לוח שנה - תואר ראשון - גברים

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות לשנה"ל תשפ"א

חמישי

י"ד אלול

03/09/2020

פתיחת הלימודים

ימי חמישי

חמישי

ד' מרחשוון

22/10/2020

פתיחת הלימודים

ימי ראשון

ראשון

ז' מרחשוון

25/10/2020

חופשת חנוכה

חמישי - שישי

כ"ד כסלו עד ג' טבת

10 – 18 /12/2020

אין לימודים ערב חנוכה

מבחני ב.אד חנוכה

ראשון עד חמישי

כ"ז כסלו עד   ב' טבת

13-17/12/2020

מבחני ב.אד חנוכה

עשרה בטבת

שישי

25/12/2020

אין לימודים

מכינה באזרחות

ימי שלישי בתקופת הקורס

יד',כא',כח'-טבת.

ו',יג' שבט

29/12/20

5/1/21

12/1/21 19/1/21 26/1/21

סיום סמסטר א

ימי ראשון

ראשון

י"ח שבט

31/01/2021

סיום סמסטר א

ימי חמישי

חמישי

כ"ב שבט

11/02/2021

מבחני סמסטר א מועד א קורסים פרונטליים

ראשון, שני, שלישי, חמישי

כ"ה-כ"ט שבט

7-11/02/2021

מבחני סמסטר א מועד א קורסים מקוונים

שני, רביעי , שני,

ראשון, שלישי

י"ב, י"ד, י"ט שבט,

ב', ד' אדר

25-27/01/2021

14-16/02/2021

תחילת סמסטר ב

ימי חמישי

חמישי

ו' אדר

18/02/2021

תחילת סמסטר ב

ימי ראשון

ראשון

ט' אדר

21/02/2021

חופשת פורים

חמישי , שישי, ראשון

י"ג, י"ד, ט"ז אדר

25-28/02/2021

אין לימודים

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים פרונטאליים

,רביעי

כו' אדר

10/03/2021

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים מקוונים

שני , רביעי

ב' - ד' ניסן

15-17/03/2021

מבחני בי.אד  פסח

שני, שלישי, רביעי, חמישי

ה', ו' ניסן

22-25/03/2021

חופשת פסח

שישי עד ראשון

י"ג עד כ' ניסן כולל

26/03/2021 –

02/04/2021

אין לימודים

יום העצמאות

חמישי

ג' אייר הוקדם

15/04/2021

אין לימודים

ערב  לג בעומר

חמישי

י"ז אייר

29/04/2021

אין לימודים

ערב יום ירושלים

ראשון

כ"ז אייר

09/05/2021

אין לימודים

חג השבועות

ראשון , שני

ה'-ו' סיון

16-17/05/2021

אין לימודים

סיום סמסטר ב

ימי ראשון

ראשון

ג' תמוז

13/06/2021

סיום סמסטר ב

ימי חמישי

חמישי

ז' תמוז

17/06/2021

מבחני סמסטר ב + שנתיים מועד א

קורסים מקוונים

שלישי, רביעי,

שני, שלישי , רביעי

כ"ח-כ"ט סיון, ד' - ו' תמוז

8-9/06/2021

14-16/06/2021

מבחני סמסטר ב מועד א קורסים פרונטאליים

שני, שלישי, רביעי, חמישי

י"א – י"ד תמוז

21-24/06/2021

מבחני בי.אד  קיץ

ראשון עד חמישי

ב' - ו' אב

11-15/07/2021

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

י"ח תמוז

28/06/2021

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ו' אב

14/07/2021

מבחני סמסטר קיץ מועד א

קורסים פרונטאליים

שני , שלישי

י' ,י"א אב

19-20/07/2021

מבחני סמסטר ב מועד ב קורסים פרונטאליים

ראשון, שלישי, רביעי, חמישי

ז' - י"א אלול

15-19/08/2021

מבחני סמסטר קיץ מועד ב

קורסים פרונטאליים

שלישי , רביעי

ט"ז - י"ז אלול

24-25/08/2021

מבחני סמסטר ב' + קיץ מועד א' קורסים מקוונים

ראשון, שני, שלישי

כ"א – כ"ג אלול

29-31/08/2021

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

שני, שני

ח' אלול , טו' אלול

16/8,23/8

יום הערכות לשנה"ל תשפ"ב

חמישי

יח' אלול

26/08/2021

מבחני סמסטר ב+ סמסטר קיץ מקוונים מועד ב וכן מועד ב של שנתי וסמסטר ב

אחרי סוכות

יוצג בהמשך