשון

בעניני לימוד התורה
מחבר: פינקוס, שמשון דוד
צפיות: 432
תמונת הספר  תורת חובות הלבבות

תורת חובות הלבבות


מחבר: בחיי בן יוסף אבן פקודה
צפיות: 480
תמונת הספר  Living Simcha

Living Simcha

Finding the joy in everything
מחבר: Margolin, Hadar Yehudah
צפיות: 456
תמונת הספר  אהבת הארץ של סביחה

אהבת הארץ של סביחה


מחבר: דורי, ניצה
צפיות: 519
תמונת הספר  חידותורה

חידותורה


מחבר: מלמד-כהן, רחמים בן יעקב
צפיות: 437
תמונת הספר  טיסה 440

טיסה 440


מחבר: מלמד-כהן, רחמים בן יעקב
צפיות: 405
תמונת הספר  מזבורוב ועד כנרת

מזבורוב ועד כנרת

סיפורי זכרונות
מחבר: רדלר-פלדמן, יהושע (ר’ בנימין)
צפיות: 468
תמונת הספר  ספר אהל נפתלי

ספר אהל נפתלי

כולל לקוטי ח''ת ושיחות ... עם סיפורים
מחבר: הורוביץ, נפתלי צבי
צפיות: 398
תמונת הספר  ספר וחי בהם

ספר וחי בהם

כללי מניעת תאונות דרכים בהתאם למקורות התלמוד‬‬‬‬‬‬‬‬ והפוסקים
מחבר: ברנסדורפר, ידידיה בן שלמה
צפיות: 338
תמונת הספר  שמירת הנפש כהלכתה

שמירת הנפש כהלכתה

הלכות שמירת הנג''ב (נפש, גוף ובריאות), ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הערות, עיונים ומילואים ושו''ת... עם מפתח מפורט
מחבר: אבידן, אברהם משה בן מרדכי אריה ‬
צפיות: 381
תמונת הספר  חומות החינוך נפלו ברשת?

חומות החינוך נפלו ברשת?

מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
מחבר: שוורץ, ברוך (עורך) ‬
צפיות: 386
תמונת הספר  בדוק ומנוסה

בדוק ומנוסה

אוצר עצות והדרכות, הליכות עולם וסגולות, מפי כתבם של גדולי הדורות
מחבר:
צפיות: 395
תמונת הספר  הרובע היהודי וכל נתיבותיו

הרובע היהודי וכל נתיבותיו

שלושה עשר סיורי עומק ‬בעקבות החיים היהודיים בירושלים שבין החומות
מחבר: דוידסון, איל ‬
צפיות: 378
תמונת הספר  המערה: תגליות ומחקרים במערת המכפלה

המערה: תגליות ומחקרים במערת המכפלה

חלק ראשון: מחקרים ותגליות במערת המכפלה, חלק שני: פותחי השערים : אלף שנות כניסת יהודים למערת המכפלה
מחבר: ארנון, נעם ‬
צפיות: 432
תמונת הספר  חמשה חומשי תורה עם ספר משך חכמה השלם

חמשה חומשי תורה עם ספר משך חכמה השלם

כרך חדש בסדרה: במדבר: במדבר- קרח
מחבר: כהן, מאיר שמחה מדווינסק
צפיות: 344
תמונת הספר  ספר שמואל ב':

ספר שמואל ב':

שאלות ומשימות ללימוד עצמי
מחבר: בן-ארזה, יעל
צפיות: 339
תמונת הספר  ספר שופטים

ספר שופטים

שאלות ומשימות ללימוד עצמי
מחבר: בן-ארזה, יעל
צפיות: 415
תמונת הספר  ספר יהושע

ספר יהושע

שאלות ומשימות ללימוד עצמי
מחבר: בן-ארזה, יעל ‬
צפיות: 397
תמונת הספר  כולם ילדים שלי

כולם ילדים שלי

תודעה הורית כתפיסה פדגוגית בהכשרה להוראה
מחבר: סימון, חוה ‬
צפיות: 356
תמונת הספר  נהר הסמבטיון ועשרת השבטים שמעבר להרי החושך

נהר הסמבטיון ועשרת השבטים שמעבר להרי החושך


מחבר: שחן, אביגדור ‬
צפיות: 395
תמונת הספר  מנהיגות חינוכית בגיל הרך

מנהיגות חינוכית בגיל הרך


מחבר: מבורך, מרים ‬
צפיות: 383
תמונת הספר  התורה והארץ - ז

התורה והארץ - ז

חבל עזה וגוש קטיף
מחבר: זולדן, יהודה (עורך) ‬
צפיות: 441
תמונת הספר  זמני יהודה וישראל

זמני יהודה וישראל

‬‫ שנת השמיטה, הקהל ומועדי השנה
מחבר: זולדן, יהודה ‬
צפיות: 423
תמונת הספר  מועדי יהודה וישראל

מועדי יהודה וישראל

המועדים וזיקתם לארץ, למדינה ולמקדש
מחבר: זולדן, יהודה ‬
צפיות: 385
תמונת הספר  Defenders of the faith

Defenders of the faith

inside ultra-Orthodox Jewry
מחבר: Heilman, Samuel C
צפיות: 428
תמונת הספר   Standards-based & responsive evaluation

Standards-based & responsive evaluation


מחבר: Stake, Robert E
צפיות: 497
תמונת הספר  ספר סמד''ר

ספר סמד''ר

ס’פר מ’פרש ד’ברי ר’א''ם על ... רש''י
מחבר: ‫גוזלן, מסעוד בן יוסף ‬
צפיות: 426
תמונת הספר  מרפא לשון

מרפא לשון

קבוצת מלות זרות ברש''י ופתרונן על תנ''ך ותלמוד בבלי ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ והמובאות בתוס' ופי' הרמב''ם ר''ש ורא'...
מחבר: לנדא, משה בן ישראל ‬
צפיות: 585
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים