לוח שנה תואר שני

תואר שני - לימודי נשים

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת סמסטר א'

שלישי

כ"ט תשרי תשפ"ב

5/10/2021

חופשת חנוכה

שלישי

כ"ו כסלו תשפ"ב

30/11/2021

אין לימודים

סיום סמסטר א'

שלישי

כ"ח טבת תשפ"ב

12/01/21    

חופשת בין הסמסטרים

שלישי

ט"ז שבט תשפ"ב
כ"ג בשבט תשפ"ב
ל' שבט תשפ"ב
ז' אדר א' תשפ"ב

18/1/22
26/1/21
1/2/22
8/2/22

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

שלישי

י"ד' אדר א'' תשפ"ב

16/02/21

 

חופשת פסח

שלישי

ד' ניסן תשפ"ב
י"א ניסן תשפ"ב
י"ח ניסן תשפ"ב

5/4/22
12/4/22
19/4/22

אין לימודים

חזרה מחופשת פסח

שלישי

כ"ה ניסן תשפ"ב

26/04/22    

 

סיום סמסטר ב'

שלישי

ח' סיון תשפ"ב

7/06/22    

 

 

תאריכים – סמסטר א'

13 שיעורים - כ"ט תשרי (5.10), ו' חשוון (12.10), י"ג חשוון (19.10), כ' חשוון (26.10), כ"ז חשוון (2.11), ה' כסלו (9.11), י"ב  כסלו (16.11), י"ט כסלו (23.11), ג' טבת (7.12), י"ז טבת (21.12), כ"ד טבת (28.12), ב' שבט (4.1), ט' שבט (11.1).

 

תאריכים – סמסטר ב'

14 שיעורים - י"ד אדר א' (15.2), כ"א אדר א' (22.2), כ"ח אדר א' (1.3), ה' אדר ב' (8.3), י"ב אדר ב' (15.3),  י"ט אדר ב' (22.3), כ"ו אדר ב' (29.3), כ"ה ניסן (26.4), ב' אייר (3.5), ט' אייר (10.5), ט"ז אייר (17.5), כ"ג אייר (24.5), א' סיוון (31.5), ח' סיוון (7.6)

 

 

תואר שני - לימודי גברים

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת סמסטר א'

חמישי

א' חשוון תשפ"ב

07/10/21

חופשת חנוכה

חמישי

כ"ח כסלו תשפ"ב

02/12/22

אין לימודים

סיום סמסטר א'

חמישי

ד' שבט תשפ"ב

06/01/22

 

חופשת בין הסמסטרים

חמישי

י"א שבט תשפ"ב
י"ח שבט תשפ"ב
כ"ה' שבט תשפ"ב
ב' אדר א' תשפ"ב

13/1/22
20/1/22
27/122
3/2/22

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

חמישי

ט' אדר א'' תשפ"ב

10/02/22

 

חופשת פורים

חמישי

י"ד אדר ב' תשפ"ב

17/3/22

אין לימודים

חופשת פסח

חמישי

ו' ניסן תשפ"ב
י"ג ניסן תשפ"ב
כ' ניסן תשפ"ב

7/4/22
14/4/22
21/4/22

אין לימודים

חזרה מחופשת פסח

חמישי

כ"ה ניסן תשפ"ב

26/04/22

 

ל"ג בעמור

חמישי

י"ח אייר תשפ"ב    

19/5/22

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

חמישי

כ"ד סיון תשפ"ב    

23/06/22

 

 

תאריכים – סמסטר א'

13 שיעורים א' חשוון (7.10), ח' חשוון (14.10), ט"ו חשוון (21.10), כ"ב חשוון (28.10), כ"ט חשוון (4.11), ז' כסלו (11.11), י"ד  כסלו (18.11), כ"א כסלו (25.11), ה' טבת (9.12), י"ב טבת (16.12), י"ט טבת (23.12), כ"ו טבת (30.12), ד' שבט (6.1).
 

תאריכים – סמסטר ב'

14 שיעורים - ט' אדר א' (10.2), ט"ז אדר א' (17.2), כ"ג אדר א' (24.2), ל' אדר א' (3.3), ז' אדר ב' (10.3),  כ"א אדר ב' (24.3), כ"ח אדר ב' (31.3), כ"ז ניסן (28.4), י"א אייר (12.5), כ"ה אייר (26.5), ג' סיוון (2.6), י' סיוון (9.6), י"ז סיוון (16.6), כ"ד סיוון (23.6)