לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשפ"א

42001.1.1   חשבון אינפינטיסימלי
 

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' שלומית ברגמן

42001.2.1   חשבון אינפיניטיסמלי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' שלומית ברגמן

42002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית
 

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא, גב' יסכה קרס, ד"ר זיוה דויטש

42003.1.1   תורת המספרים
 

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' שרה רוזנבאום, ד"ר זיוה דויטש

42004.1.1   אלגברה לינארית א
 

שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר, ד"ר זיוה דויטש

42005.1.1   אלגברה לינארית ב
 

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר, ד"ר זיוה דויטש

42006.1.1   תורת הקבוצות
 

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42007.1.1   חשבון אינפינטיסימלי מתקדם א
 

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא, ד"ר זיוה דויטש

42007.2.1   חשבון אינפיניטיסימלי מתקדם ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42009.1.1   גאומטריה
 

שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר, גב' יסכה קרס

42013.1.1   מרחבים מטריים
 

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' חדוה מאיר

42014.1.1   סמינר לפתרון בעיות
 

שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, ד"ר זיוה דויטש

42014.1.2   סמינר לפתרון בעיות
 

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש

42015.1.1   סמינר מתמטי
 

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, ד"ר זיוה דויטש

42015.1.2   סמינר מתמטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, ד"ר זיוה דויטש

42016.1.1   טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה
 

שם המרצה: פרופ' נח דנא פיקארד, גב' יסכה קרס, ד"ר זיוה דויטש

42017.1.1   פונקציות מרוכבות
 

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' שלומית ברגמן, ד"ר זיוה דויטש

42018.1.1   הסתברות
 

שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' שלומית ברגמן, ד"ר זיוה דויטש

42018.2.1   הסתברות
 

שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' שלומית ברגמן

42019.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה
 

שם המרצה: גב' סימה בן דוד, ד"ר זיוה דויטש

42021.1.1   סוגיות בגיאומטריה
 

שם המרצה: גב' יסכה קרס

42022.1.1   תורת הגרפים
 

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' שרה רוזנבאום

42023.1.1   משוואות דיפרנציאליות
 

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42025.1.1   סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה
 

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' יסכה קרס

42026.1.1   מעבדה במתמטיקה
 

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס

42026.1.2   מעבדה במתמטיקה
 

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42028.1.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42028.1.2   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל אלגוזי

42029.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' רחל נפחא, ד"ר זיוה דויטש

42031.1.1   אשנב למתמטיקה
 

שם המרצה: גב' דבורה ספייער, ד"ר זיוה דויטש

42034.1.1   מאגר בחינות במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' סימה בן דוד, גב' שלומית ברגמן, גב' חדוה מאיר, גב' רחל נפחא, גב' יסכה קרס, ד"ר שרה בלאק, מר נתנאל אלטשולר

42038.1.1   פי מזוויות שונות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך, ד"ר זיוה דויטש

42044.1.1   גאומטריה ואופטימיזציה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מרק ברמן, גב' יסכה קרס, ד"ר זיוה דויטש

42049.1.1   קורס העשרה - תורת המשחקים ושימושיה לכלכלה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' יסכה קרס

42050.1.1   נושאים נבחרים בהיסטוריה של המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עקיבא קדרי, גב' יסכה קרס, ד"ר זיוה דויטש

42051.1.1   נושאים בהוראת מתמטיקה
 

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה
 

שם המרצה: גב' רחל כהן, גב' יעל בן ארזה

42057.1.2   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה
 

שם המרצה: גב' יעל אלגוזי, גב' יעל בן ארזה

42057.1.3   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה
 

שם המרצה: גב' סימה בן דוד, גב' יעל בן ארזה

42057.1.4   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה
 

שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה

42057.1.5   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסתר גרסטל, גב' יעל בן ארזה

42057.2.1   התנסות מודרכת במדעי המחשב - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון עבודי, גב' יעל בן ארזה

42058.1.1   מבוא לתכנות
 

שם המרצה: גב' שושנה שלייפר, ט.נ.

42060.1.1   מבנים אלגבריים 1
 

שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר, ד"ר זיוה דויטש

42061.1.1   מבנים אלגבריים 2
 

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42062.1.1   עבודה מעשית דיפרנציאלית
 

שם המרצה: גב' סימה בן דוד, ד"ר זיוה דויטש

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים