לוח שנה - תואר ראשון - גברים

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות לשנה"ל תשפ"ג

חמישי

י"ט אלול

15/09/2022

פתיחת סמסטר א'

ימי חמישי

חמישי

ב' מרחשוון

27/10/2022

פתיחת סמסטר א'

ימי ראשון

ראשון

ה' מרחשוון

30/10/2022

חופשת חנוכה

ראשון-שלישי

כ"ד כסלו עד ב' טבת

18-26/12/2022

אין לימודים ערב חנוכה

מבחני ב.אד חנוכה

שני, שלישי

כ"ה, כ"ו כסלו 

19-20/12/2022

 

עשרה בטבת

שלישי

י' טבת

03/01/2023

אין לימודים

מכינה באזרחות

ימי שלישי בתקופת הקורס

י"ז, כ"ד טבת
ב', ט', ט"ז שבט

10,17,24,31/01/2023
07/02/2023

סיום סמסטר א

ימי חמישי

חמישי

י"א שבט

02/02/2023

סיום סמסטר א

ימי ראשון

ראשון

כ"א שבט

12/02/2023

מבחני סמסטר א מועד א קורסים פרונטליים

חמישי, חמישי, ראשון, חמישי

י"ח, כ"ה, כ"ח שבט

ה' אדר

09,16,19,26/02/2023

מבחני סמסטר א מועד א קורסים מקוונים

רביעי, שני, שלישי, רביעי

כ"ד, כ"ט, ל' שבט

א' אדר

14,20,21,22/02/2023  

תחילת סמסטר ב

ימי חמישי

חמישי

ב' אדר

23/02/2023

תחילת סמסטר ב

ימי ראשון

ראשון

י"ב אדר

05/03/2023

חופשת פורים

שני - רביעי

י"ג - ט"ו אדר

06/03-08/03/2023

אין לימודים

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים מקוונים

שני, שלישי, רביעי

כ' - כ"ב אדר

13-15/3/2023

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים פרונטליים

שני , שלישי

כ"ז , כ"ח אדר

20,21/03/2023

מבחני בי.אד  פסח

שני, שלישי

ה', ו' ניסן    

27,28/03/2023

חופשת פסח

שישי עד ראשון

י"א - כ"ב ניסן כולל

03,13/04/2023

אין לימודים

יום העצמאות

רביעי

ה' אייר

26/04/2023

אין לימודים

לג בעומר

שלישי

י"ח אייר

09/05/203

אין לימודים

ערב יום ירושלים

חמישי

כ"ז אייר

18/05/2023

אין לימודים

ערב חג השבועות

חמישי

ה' סיון

25/05/2023

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

ימי ראשון

ראשון

כ"ט סיון

18/06/2023

סיום סמסטר ב'

ימי חמישי

חמישי

ג' תמוז

26/06/2023

מבחני סמסטר ב + שנתיים מועד א

קורסים מקוונים

שני, שלישי, רביעי,
שני, רביעי

כ"ג סיון - ב' תמוז

12-19/06/2023

מבחני סמסטר ב מועד א קורסים פרונטאליים

ראשון, שלישי, חמישי, ראשון

ו' - י"ג תמוז

25/06/2023 - 02/07/2023

מבחני בי.אד  קיץ

שני, שלישי

י"ד, ט"ו תמוז

3,4/07/2023

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

כ' תמוז

09/07/2023

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

שלישי, שלישי כ"ט תמוז, י"ד אב 18/07 - 01/08/2023  

סיום סמסטר קיץ

שלישי

ז' אב

25/07/2023

מבחני סמסטר קיץ מועד א

קורסים פרונטאליים

ראשון, שני

י"ב ,י"ג אב

30-31/07/2023

מבחני סמסטר ב מועד ב קורסים פרונטאליים

ראשון, שני, חמישי

ג' - ז' אלול

20-24/08/2023

מבחני סמסטר קיץ מועד ב

קורסים פרונטאליים

ראשון, שלישי

י' - י"ב אלול

27-29/08/2023

מבחני סמסטר ב' + קיץ מועד א' קורסים מקוונים

שני, שלישי, ראשון

י"ט – כ"ד אלול 

5-10/09/2023

יום הערכות לשנה"ל תשפ"ד

חמישי

כ"א אלול

07/09/2023

מבחני מועד א' לקורסי קיץ מקוונים

שני, שלישי כ"ה - כ"ו אלול 11-12/09/2023  

מבחני סמסטר ב+ סמסטר קיץ מקוונים מועד ב וכן מועד ב של שנתי וסמסטר ב

 

אחרי סוכות