העתודה האקדמית לבנות השירות הלאומי

sfgas

עתודה להוראה -  תכנית שירות לאומי ומכללה שתפתח בתשפ"ג

מינהל החמ"ד , האגף להכשרת עו"ה ,מכללה ירושלים ו"עמינדב" שמחים לבשר על מסלול חדש של שירות לאומי, לקראת שנת הלימודים תשפ"ג-2023
מתנדבות השירות הלאומי, במסגרות חינוך יוכשרו על ידי המכללה בתוכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי משמעותי בחינוך ולימודים אקדמאים לקראת תואר ראשון בחינוך (b.ed) ותעודת הוראה. 

•    מבנה התכנית: 

שנה ראשונה - שנת התנדבות לשירות לאומי בחינוך, במסגרת "עמינדב" במהלכה יתקיים יום לימודים אחד במכללת ירושלים לבנות.
שנה שנייה - שנת לימודים מלאה במכללת ירושלים לבנות
שנה שלישית - שנת התנדבות לשירות לאומי בחינוך, במהלכה יתקיים יום לימודים אחד במכללה.
לאחר  3 השנים יהיו הסטודנטיות, שיעמדו בכל דרישות התכנית, זכאיות לאישור שנתיים על שירות לאומי ואישור על סיום 80% מהתואר.
שנה הרביעית - שנת התמחות בהוראה.
הלימודים מממומנים במלואם באמצעות מענק מותנה ממשה"ח ומלגות מפעל הפיס. 

•    התחומים בהם מתוכננת פתיחת מסלולי לימוד: אנגלית, מדעים

יתרונות התכנית:
* שיפור איכות השירות בעקבות הכשרה מקצועית וליווי.
* תרומה לחברה - ממוקדת ומקצועית יותר.
* הכשרה מקצועית משולבת בשירות לאומי מלא
* לימודים ממונים במלגת מפעל הפיס.
* דיור במעונות המכללה בחינם במשך תקופת התוכנית (שנים א-ג).
* השתייכות לקבוצת סטודנטיות מגובשת חברתית ולימודית, הכוללת גם פעילויות חברתיות.
*  מעטפת וליווי חינוכי-רוחני גם בזמן השירות מטעם המכללה.
* תואר ראשון ותעודת הוראה .


לפרטים והרשמה
לירון צומעי – עמותת עמינדב – 0508552166    
liron.aminadav@gmail.com

 

קישור 
https://leumi-michlala.hfeldman.com/