ערב הוקרה לד"ר זיוה דויטש ביום רביעי י"א סיוון 31.5