לוח שנה - תואר ראשון - נשים

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות לשנה"ל תשפ"א

שלישי

 כ"ג אלול תשפ"א

31/08/2021 

פתיחת שנת
הלימודים/עבודה מעשית

רביעי

כ"ד אלול תשפ"א

1/09/2021

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כז' תשרי תשפ"ב

03/10/2021

חופשת חנוכה

ראשון-חמישי

כ"ד - כח' כסלו תשפ"ב

28/11 - 02/12/2021

אין לימודים

עשרה בטבת

שלישי

י' טבת תשפ"ב

14/12/2021

לימודים עד 12:00

אזכרה לרב יהודה קופרמן
זצ"ל- מייסד המכללה

שלישי

 כד' טבת תשפ"ב

28/12/2021

כנס לזיכרו 12:15-13:45

סיורים פדגוגיים
לשנה א'

שני - רביעי

ח' - י' שבט תשפ"ב

10-12/01/0222

אין לימודים לשנה זו

סיום סמסטר א

חמישי

י"א שבט תשפ"ב

13/01/2022

מבחני סמסטר א מועד א

 

יד' שבט - ט' אדר א  תשפ"ב

16/01-10/02/2022

מבחני סמסטר א מועד ב 

 

אדר - ניסן תשפ"ב

 

פתיחת סמסטר ב

ראשון

יב' אדר א תשפ"ב

13/02/2022

תענית אסתר

רביעי

י"ג אדר ב תשפ"ב

16/03/2022

לימודים עד 12:00

חופשת פסח

 

ב' - כג' ניסן תשפ"ב

03-24/04/2022

חזרה מחופשת פסח

ראשון

כג' ניסן תשפ"ב

24/04/2022

 

יום הזיכרון ויום העצמאות

ראשון - חמישי

ל' ניסן  - ד' אייר תשפ"ב

01- 05/05/2022

אין לימודים

יום ירושלים

ראשון

כ"ח אייר תשפ"ב

29/05/2022

אירוע במכללה

סיום סמסטר ב

חמישי

יז' סיון תשפ"ב

16/06/2022

מבחני סמסטר ב + שנתיים מועד א

 

כ' סיון - טו' תמוז תשפ"ב 

19/06 - 14/07/2022

קורסי קיץ תשפ"ב

 

יט' תמוז - ז' אב  תשפ"ב

18/07 - 04/08/2022

מבחני סמסטר ב' - מועד ב'

 

אלול תשפ"ב