התמחות - סטאז'

תכנית ההתמחות – סטאז' מיועדת לסייע למתמחות בהוראה להתמודד ולעבור את שנת ההוראה העצמאית שלהם באופן הטוב ביותר. במהלך השנה, המתמחה עובדת בבית ספר/גן בהיקף של לפחות שליש משרה.

המתמחות שלנו מקבלות תמיכה בשני ערוצים מרכזיים:

 • ערוץ אישי - הכולל מפגש שבועי עם מורה חונכת.
 • ערוץ קבוצתי - בו היא משתתפת בסדנא במכללה.

במהלך השנה המתמחה עוברת תהליכי הערכה, ובסיומה לאחר קבלת התואר ותעודת ההוראה היא זכאית לקבל רישיון הוראה. סקירה מפורטת על מהלך שנת הסטאז' תוכלי למצוא ב"אגרת למתמחה" הנכתב על ידי הפיקוח על ההתמחות, ניתן לצפות באיגרת לקראת שנת התמחות ובאיגרת למסיימי שנת התמחות במערכת מידע אישי. למעבר למערכת מידע אישי לחצו כאן

לאחר שנת ההתמחות הסטטוס משתנה ממעמד של "מורה/גננת מתמחה" ל"עובד הוראה חדש"
 

ההרשמה נסגרה

paragraph

בכל מקרה בו מצאת עבודה במסגרת המוכרת להתמחות ניתן להצטרף לתכנית ההתמחות. אולם, אם אינך עומדת בתנאי הכניסה לתכנית האמורים לעיל, לא תהיי זכאית לדרגת שכר של "מתמחה" אלא של "מורה בלתי מוסמך".

עבודה בהוראה - 1/3 משרה

 • עבודה במסגרת הוראה פורמלית. הוראה עצמאית, בכיתה/ בגן ולא כסיוע לצד מורה או גננת, עבודה שתכלול את מגוון הפעילויות ההוראתיות: למידה, תכנון, ביצוע, הערכה וכו'.
 • הגורם המממן את העבודה הינו משרד החינוך, או רשתות חינוך מוכרות.
 • עבודת מילוי מקום תאושר להתמחות רק אם תתקיים תקופה רצופה ארוכה, או שתי תקופות של שלושה חודשים לפחות, כל אחת. המועד האחרון לכניסה להתמחות לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר של אותה שנה.(מילויי מקום מזדמנים לא יאושרו).
 • הוראה לקבוצת לומדים קבועה שאינה משתנה ממפגש למפגש. גודל הקבוצה: 15 לומדים לפחות.
 • צריכה להיות הלימה בין תחום ההתמחות לבין מקצועות ההוראה.
 • טווח גילאים:
  • כיתות ז-י' –מומלץ, תוכר גם הוראה בכיתות ה', ו' ובכיתות התיכון.
  • קדם יסודי – גן קדם חובה/חובה.
  • מוסיקה –כיתות א-י"ב, חינוך מיוחד –גילאים 6-21.

השתתפות בסדנא "ההוראה לאור התאוריה" 2 ש"ש

סדנת ההתמחות הינה סדנת תמיכה רפלקטיבית בה מושם דגש על היבטים תיאורטיים ומעשיים שעניינם תהליכי הכניסה לעבודה. הלמידה נעשית סביב אירועים אותן מעלות המתמחות. הסדנא נערכת במכללה בהיקף של 2 ש"ש לאורך כל השנה. מוצעת גם סדנא מקוונת, בה ניתן להשתתף בתנאים מסוימים.

התשלום: 1194 ₪ לשנה, לבנות שנה ה' ומעלה ולבנות מלימודי המשך.

פגישה עם חונכת 1 ש"ש

המורה/הגננת חונכת הינה עובדת הוראה בעלת וותק של 5 שנים.

בוגרת קורס מורים חונכים או גננות תומכות הערכה, בעלת ניסיון בהוראת שכבת הגיל ואחד המקצועות אותם מלמדת המתמחה. תפקיד החונכת הוא לתמוך במתמחה ולהעריכה. לצורך כך החונכת נפגשת עם המתמחה בפגישת פנים מול פנים 1 ש"ש. צופה בה לפחות ארבע פעמים במהלך השנה ומעריכה אותה באמצע השנה ובסופה.

הערה:

 • המנהל/ת לא יכול/ה להיות מורה חונך/ת
 • מינוי מורה חונכת הינו באחריות מנהלת ביה"ס / מפקחת הגן.

משוב אמצע שנה והערכה מסכמת

המתמחה מוערכת פעמיים בשנה. בפעם הראשונה עם תום 3 חודשי עבודה ראשונים ולא יאוחר מ-15 בינואר. ופעם שנייה לקראת סוף השנה ולא יאוחר מ-15 במאי. לפני כל הערכה המנהל/ת והמורה החונכת צריכים לצפות במתמחה, לערוך שיחות משוב על הצפייה, ולתעד את המהלך.

בגן, המפקחת או באה כוחה צופות בגננת. בנוסף לגננת החונכת. כמו כןאירועי ההערכה מלווים בשיחות משוב ומתועדים.

 • תואר אקדמיה
  אישור מונפק על ידי מזכירות האקדמית.
 • תעודת הוראה
  האישור מונפק על ידי מזכירות האקדמית.
 • אישור סיום לימודים בסדנת ההתמחות - מהמכללה
  האישור מונפק ע"י מזכירות תכנית ההתמחות במכללה, לאחר קבלת ציון בעבודת הסיום של סדנת ההתמחות.
 • אישור הצלחה בשנת ההתמחות - ממשרד החינוך
  המתמחה מדפיסה מיד עם תום הערכה המסכמת המקוונת, את אישור ההצלחה בשנת ההתמחות, מאתר "הערכת מתמחים". לכניסה לאתר לחצי כאן.

מתמחות שמוערכות באופן ידני, האישור נשלח ע"י משרד החינוך. את ארבעת המסמכים הנ"ל (העתקים נאמנים למקור) בצירוף טופס בקשה לרישיון הוראה, יש לשלוח אל:

גב' מירב יצחקי
מנהלת ענף רישיונות הוראה
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
משרד החינוך
דואר אלקטרוני: rishayon@education.gov.il

טופס בקשה לרישיון הוראה

לצפייה ולהורדת הטפסים, יש להיכנס למערכת מידע אישי >> טפסים והנחיות
למעבר למערכת מידע אישי לחצו כאן

רגב -חוזר משרד החינוך

לצפייה ולהורדת הטפסים, יש להיכנס למערכת מידע אישי >> טפסים והנחיות
למעבר למערכת מידע אישי לחצו כאן

מידע בו תוכלי להיעזר לקראת שנת ההתמחות ובמהלכה:

טפסים

לצפייה במידע, יש להיכנס למערכת מידע אישי >> טפסים והנחיות
למעבר למערכת מידע אישי
לחצו כאן

 • דרישות שנת ההתמחות תשפ"ב
 • היכרות עם ההתמחות – הסטאז'
 • כיצד לשלוח קורות חיים
 • טופס למילוי קורות חיים
 • הכנה לראיון עבודה

אתרים

אישור מסגרת ההתמחות בבתי הספר / גני הילדים - מקוון
הערכה מסכמת לבתי הספר - מקוון
הערכה מסכמת לגננות מתמחות – מקוון

 

לצפייה ולהורדת טפסים נוספים, יש להיכנס למערכת מידע אישי >> טפסים והנחיות
למעבר למערכת מידע אישי
לחצו כאן

מתעניינים בלימודים?