לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תש"פ

00012.1.1   מושגים ביהדות מועד שבט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00012.1.2   מושגים ביהדות מועד אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00012.1.3   מושגים ביהדות מועד סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00012.1.4   מושגים ביהדות מועד תמוז - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00012.2.1   מושגים ביהדות - תספ"ה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00021.1.1   חמש מגילות
 

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00025.2.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00031.1.1   ירמיהו יחזקאל
 

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00070.1.1   כלי יקר על התורה - תנ"ך תושב"ע
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00091.1.1   יחידה לעולות חדשות - כל התקופות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, גב' אפרת אלעיני, גב' יעל לוי, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י
 

שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן

00105.1.2   תרגיל רמב"ן
 

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00111.1.1   פרשנות התרגומים
 

שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי
 

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי
 

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00114.1.1   משך חכמה על התורה-ראש חוג
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00114.2.1   משך חכמה- פרשיות נבחרות בבראשית ושמות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין, גב' טלי מירון

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי
 

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, ד"ר חיה בן שלום

00117.2.1   הפרשה וההפטרה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, ד"ר חיה בן שלום

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי
 

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, גב' יעל לוי

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה
 

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, גב' יעל לוי

00126.1.1   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00126.2.1   פרשת שבוע ע"פ עין יעקב
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
 

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00128.2.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
 

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00156.1.1   הכנה לפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל
 

שם המרצה: גב' רינה בלוך

00165.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00166.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר שמות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00167.1.1   עיונים ברמב"ן ויקרא במדבר דברים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00168.1.1   פרשנות רש"י בראשית חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00168.2.2   פרשנות רש"י בראשית חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00168.3.1   פרשנות רש"י על ספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00169.1.1   פרשנות רש"י שמות חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00169.2.1   פרשנות רש"י שמות חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00170.1.1   פרשנות רש"י במדבר חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00170.2.1   פרשנות רש"י ויקרא + במדבר חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00171.1.1   פרשנות רש"י דברים חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00171.2.1   פרשנות רש"י דברים חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00201.1.1   פרקי אורח חיים
 

שם המרצה: הרב דניאל לוי

00201.1.2   פרקי אורח חיים
 

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00201.1.4   פרקי אורח חיים
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.5   פרקי אורח חיים חלק ב'
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.6   פרקי אורח חיים
 

שם המרצה: הרב שמואל בקר

00202.1.1   הלכות שבת
 

שם המרצה: הרב דניאל לוי

00202.1.2   הלכות שבת
 

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.1.3   הלכות שבת
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.1.1   כשרות
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.1.2   כשרות
 

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00203.1.3   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00203.1.4   כשרות
 

שם המרצה: הרב שמואל בקר

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות
 

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות
 

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00315.1.1   ספר שופטים
 

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00401.1.1   עיון באגדות חז"ל
 

שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00412.1.1   האדם ומדותיו במשנת המהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00442.1.1   פרשת השבוע בראי החסידות
 

שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00455.1.1   מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד יחידה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00456.1.1   ראשית העת החדשה יחידה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00457.1.1   המאה ה-י"ח וה-י"ט יחידה ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00458.1.1   התקופה המודרנית יחידה ד' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00506.1.1   אמונה והשתדלות
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00506.2.1   אמונה והשתדלות
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

00536.1.1   דמויות בתנ"ך
 

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00536.2.1   דמויות בתנ"ך
 

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00539.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00547.1.1   נושאים בחומש ויקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00548.1.2   ואני תפילתי
 

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00549.1.2   קוי יסוד בפרשנות ראב"ע
 

שם המרצה: ד"ר מרים ג'ייקובס

00550.1.1   פסוקים בתנ"ך-קשיים ופתרונם עפ"י מפרשים
 

שם המרצה: הרב ראובן רז

00550.2.1   פסוקים בתנ"ך-קשיים ופתרונם עפ"י מפרשים
 

שם המרצה: הרב ראובן רז

00551.1.1   יחד שבטי ישראל
 

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00551.2.1   יחד שבטי ישראל
 

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00552.1.1   הוראת המשנה - לחוג תנ"ך מחשבת ישראל
 

שם המרצה: גב' יונה האיתן

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים