הכשרת מורות חונכות

מורות, מורים, וגננות, בואו להיות חונכים ומלווים, ולקחת חלק בקליטה ובפיתוח של הדור הבא...

תעודת חונך ומלווה מטעם משרד החינוך לעומדים בדרישות הקורס לאחר 60 שעות לימוד.

 • עלות- 65 ₪ דמי הרשמה, הלימודים במימון משרד החינוך
 • על פי הסכם השכר החדש חונכות מזכה בגמול תפקיד בבסיס השכר
 • על פי הנחיות משרד החינוך חונכים ומלווים מחוייבים בהכשרה

קורסים נפרדים לנשים ולגברים
הקורסים מוכרים ל"אופק חדש" / "עוז ותמורה" / "עולם ישן"

הרשמי עכשיו

 

paragraph
 • עולמם של מתמחים
 • תמיכה העצמה וליווי- עקרונות וכלים
 • השיח הפדגוגי והשיח הרפלקטיבי
 • למידה מתוך יצוגים ועדויות
 • הערכת מורים כתהליך של בנייה והתפתחות
 • פיתוח זהות מקצועית של החונך והמלווה
 • סימולציות ועוד..
 • תיעוד רפלקטיבי של התהליכי התפתחות מקבילים בשני המסלולים לאורך השנה
 • חונכות /ליווי של מורה חדש, והלמידה בקורס.
ימים א', ג', ד, 08:30-13:30
מזכירות
02-6750957